Sollunari


FAQ


Pytania najczęściej zadawane astrologom czyli FAQ.

 


FAQ

Czym jest astrologia?

 

Astrologia jest narzędziem kontemplacji Wszechświata; nie jest instrumentem do pomagania ludziom. Ona może być instrumentem do pomagania ludziom, ale ona nie jest nim z założenia. Z założenia jest to wiedza o funkcjonowaniu Wszechświata (cytat z wykładu Leona Zawadzkiego).

 

Astrologia nie jest wiedzą tajemną. Wiedza tajemna nie istnieje. Tajemne może być coś, co nie może być poznane.

 

Co to jest horoskop?

 

Tak w wielkim skrócie:

Horoskop to symboliczny zapis nieba w momencie urodzenia człowieka. Całość horoskopu pokazuje los i przeznaczenie człowieka. Przeznaczenia nie można zmienić; można za to wpłynąć na swój los, jeżeli się zna swoje przeznaczenie.

 

Czy astrologia zawsze działa?

 

Astrologia działa zawsze ale są trudności z prawidłową interpretacją. Często też kwerent podaje nieprawdziwą godzinę urodzenia  (bo mama tak powiedziała, albo nie przywiązuje do tego należytej uwagi) a wtedy ... wiadomo, festiwal pomyłek...

 

Rozbieżności pomiędzy oceną astrologa a tym, jak właściciel horoskopu sam siebie postrzega zdarzają się bardzo często. Ludzie nie znają siebie po prostu, ich samoświadomość jest ograniczona. Niestety to prawda. Jeżeli właściciel horoskopu ma dobrą wolę dowiedzieć się czegoś o sobie, to jest szansa na porozumienie z astrologiem. Natomiast jeżeli astrolog napotyka na sprzeciw wł.h., który zaprzecza cechom swojego charakteru jasno wynikającym z rysunku horoskopu, a odpowiedzialnym np. za kłopoty małżeńskie, to należy dać sobie spokój, bo porozumienie jest możliwe tylko przy dobrej woli wł.h. poznania samego siebie. Kontakt z astrologiem nie polega na dyskusji ale na rozmowie. Dyskutować można na temat, np. umowy, kontraktu czy innej rzeczy, która w drodze ustaleń może ulec zmianie. Horoskop jest tylko jeden i jego zapisów nie można zmienić.

 

Jakie informacje trzeba podać astrologowi, aby odczytał horoskop?

 

Jeżeli chodzi o odczytanie horoskopu urodzeniowego, to potrzebne są: data, miejscowość urodzenia, godzina i minuta urodzenia.

Przy horoskopach horarnych, służących do prognozowania zdarzeń potrzebna jest godzina i minuta zadania pytania przez kwerenta albo przez inną osobę. Przy pytaniach horarnych przesyłanych np. listownie, sms-em lub e-mailowo ważny jest czas odczytania pytania i jego zrozumienia (co nie zawsze pokrywa się z tą pierwszą czynnością) oraz miejscowość, w której pytanie zadano. Horoskopy wydarzeniowe wymagają określenia czasu zdarzenia i miejscowości.

 

Co się stanie, kiedy właściciel horoskopu poda nieprawidłowy czas urodzenia?

 

Odczytany w ten sposób horoskop będzie należał do kogoś innego. Omyłka nawet o 1 minutę zmienia werdykt astrologa.

 

Jak i gdzie można ustalić godzinę i minutę urodzenia?

 

Czas urodzenia ustalić można w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Szeroko na ten temat pisaliśmy w dziale Forum Sollunari, pt. Ustalenie godziny urodzenia, także tutaj:  

http://www.sollunari.pl/varia,6.

 

 

Jak długo trzeba uczyć się astrologii, aby być dobrym astrologiem?

.

Wszystko jest względne to i to także. Jeden "załapie" od razu a drugi będzie się latami wgapiał w horoskopy i jeszcze wszystko pokręci . Astrolog to zawód jak każdy inny, czyli można być dobrym astrologiem albo złym, tak jak można być dobrym albo złym nauczycielem, itd.

 

Są preferencje do zawodu astrologa, zapisane w horoskopie. Do tego trzeba mieć nie tylko wiedzę ale i powołanie, iskrę bożą , rozbudzoną intuicję i umiejętność skupienia na obiekcie poznania. Astrolog powinien jednakże najpierw wiedzieć wszystko o sobie samym, poznać swój horoskop, zanim zacznie interpretować horoskop drugiego człowieka.

 

Czy to, co mówi astrolog zawsze się sprawdza czy tylko może się sprawdzić?

 

Odpowiedzieć na to pytanie jest dość trudno, ale mnie korci podjąć próbę. Osobiście uważam, iż w horoskopie człowieka jest zapisane wszystko (chociaż niektórzy twierdzą, że to niemożliwe). Sądzę jednak, że niewiele osób potrafi całość odczytać. Dlatego "sprawdzalność" werdyktu astrologa jest sprawdzianem jego umiejętności.

 

Czy astrolog powinien obliczać długość życia wł.h. i go o tym informować?

 

Uważam, że astrolog nie powinien odpowiadać na to pytanie. To jest wyjątek od zasady, że należy mówić rzetelnie prawdę. Ja osobiście zawsze odmawiam.

 

Czy astrolog może się pomylić?

 

Astrolog nie jest bogiem, jest człowiekiem i zdarza mu się być omylnym. Ale ma lepiej od sapera, który myli się tylko raz. Ryzyko popełnienia błędu wychodzi, np. z porównania horoskopu wł.h. z horoskopem astrologa. Z samego horoskopu wł.h. także wynika skłonność do podważania autorytetów i wtedy lepiej nie wyrokować, bo to jałowe działanie.

 

Trzeba rozróżnić sytuację, kiedy astrolog jest dobry a kiedy źle wyrokuje.

Tak samo trzeba rozróżnić wł.h. świadomego siebie od takiego, który żyje w złudzeniu na swój temat. Ludzie bardzo często dowiadują się prawdy o sobie dopiero od astrologa.

 

Astrologom zdarza się, że wł.h. zarzuca mu popełnienie błędu przy interpretacji horoskopu. Dzieje się to z powodu braku znajomości swoich cech charakteru (o czym wyżej była mowa) albo ze złej (subiektywnej) oceny innych. Z tego braku świadomości wł.h. nie widzi swojego udziału np. w rozpadzie związku. Każdy ma prawo do swojego własnego oglądu świata ale jak jest naprawdę, to wynika z horoskopu. Jeżeli wł.h. przychodzi do astrologa prosząc o pomoc i nie udziela informacji zwrotnej albo kłamie na temat okoliczności sprawy czy problemu, o który pyta, to nie powinien dziwić się, że astrolog nie jest skłonny wyrokować wg jego chcenia.

 

Czy astrolog uprzedza się do właściciela horoskopu, kiedy np. zobaczy w horoskopie jakieś złe cechy charakteru lub niezbyt chwalebne wydarzenia?

 

Astrolog działający zawodowo nie ocenia wł.h. Jego zadaniem jest odczytać zapisy horoskopu i odpowiedzieć na zadane pytanie. Astrolog nie powinien rozwiązywać problemów życiowych wł. h. Nie ma też obowiązku nikomu pomagać. Nie powinien wartościować informacji, tj. powiedzieć rzetelnie prawdę i to co widzi, niczego nie ukrywając. Co nie znaczy, że ma tę prawdę walić między oczy. Z horoskopu wynika, jak należy trudne informacje przekazywać danej osobie.  

 

Zakładam, że astrolog dobrze wyrokuje. Wł.h. nie powinien czuć się urażony interpretacją i sam przed kontaktem z astrologiem powinien zastanowić się, czego chce się dowiedzieć. Nie da się rozwiązać problemu bez wysłuchania rzeczy przykrych o sobie, kiedy z horoskopu wynika, że wł.h. sam sobie winny.

 

Astrolodzy nie uprzedzają się do wł.h. (podobnie jak lekarze), ale z horoskopu może wynikać, że wł.h. jest po prostu przestępcą, albo że nie uznaje autorytetów, co może skończyć się dla astrologa pomówieniem lub innymi nieprzyjemnościami. Czasami zdarza się, że widać w horoskopie wł.h. niebezpieczne dla astrologa zapisy, np. z których wynika ryzyko mylnego osądu człowieka. Z tego powodu astrolog może zawsze odmówić interpretacji albo zastrzec się, że nie jest pewny i wtedy nie powinien  brać honorarium.

 

Astrolog osiwiałby, gdyby miał osobisty stosunek do każdego kwerenta. A tylko przy takim emocjonalnym stosunku mógłby oceniać kogoś stronniczo czy złośliwie. Po co ma się czegoś doszukiwać? co na tym zyska? Daleko łatwiej jest mu wykonać swoją robotę rzetelnie i obiektywnie, po czym oczyścić umysł z ustalonych danych, bo czekają na niego inni potencjalni kwerenci. To jest sprawa higieny umysłu.

 

Czy astrolog powinien powiedzieć wł.h. o innych zagrożeniach, nie związanych z zadanym przez niego pytaniem?

 

Zdarza się bardzo często, że wł.h. pyta np. o finanse a astrolog widzi, że np. ze zdrowiem jest kiepsko. Bywa też tak, że astrolog badając kwestię finansów może nie zauważyć choroby, coś mu tam przemknie przez głowę, ale generalnie skupi się na odpowiedzi na pytanie o finanse. Jak jest bardziej czujny i niezdrowo ciekawski, to może zapytać o zdrowie, ale najczęściej to straszy kwerenta. Tu trzeba mieć wiele wyczucia sytuacyjnego. Z analizy zresztą zazwyczaj wynika, czy wł.h. powinien się dowiedzieć o chorobie i kiedy.

 

Czy złe cechy z horoskopu można przepracować?

 

Przepracowanie jakiejś cechy jest możliwe, ale moim zdaniem na to musi być zapisana  obietnica w horoskopie natalnym, np. jeżeli mamy do czynienia z przypadkiem osoby, która ma silną pozycję Słońca w relacji z silnym władcą horoskopu, który je wzmacnia, harmonijnie rozłożone żywioły i jakości w horoskopie w zodiaku i w domach, ale np. jakieś dwa, trzy aspekty maleficzne o niezbyt ścisłych orbach - najlepiej separacyjnych, to  ogólny poziom samoświadomości tej osoby jest wysoki i można zakładać, że jest w stanie przewalczyć swoje kłody planetarne.

 

Jednakże wyrokować o tym można dopiero po analizie całości konkretnego horoskopu. Wiele też zależy od tego, jakie jest pytanie. Być może tzw. przeszkody charakteru nie dotyczą sfery życia, o które pytał wł..h. . Tak może być, gdy negatywne aspekty planet maleficznych sytuują się w domach II-XII, a wł.h. pyta o dzieci lub inne sprawy V domu.

 

Czy astrolog powinien interpretować horoskop osób bliskich, lub takich, z którymi czuje się emocjonalnie związany?

 

Stosunek zawodowy trudniej zachować względem osób bliskich, to fakt. Ale tak jest we wszystkich zawodach, polegających na doradztwie. Jest taka zasada wśród prawników, która mówi, że nie należy być własnym adwokatem, lub reprezentować siebie w sporze, ale zlecić to innemu. Tak samo jest z lekarzem, itd. Poza tym przy usługach doradztwa należy kierować się zaufaniem. Jeżeli nie ma się zaufania do astrologa, to lepiej dać sobie spokój.

 

Oczywiście astrolodzy mają swoje zdanie o kolegach, których horoskopy znają, ale co to zmienia? Taka okoliczność może być trudna dla kogoś, kto kieruje się zdaniem innych do tego stopnia, że paraliżuje go myśl o złej ocenie innych. Ponadto każdy astrolog wie, co oznacza podanie swoich danych drugiemu astrologowi. I niepisana zasada stanowi, że się bez pozwolenia kolegi do niego nie zagląda. Co ma związek z zasadą ogólniejszą, że horoskop danej osoby badamy tylko za jej zgodą.

 

Jeszcze raz podkreślam, że astrolog odpowiada na konkretne pytanie. Jeżeli  wł.h. pyta o predyspozycje do zawodu, to astrolog nie powinien odpowiadać na inne pytanie, nawet kiedy od razu widzi rzeczy, które niepokoją - np. w przedmiocie zdrowia. 

 

Ludzie są różni, mniej lub bardziej etyczni, i to dotyczy również astrologów. Są nieuczciwi prawnicy, źli lekarze, patologiczni nauczyciele, itd. ale funkcjonuje również ogromna rzesza prawdziwych profesjonalistów we wszystkich dziedzinach. Dlaczego astrolodzy mieliby być traktowani inaczej w tej mierze? Należy pamiętać, że zasady etyki są i tego trzeba się trzymać... Co nie znaczy, że nie istnieją astrolodzy zachowujący się w sposób naganny i nieetyczny. Czasem wiedza na jakiś temat powoduje, że ludziom przytrafia się "syndrom boga", tj. tak się dowartościowali w swej wiedzy, że traktują  wł.h. z pobłażaniem, protekcjonalnie, itd. Wspomniany syndrom powoduje, że przejmują się za bardzo rolą i uważają, że tylko oni mogą komuś pomóc, co oczywiście doprowadza do przesady z narzucaniem się z pomocą.

 

Jak wygląda wizyta u astrologa?

 

Wizyta u astrologa może być osobista, e-mailowa a nawet telefoniczna. Niektórzy astrolodzy preferują osobiste spotkanie. Ceny też są uzależnione od problemu. Najlepiej zacząć od konkretnego pytania i udać się do astrologa, który jest znany albo go ktoś poleci. Od razu mówię, że profesjonalni astrolodzy mają swoje strony www. i to można w sieci znaleźć. Ceny również podają z rozpisaniem na rodzaj porady.

 

Sposób przeprowadzenia sesji można zazwyczaj uzgodnić przed rozpoczęciem.

 

Czy każdy astrolog wierzy w karmę i reinkarnację i ocenia horoskop pod tym względem?

 

Nie wszyscy. To niczego nie zmienia, bo wiara bądź jej brak nie dopomoże w odpowiedzi na pytanie wł.h., np. jak tam wyglądają sprawy moich finansów.

 

Natomiast, jeżeli wł.h. ma poważniejsze problemy natury egzystencjalnej, to - jak zauważyłam- wiedza na temat karmy i reinkarnacji może pomóc.

 

Cdn.

©Krystyna Daca


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.