Sollunari

 

To jest Forum dla astrologów.Usmieszek

 

Forum jest nieaktywne, jednakże może stanowić żródło informacji astrologicznych. Miłej i pożytecznej lektury!


Forum > Prognozowanie

Stosunki międzysąsiedzkie w Astrologii Mundalnej.
margaux 2012-02-28, 12:23:58

Kuję żelazo, póki gorące :)

 

Zaintrygowana arcyciekawym wątkiem " Prognoza dla Polski", chciałabym podrążyć temat dalej, ale skupiając się tym razem tylko i wyłącznie, na analizie stosunków Polski z Rosją i Niemcami w oparciu o horoskop III RP.

Czy istnieje w ogóle takowa mozliwość rozpracowania tego tematu i ewentualnego prognozowania naszych stosunków z sąsiadami w AM?

 

Jakimi technikami należy się posługiwać, by astrologicznie zgłębić relacje z państwami ościennymi?

Czy w AM dokonuje się analizy porównawczej horoskopów państw ze sobą sąsiadujacych, czy też szuka się sygnifikatora sąsiada w natywniku interesującego nas państwa?

 

Tematów: 11
Odpowiedzi: 409
Dołączył/a: 2011-05-22
Odpowiedzi
lupka 2012-02-29, 00:43:04

Margaux możliwość istnieje, tylko kto zacznie? W moim nowym modlitewniku autorstwa  Bernharda Firgau jest rozdział o synastriach horoskopów państw, ale bardzo krótki. Myślę, że najpierw wypadałoby rozpracować bardzo dokładnie horoskopy Niemiec i Rosji a dopiero później wziąść się za synastrię. Synastrię prawdopodobnie analizuje się analogicznie do "normalnej" synastrii  tyle, że przy zastosowaniu reguł AM.

Tematów: 19
Odpowiedzi: 562
Dołączył/a: 2011-07-16
Teksty w działach stałych
genny19 2012-02-29, 00:50:51

Podaję daty ;

Rosja 8-grudzień -1991 Mińsk  godz 19:45

Zjednoczenie Niemiec 3-październik 1990 godz 00;00 Berlin

 

Tematów: 115
Odpowiedzi: 2190
Dołączył/a: 2010-12-23
Teksty w działach stałych
starybosman 2012-02-29, 15:18:18

Temat zainicjowany przez Margaux jawi się ciekawie. Pozwolę sobie przedstawić kilka uwaga natury historycznej w kontekście danych wskazanych przez Genny. Otóż z punktu widzenia prawa m-narodowego  podzielić należy pogląd Genny w przedmiocie zjednoczenia Niemiec. Przypomnieć wypada, że 19 września 1990  w Moskwie przedstawiciele NRD, RFN, przy udziale USA, W.Brytanii, Francji oraz ZSRR podpisali układ o przyłączeniu NRD i Berlina Zachodniego do RFN.   Dnia 20 września parlamenty NRD o RFN ratyfikowały ten układ. Landy NRD przystąpiły do RFN w nocy z 2/3 października 1990 i o północy załopotała wspólna flaga Niemiec. W tym stanie rzeczy  przyjąć trzeba, iż  w dniu 3 października o godz. 0.00 ( czasu GMT) powstało nowe państwo.

 

Z likwidacją ZSRR sprawa jest jednak złożona. To prawda, że w dniu 8 grudnia 1991 w wiosce Viskuli spotkali się Jelcyn ( ZSRR), Krawczuk ( Ukraina ) oraz Szuszkiewicz ( Białoruś), ale na polowaniu, by omawiać problem energetyczny Białorusi. Pomysł stworzenia federacji, zwanej później Wspólnotą Niepodległych Państwa (WNP) powstał w trakcie obiadu, a podsunął go G.Burbulis – doradca Jelcyna..  Panowie podpisali tzw. układ białowieski stwierdzając na wstępie, że ZSRR jako podmiot prawa m-narodowego przestaje istnieć. Jednak zapis ten nie sposób uznać za likwidację ZSR na forum  m-narodowym. Znawcy problemu spierają się także co do godziny, bowiem  istnieją dane, że nastąpiło to o 14.17 czasu GMT. J.Gronert wskazuje na godz. 19.45 GMT. Ze wspomnień Krawczuka wynika, że tekst układu był przepisywany przez maszynistkę ( w nocy ) w trzech językach, ale nie dysponowała czcionką ukraińska, stąd pewne litery dopisywano ręcznie.

 

Porozumienie to wymagało jednak ratyfikacji ( to, że powiadomiono o zdarzeniu prezydenta USA, jak i Gorbaczowa nie miało znaczenia w świetle prawa m-narodowego). Ratyfikacja miała miejsce w dniu 10 grudnia 1991 w Kijowie oraz Mińsku, a dwa dni później w Moskwie. Trudno uznać, że w tej dacie nastąpił rozpad ZSRR ( patrz  - powstanie Niemiec ) jako państwa.

 

Sygnotariusze układu białowieskiego oraz przedstawiciele jeszcze 8 krajów dawnego ZSRR spotkali się 21 grudnia 1991 w Ałma – Acie, przystępując do WNP.  Z kolei 25 grudnia 1991 M.Gorbaczow ( pierwszy i ostatni prezydent ZSRR) w przemówieniu telewizyjnym poinformował o rezygnacji ze stanowiska, a 20 minut później na Kremlu ściągnięto flagę ZSRR . J.Gronert podnosi, że miało to miejsce pomiędzy 17.19 a 17.25 czasu GMT, gdy na  załopotała flaga rosyjska.

 

Dopiero jednak na spotkaniu w Mińsku w dniu 30 grudnia 1991, przedstawiciele WNP ogłosili ostatecznie o likwidacji ZSRR. Oficjalnie przyjmuje się, że ZSRR przestał istnieć 31 grudnia 1991 jako podmiot prawa m-narodowego.

 

W tym stanie rzeczy wypada uzgodnić, która data ma posłużyć do porównań, wszak możliwości jest kilka. Przemawia do mnie pogląd J.Gronerta, iż data 25 grudnia 1991 ( zmiana flag) ma wymowę symboliczną , podobną do wciągnięcia flagi zjednoczonych Niemiec. Zważywszy na przesłanie jakie niosą oba zdarzenia ( zjednoczenie Niemiec i rozpad ZSRR) jestem skłonny przyjąć, iż 25 grudnia 1991, godz.  17.19 czasu GMT może posłużyć za podstawę wykreślenia horoskopów porównawczych Niemiec i Rosji.

 

 

Źródła :

 

R.Bierzanek – Prawo międzynarodowe,

J.Kukułka     - Międzynarodowe stosunki polityczne,

N.Davies      - Europa,

J.Gronert    -  Na zakręcie dziejów,

 

Tematów: 36
Odpowiedzi: 661
Dołączył/a: 2010-04-27
Teksty w działach stałych
margaux 2012-03-01, 11:29:36

Starybosmanie,

oczywiście, że masz rację, iż za datę zjednoczenia Niemiec przyjmuje się 3 października 1990 roku.

Z Rosja jest to problematyczne, ale przyjęłam datę, którą Ty uważasz za słuszną. Na razie przyglądam się tym horoskopom. Na moje oko porównawczy z Niemcami wydaje sie być bardziej przyjazny. Pokrycie osi asc-dsc z ic-mc Niemiec. Słońce Niemiec na na naszym asc, "polska" Wenus na niemieckim dsc. Natomiast kwadratura Słońc zwiastuje rozbieżność w interesach. Niezbyt przyjaźnie wygląda opp Marsów.

Muszę na spokojnie przyjrzeć sie tym horoskopom, by spróbować wyciągnąc sluszne wnioski.

Tematów: 11
Odpowiedzi: 409
Dołączył/a: 2011-05-22
lupka 2012-03-02, 19:49:54

Poszperałam w Praxisbuch Mundanastrologie i tam jest podanych kilka horoskopów dla Niemiec.  Firgau podaje różne daty ale tylko o jednym horoskopie mówi: „ i to jest horoskop Niemiec”. Campion tej daty nie podaje, ale przynajmniej sugeruje taką możliwość podważając tym samym ważność daty proklamacji Cesarstwa Niemieckiego 18.1.1871 (str.111). Firgau podkreśla zawsze, że ważnym kryterium jest identyfikacja społeczeństwa z krajem. Jego zdaniem horoskop Niemiec na datę  1.1.1871, 00:00, Berlin to horoskop tego państwa. Twierdzi on, że mimo Hitlera, wszelkich zmian i podziałów identyfikacja się nie zmieniła. Podział na DDR i RFN był zawsze postrzegany jako podział jednego i tego samego kraju.  Co myślicie o tej dacie?

Tematów: 19
Odpowiedzi: 562
Dołączył/a: 2011-07-16
Teksty w działach stałych
genny19 2012-03-02, 20:00:03

Ja znalazłam  też takie daty

1.Cesarstwo Niemieckie 18-styczeń -1871  godz 14 Wersal 

2.Cesarstwo Niemieckie 1 styczeń -1871  godz 00 Berlin

3. RFN   24-maj-1949  godz 00 ;00 Berlin

Tematów: 115
Odpowiedzi: 2190
Dołączył/a: 2010-12-23
Teksty w działach stałych
starybosman 2012-03-02, 20:43:34

W latach 1870-1871 Prusy zaatakowały  (  słynna sprawa tzw. depeszy emskiej ) i pokonały Francję . W atmosferze euforii Otto von Bismarck doprowadził do tego, że  Związek Północnoniemiecki ( omawianie  przekracza ramy Forum), gdzie Prusy miały głos decydujący,  przyjął kraje  ( państwa ) północnoniemieckie oraz ogłosił Wilhelma I cesarzem Niemiec. Zważyć trzeba, że  Wilhelm ( król pruski )  nie był zwierzchnikiem, ale naczelnikiem państw związkowych, noszącym tytuł cesarza niemieckiego ( Deutscher Kaiser ), co jest  znaczeniowo różne od określenia Kaiser von Deutschland. Zważywszy na ustrój ówczesnej Rzeszy, a więc krajów związkowych , z których każde ( w tym miejskie rzeczypospolite) miały własny rząd, ministrów, sejm itp. stąd byłoby trudno uznać, że powstało jednolite państwo.

Podzielam stanowisko, że po 1945  utworzenie stref okupacyjnych, a potem  dwóch państw niemieckich miało  przesłanie polityczne, ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego, każde z nich było odrębnym podmiotem prawa. Owszem, można snuć rozważania i bronić stanowiska, że faktycznie rozdzielono  społeczność niemiecką, jednak – w moim przekonaniu – data 3/4 października 1990  wydaje się być miarodajna dla rozważań astrologicznych.

Oczywistym jest, ze można prowadzić dyskusje, a nawet spory o to, co należy rozumieć pod pojęciem – naród, państwo, państwo jednolite, państwo złożone, uznanie państwa, a nawet spierać się co do definicji samego państwa,  to jednak na potrzeby Forum wydaje się  wystarczające przyjęcie daty uznawanej powszechnie za datę powstania Niemiec, czyli październik 1990.

Tematów: 36
Odpowiedzi: 661
Dołączył/a: 2010-04-27
Teksty w działach stałych
lupka 2012-03-02, 22:06:09

Ok, więc na cele Forum skoncentruję się na horoskopie z 1990 roku. Dodam, że ja nie chcę prowadzić sporów ja sobie tylko rozważam jak to Waga i zaspokajam ciekawość, robię to w odniesieniu do książek astrologicznych, które mam, a w których znajdują się odrobinę różne informacje- i m.in stąd te dywagacje.  Campions podaje np., że w 1870 był centralny rząd  i, „że Reichstag debatował w grudniu 1870 o utworzeniu Rzeszy (str. 111), a Firgau na (str. 24) twierdzi, że  decyzja zapadła 15.11.1870 i od 1.1.1871 miała wejść w życie. Jeśli chodzi o kraje związkowe, ich samorządy i wolności to w Niemczech w zasadzie kraje związkowe ciągle mają swoje konstytucje, parlamenty, sądownictwo, rząd, więc odczuwa się ich odrębność, mimo, że Niemcy to jedno państwo. Stąd, podejrzewam, w dużej mierze wybór Firgaua  pada na styczeń 1871. Nie chcę tego roztrząsać tutaj na Forum, chciałam tylko zapytać co myślicie o tej dacie i czy np. ktoś pracował z tym horoskopem i może coś interesującego zauważył. Pozostaje samej popracowaćUsmieszek. Dziękuję Starybosmanie za wyjaśnienie i Genny za podanie dat.

Tematów: 19
Odpowiedzi: 562
Dołączył/a: 2011-07-16
Teksty w działach stałych
genny19 2012-03-02, 22:50:04

Lupka , możesz sprawdzić  ten horoskop robiąć progresje ,solariusze  na znane daty np dojście Hitlera  do władzy.podpalenie Reichstagu, koniec wojny,powstanie NRF ,zjednoczenie Niemiec. 

Tematów: 115
Odpowiedzi: 2190
Dołączył/a: 2010-12-23
Teksty w działach stałych
starybosman 2012-03-04, 15:38:50

Lupko! Jestem winien Tobie i Forumowiczom pewne wyjaśnienie związane z powstaniem II Rzeszy.  Mamy otóż dwie daty : 1 stycznia 1871 oraz 18 stycznia 1871. Obie  mają ścisły związek z wojną prusko-francuską, bowiem faktycznie to Francja, przyczyniła się walnie do przekształcenia Związku Północno-Niemieckiego ( tu jest różna pisownia w literaturze przedmiotu) do powstania Cesarstwa Niemieckiego. W toku zwycięskich operacji wojennych  Bismarck doprowadził do zawarcia z Bawarią, Wirtembergią i Badenią umowy, na mocy których przystąpiły one do Związku. Ponadto wzmagał się zapał narodowy i utrwalało przekonanie, że to jedyna chwila, by dokonać upragnionego zjednoczenia całych Niemiec, a zarazem wznowić pełną chwały w dawnych czasach nazwę cesarstwa.  Faktem jest także, iż  w listopadzie i grudniu 1870  debatowano nad powstaniem Rzeszy, ale już sejm frankfurcki w 1848 był bliski nadania Związkowi Niemieckiemu  formy państwa związkowego z demokratyczną konstytucją.  Zakładano, że król pruski ( a był nim w owym czasie Fryderyk Wilhelm IV) przyjmie koronę, jako ofiarowaną z woli ludu i tym samym zostanie dziedzicznym cesarzem niemieckim. Fryderyk jednak ofertę odrzucił. Po koronacji Wilhelma I w Wersalu ( gdzie mieściła się głowna kwatera wojsk pruskich) w kwietniu tegoż roku została uchwalona nowa konstytucja Ii Rzeszy. Było to powtórzenie konstytucji Związku Północno-Niemieckiego z niewielkimi zmianami.  Tak więc, mając na względzie historyczne uwarunkowania można przyjąć, że  II Rzesza, rozumiana jako federacja ( państwo związkowe ) powstała 1 stycznia 1871r.

 

Z radixu ustawionego na godz. 0.00 w Berlinie widać wielki krzyż w znakach kardynalnych z Wagą na ASC i Rakiem na MC, ale też Uranem w 10 domu znaku Raka, Plutonem w Byku w 8 d. Neptunem w Baranie w 7 d. i Saturnem w Koziorożcu w domu 3. W zasadzie od 1870 r. notuje się gwałtowny wzrost produkcji przemysłowej i koncentracji kapitału,  nabierający  pod koniec XIXw. cech wybitnie imperialistycznych. Niemcy zaczęły zdobywać kolonie, szczególnie w Afryce, rozbudowały olbrzymią flotę wojenną, penetrowały pod kątem ekonomicznym kraje Europy wschodniej i Bliskiego Wschodu. Ekspansja ta doprowadziła do konfliktu z imperializmem innych mocarstw, co stało się powodem I wojny światowej i upadku II Rzeszy w 1918 r. Zważyć też trzeba, że przemysł skoncentrował się w zachodniej części Niemiec, a we wschodniej, gospodarczo zaniedbanej, decydujący głos mieli obszarnicy. Stąd też zachodnia część była bardziej  demokratyczna w kontekście systemów wyborczych, a wschodnia -  zdecydowanie konserwatywna. Przemysł to także robotnicy skupieni od 1875 r. w SPD, zmierzający do wywalczenia reform społecznych. Ta siła polityczna spowodowała, że burżuazja , w obawie przed radykalnymi reformami, udzielała mocnego poparcia polityce konserwatywnej rządu i tendencjom nacjonalistycznym. Do tego trzeba też dodać zasadę Kulturkampf wdrażaną żelazną ręką przez Bismarcka, za co zresztą zapłacił w 1890r. Ale nie można zapomnieć , że Bismarck najpierw z Austrią ( 1879), zaniepokojoną przewagą rosyjską na półwyspie bałkańskim,  a potem z Włochami ( 1883 ) przerażonymi postępami francuskiej ekspansji nad Morze Śródziemnym, doprowadził do stworzenia tzw. potrójnego przymierza. Reakcja Francji, Rosji i Anglii była niemal natychmiastowa. Odrzucono wszelkie antagonizmy w Azji i Afryce, w konsekwencji powstało trójporozumienie, podstawą których były żywe i wciąż ścierające się antagonizmy : francusko-niemieckie, angielsko-niemieckie oraz rosyjsko-austriackie.

Tematów: 36
Odpowiedzi: 661
Dołączył/a: 2010-04-27
Teksty w działach stałych
lupka 2012-03-05, 20:34:28

Starybosmanie dziękuję za rozwinięcie tematu. Z przyjemnością czytam Twoje posty i szkoda troszkę, że z Maszową już nie opisujecie różnych historycznych zdarzeń w świetle Astrologii- dołączając do tego Genny, która dołożyła ostatnio interesujący materiał  w postaci biografii. Mi niestety zajmuje bardzo dużo czasu analiza jednego horoskopu, może z czasem się wyćwiczę, ale samo sprawdzanie  progresji, tranzytów, dyrekcji , lunacji, solariuszy, i jak to się ma do przywódców państw+ konfrontacja z tym czego nie wiem sprawiło, że rzuciłam ten horoskop sfrustrowana w kąt i zajęłam się Frido. Podziwiam za wiedzę historyczną i umiejętność szybkiego ogarnięcia tylu zdarzeń- bo Astrologia mundalna jest złożona (z wielu horoskopów). No ale będzie jeszcze powrót do tego horoskopu mam nadzieję  i może uda mi się moje obserwacje nawet jakoś obrać w słowa.

Tematów: 19
Odpowiedzi: 562
Dołączył/a: 2011-07-16
Teksty w działach stałych
maszowa 2012-03-05, 21:28:47

Lupko, naszemu duetowi praca nad jednym tematem zajmuje co najmniej kilka dni konsultacji i uzgodnień. A i tak wcale nie są to żadne gruntowne analizy astrologiczne - żadne tam progresje, dyrekcje czy lunacje Oczko Po prostu, Stary Bosman to wielki pasjonat historii, który wziął sobie za punkt honoru, że innych tym zainteresuje - najpierw on opowiada, jak było, a potem próbujemy znaleźć analogie astrologiczne, w taki sposób się uczymy.

Ostatnio faktycznie trochę nas mniej na forum, ale nie zawsze wszystko idzie tak, jak by się chciało. Choćby temat był najciekawszy, na przykład nie ma i nie można ustalić godziny urodzenia osoby, z którą się wiąże ciekawe wydarzenie historyczne, a to już bariera nie do przeskoczenia i wtedy cały zapał opada.

Tematów: 25
Odpowiedzi: 820
Dołączył/a: 2010-04-24
Teksty w działach stałych
genny19 2012-03-06, 00:42:44

W horoskopie porównawczym zwraca uwagę władca ascendentu Słońce w koniunkcji z ASC Polski. Władcą 3 domu dyplomacji i państw sąsiednich jest znak Panny i  znajdują się w tym domu Merkury w znaku Panny oraz Słońce i Wenus w znaku Wagi. Słońce w znaku Wagi jest słabe ale zwraca uwagę silny Merkury,Wenus i Słońce w koniunkcji z osią IC(dbanie o swoje interesy). Słońce w Wadze to umiejętność dyplomacji  .3 dom horoskopu Niemiec wypada na 11 dom HP na dom przyjaźni ale  Merkury ,Wenus i Słońce przypadają na 12 dom horoskopu Polski (sprawy niewyjaśnione  z przeszłości). 

Władczyni ascendentu horoskopu Polski Wenus znajduje się w koniunkcji z   DSC horoskopu Niemiec ,a jest to dom stosunków z innymi państwami i narodami i jest w koniunkcji z Glową Smoka HN .W 7 domu znajduje się też Księżyc(ludność).Siłę życiową narodu,którą symbolizuje Słońce  znajdują się do siebie  w kwadraturze a Mars(energia całego narodu) w opozycji.

 

Tematów: 115
Odpowiedzi: 2190
Dołączył/a: 2010-12-23
Teksty w działach stałych
margaux 2012-03-06, 12:47:18

Zwróć uwagę też Genny, jak zachowują się władcy MC w horoskopie porównawczym RP i Niemiec. Księżyc do Marsa w ścisłym trygonie. Czyżby chodziło tu o dobrą współpracę i porozumienie między rządami tych państw? Od razu ciśnie mi sie na myśl niedawne, sławetne już, wystąpienie ministra Sikorskiego w Berlinie, w którym apelował o ratowanie UE.

 

Na razie jestem na etapie analizy horoskopu zjednoczenia Niemiec i dochodzę do pewnych przemyśleń, z którymi zapewne w najblizszym czasie podzielę się. Jednak już po wstępnych oględzinach, z punktu widzenia astrologii, wg mnie, lepiej rysują się wzajemne stosunki Polski z Niemcami, niż z Rosją.

 

Tematów: 11
Odpowiedzi: 409
Dołączył/a: 2011-05-22
starybosman 2012-03-06, 15:37:18

Młodzi Forumowicze tego nie pamiętają, ale przełom lat 80/90 ub.wieku stanowił istotne novum w stosunkach polsko-niemieckich. Zważmy na to, że 21 czerwca 1990 parlamenty NRD i RFN uznały nienaruszalność zachodniej granicy Polski. W dniu 14 listopada 1990, a więc wkrótce po zjednoczeniu K. Skubiszewski i Hans Dietrich Genscher podpisali traktat potwierdzający bezwarunkowo granicę na Odrze i Nysie. Z kolei 17 czerwca 1991 Jan.K.Bielecki i kancelrz Kohl podpisali w Bonn traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Rówolegle podpisano kilka umów bilateralnych. Efektem było powstanie euroregionu Sprewa- Nysa-Bóbr i Pro Europa Viadrina ( 1993), a w 1995 utworzono polsko-szwedzko-niemiecki europregion Pomerania. W marcu 1992 po raz pierwszy wizytę złożył minister  obrony Niemiec, a w styczniu 1993 wizytował w Bonn polski minister J.Onyszkiewicz, co zaowocowało podpisaniem współpracy w dziedzinie wojskowości. Wążną datą była wizyta Wałęsy ( 29.03-2.04.1993) gdzie polski duch dążenia do członkowstwa w NATO znalazł szybko poparcie w Niemczech. W połowie lat 90 ub. wieku podjęto szereg działań zmierzających do złagodzenia wznajemnych uprzedzeń wynikających z bolesnej historii, zapoczątkowane porozumieniem o powołaniu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie ( 16.10.1991). W sierpniu 1994 prezydent Niemiec brał udział w ceremonii 50-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego, poprosił o przebaczenie krzywd wyrządzonych narodowi polskiemu przez Niemców.  W kwietniu 1995 szef polskiej dyplomacji W.Bartoszewski na posiedzeniu połączonych izb parlamentu niemieckiego, poświęconego 50-leciu II wojny światowej wyraził ubolewanie z powodu cierpień tych niewinnych Niemców, którzy utracili swoje ziemie ojczyste. To z inicjatywy Olechowskiego na forum ONZ ( 27.09.1994) rozpoczęto prace nad usunięciem pojęcia państw nieprzyjacielskich, po stwierdzeniu polskiego przedstawiciela, że wg dzisiejszych standardów zwrot taki winien być wyrugowany. Tempo współpracy wzrosło w latach 1996 - 2002 za prezydentury A.Kwaśniewskiego. Co prawda silny zgrzyt wystąpił 29 maja 1988 z tytułu rezolucji Bundestagu o wypędzonych ( na marginesie zgrzyty w tej materii trwały kilka lat ). Rok 2000 zdominowały uroczystości związane z 1000-leciem sąsiedztwa polsko-niemieckiego, a za rządów L.Millera stosunki polsko-niemieckie stały się priorytetem. Podkreśić nalezy wydźwięk międzynarodowy wizyty nowego prezydenta Niemiec Horsta Kohlera w Polsce ( 15-16 lipiec 2004) , który pierwszą swoją wizytę zagraniczną złożył własnie w Warszawie a nie w Paryżu, jak to miało miejsce wcześniej. W sierpniu 2004 kanclerz Schroeder złożył zapewnienie ( 1 sierpień 2004), że rząd niemiecki nie będzie popierał roszczeń restytucyjnych . Owszem, były zgrzyty w budową rurociągu z Rosji, gdzie Sikorski 30 kwietnia 2006 porównał umową gazową do paktu Ribentrop-Miłotow ( tzw. V rozbiór Polski). O rządach Prawa i Sprawiedliwości ( lata 2006 - 2007) wspomnę tylko, że była to ogólnie zła atmosfera w stosunkach polsko-niemieckich. Wygrana Platformy ( listopad 2007) przyniosła nadzieję na poprawę układów sąsiedzkich. Także działania kanclerz Merkel mają dobre konotacje w Polsce i Niemczech. Wypada też wspomnieć o wizycie prezedenta Komorowskiego w Niemczech ( 17 czerwca 2011) upamiętniającą 20-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Oczywiście- jest to tylko telegraficzny skrót, by nie powiedzieć - hasłowe przesłanie, ale może stanie się pomocne przy analizie horoskopu porównawczego obu państw.

 

żródła:

 

W.Roszkowski - Historia Polski 1914 - 1997,

N.Davies - Europa, Boże Igrzysko,

K.Skubiszewski - Podstawy stosunków polsko-niemieckich,

wikipedia - Polityka zagraniczna Polski

Tematów: 36
Odpowiedzi: 661
Dołączył/a: 2010-04-27
Teksty w działach stałych
margaux 2012-03-06, 16:45:36

Dziękuję Starybosmanie za streszczenie polsko-niemieckich stosunków politycznych w ostatniej dekadzie.

Ja od siebie tylko dodam, że wejście Polski do NATO oraz włączenie RP do UE w dużej mierze jest zasługą właśnie Niemiec.

Pomimo ocieplajacych się stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Niemcami, osobną kwestię stanowią wciąż pokutujące w obu narodach stereotypy Niemca/Polaka oraz wzajemne uprzedzenia, które nie przyczyniają się do zacieśnienia bliższych relacji międzysąsiedzkich.

 

Tematów: 11
Odpowiedzi: 409
Dołączył/a: 2011-05-22
genny19 2012-03-07, 10:20:20

Księżyc w HN znajduje się w  znaku Ryb  w 9 domu horoskopu a znak Raka jest władcą 12 domu horoskopu: świadczy to o dużym wpływie Jowisza i Neptuna na naród niemiecki .Jowisz władca 9 domu znajduje się w koniunkcji z ASC a więc  polityka zagraniczna i współpraca międzynarodowa jest ważna dla rządu Niemiec.

Księżyc -społeczeństwo tworzy opozycję do szczytu 3 domu(bliscy sąsiedzi) i jego władcy Merkurego także Mars(energia całego narodu) znajdujący się w 11 domu(przyjażnie nastawione na obce panstwa) tworzy kwadraturę do szczytu 3 domu.

Tematów: 115
Odpowiedzi: 2190
Dołączył/a: 2010-12-23
Teksty w działach stałych
genny19 2012-03-07, 10:55:32

http://astroportal.pl/index.php?page=rosja">http://astroportal.pl/index.php?page=rosja

http://astroportal.pl/index.php?page=rosja"> Źródło informacji: Nicholas Campion, The Book of World Horoscopes (The Wessex Astrologer, wydanie czwarte rozszerzone i poprawione z 2004 roku) 

W horoskopie porównawczym Polski i Rosji pokrywają się osie ASC HP z IC Rosji,Słońce Polski w koniunkcji z węzłem wschodzącym Rosji :Księżyc Rosji w koniunkcji z IC i Saturnem horoskopu Polski  oraz Saturn w koniunkcji z Wenus.

Władcą 3 domu HR jest znak Panny a jego władca Merkury znajduje się w koniunkcji z Słońcem(władza wykonawcza)  w znaku Strzelca.W 3 domu znajduje się Jowisz w znaku Panny. Mamy więc recepcję Jowisza i Merkurego. Merkury jest w retrogradacji-ważny powrót do spraw z przeszłości.

W HR Słońce(władza wykonawcza) i Merkury (rozmowy)tworzą kwadraturę do szczytu 3 domu a Księżyc(społeczenstwo) w znaku Koziorożca (upadek ) tworzy trygon do szczytu 3 domu.

Mars tak jak w horoskopie Poski w znaku Strzelca tworzy kwadraturę do szczytu 3 domu.

 

Tematów: 115
Odpowiedzi: 2190
Dołączył/a: 2010-12-23
Teksty w działach stałych
starybosman 2012-03-07, 21:08:12

Stosunki polsko-rosyjskie:

 

Powołanie T.Mazowieckiego na pierwszego niekomunistycznego premiera od czasów Ii wojny światowej ( 24.09.1989) wywołało natychmiastową " roboczą wizytę" W.Kriuczkowa, szefa KGB w Polsce. Dopiero po wydaniu pozytywnej opinii, Moskwa zdecydowała się na przesłanie noty gratulacyjnej. W swoim expose  ( 12.09.1989 ) premier położył nacisk na to, że Polska bedzie respektowała porozumienia sojusznicze, ale w kierunku bezpieczeństwa zewnętrznego, a nie ładu wewnętrznego, i ułoży stosunki z ZSRR na bazie równości i suwerenności.  Rok później pojawiło się żądanie wycofania radzieckiej armii, a podczas rozmów w Moskwie ( 15.11.1990) zażądano, by obce wojska opuściły polskie terytorium do końca 1991. Moskwa nie chciała słyszeć o żadnych rozliczeniach finansowych z tego tytułu, naciskając zarazem, by termin upływał dopiero z końcem 1994 r.   Pod koniec marca 1991 Polska doprowadziła do rozwiązania Układu Warszawskiego, jednak polskie władze unikały ingerencji politycznej w wewnętrzne sprawy rosyjskie i  zaburzenia w związku z transformacją zajmując jednak bardzo wyraźne stanowisko w sprawie brutalnej ingerencji sił rosyjskich w krajach bałtyckich ( początek 1991). Konsekwencją napięcia było odrzucenie propozycji wizyty Jelcyna w Warszawie i uznanie niepodległości Litwy, Łotwy oraz Estonii.

W trakcie wizyty prezydenta Wałęsy w Moskwie ( 21-23.05.1992) podpisano porozumienie o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, ustalono terminy opuszczenia Polski przez wojska rosyjskie i przyznać trzeba, że Moskwa terminów tych nie naruszyła w żadnej mierze.  Rozważania dot. wstąpienia Polski do NATO napotkały zdecydowany opór Moskwy. Jednak Jelcyn w czasie wizyty w Polsce ( 25.08.1993) oświadczył, że Rosja przyjmuje akcesję do NATO ze zrozumieniem. Pozytywnie odpowiedziała też Moskwa w przedmiocie dostaw gazu rurociągiem jamalskim. Ale też musiały być zgrzyty. Oskarżenie premiera Oleksego o szpiegostwo na rzecz Moskwy, jak i żądanie udostępnienia korytarza dla rurociągu z Białorusi do Obwody Kaliningradzkiego przez Suwalszczyznę  było powodem poważnych rozdźwięków na linii Warszawa - Moskwa.

Prezydent Kwaśniewski w czasie wizyty w Rosji ( 8-11.04.1996) nie zmienił kursu atlantycko-unijnego Polski w zakresie polityki zagranicznej, stąd Rosjanie czynili wiele, by Warszawa nie stała się pełnoprawnym członkiem NATO. I w zasadzie na 5 dalszych lat urwały się stosunki sąsiedzkie na wysokim szczeblu ( premier,prezydent). Kiedy w 50 rocznicę agresji na Polskę ( 17.09.1939) Rosjanie zaprzeczyli oczywistym faktom, spotkało się to z wrogą reakcją w Warszawie. Konsekwencją było zmniejszenie wymiany towarowej, spadek eksportu do Rosji, jak też żądanie wypłacenia odszkodowań za przymusowe wywózki i pracę w stalinowskich łagrach, zwrotu zagrabionych dzieł sztuki i zakończenia śledztwa w sprawie katyńskiej. Polska prasa prawicowa miała szerokie pole do popisu.  20 stycznia 2000 wyrzucono 9 rosyjskich dyplomatów pod zarzutemn szpiegostwa, a 23 lutego demonstranci zniszczyli  flagę rosyjskiego konsulatu w Poznaniu protestując przeciwko wojnie w Czeczenii.

 Dopiero w maju 2011 przybył do Warszawy rosyjski premier M.Kasjanow. W sierpniu 2001 Putin i Kwaśniewski spotkali się w Kijowie, a w styczniu 2002 swoją wizytę w Warszawie złożył prezydent Putin. Dodać trzeba, iż w sprawie obwodu kaliningradzkiego uzyskano satysfakcjonujące porozumienie, a także podkreślić wypada zgodę Moskwy na redukcję o 1/3 dostaw gazu, bo nasi fachowcy byli posyłani do szkoły, zamiast do niej chodzić. Przywódcy obu krajów odwiedzali się z okazji rocznic, czy też manewrów wojskowych, a rozsądna i wyważona polityka  Warszawy oraz Moskwy miała pozytywny oddźwięk w świecie.

Koniec 2003 r. to polskie obawy o tendencje centralistyczne w Rosji, poparcie " rewolucji róż" w Gruzji,  niemal ostentacyjna pomoc przedstawicielom sił ukraińskich w wyborach prezydenckich, a w konsekwencji poparcie prozachodniego Juszczenki na Ukrainie przez Kwaśniewskiego i Wałęsę.  Moskwa oskarżyła więc Warszawę o wypychanie Rosji z obszarów strategicznych i mieszanie się w wewnętrzne sprawy Ukrainy.   Rok 2005 rozpoczął się od wizyty Putina  na obchodach wyzwolenia obozu w Auschitz i bardzo krótkiej rozmowy z Kwaśniewskim, a potem to już były spory o historię, bo Moskwa oskarżyła Polskę o wypaczenie wyników konferencji jałtańskiej, a oliwy do ognia dolało stwierdzenie, że nie było żadnej zbrodni katyńskiej tylko przestępstwo pospolite, a to, w świetle prawa,  uległo przedawnieniu. Dodać do tego  należy rozgorączkowane argumenty, że Kwaśniewski nie powinien jechać do Moskwy na obchody 60-lecia zwycięstwa nad faszyzmem , że Jaruzelski nie ma prawa reprezentować polskiego żołnierza itd. Histerię prawicową wywołało odznaczenie gen. Jaruzelskiego medalem 60-lecia Zwycięstwa, jak i pominięcie w przemówieniu udziału polskiego wojska w wyzwoleniu kraju i zdobyciu Berlina. Wcześniej rosyjski MSZ ostro zaprotestował przeciwko pomysłowi prawicowych radnych Warszawy, którzy na głowie stawali, by jedno z rond nosiło imię D.Dudajewa, czeczeńskiego przywódcy zabitegio przez Rosjan w 1966 r.

Wygrana prawicowego PiS w wyborach parlamentarnych i prezydenckich  jesienią ( wrzesień, paźziernik) 2005 została nader zimno przyjęta w Moskwie. Dodatkowo strona polska podniosła, że owszem, prezydent odwiedzi Moskwę, ale najpierw rosyjski prezydent zamelduje się w Warszawie. Kosztowało to wiele, bo Rosja wprowadziła embargo na import polskiego mięsa ( 10.11.2005) a kilka dni później ( 14.11) na sprowadzanie produktów roślinnych. Rozgorączkowane władze do konfliktu wciągnęły struktury unijne, w konsekwencji Moskwa nie uzyskała mandatu w sprawie negocjacji o  partnersdtwie i współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD ) ,na czym stronie rosyjskiej bardzo zależało .  Rok 2007 zaostrzył spór handlowy wypowiedzią min. Fotygi ( 17.05.2007), jak też plan instalacji w Polsce ( i Czechach ) amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Przepychanki trwały do późnej jesieni.  Kiedy nowy premier D.Tusk zapowiedział, że Warszawa nie będzie dłużej blokowała negocjacji Rosji w sprawie OECD, Moskwa oglosiła memorandum w sprawie embarga mięsno-roślinnego, a podsumowaniem ocieplenia stosunków była pierwsza od 2001 r. wizyta premiera Tuska w Moskwie ( 18.02.2008). Jednak  już jesienią 2008 wojna gruzińsko - rosyjska wywołała alarm w Polsce, a spór wybuchł z siłą wulkanu z uwagi na incydent ( 23.11.2008) związany z ostrzelaniem konwoju prezydenckiego, gdzie Kaczyński oskarżył Rosjan o ostrzał, a Moskwa konsekwentnie dowodziła gruzińskiej prowokacji.

Tusk i Putin spotkali się w Davos ( 29.01.2009), a konsekwencji Putin brał udział w obchodach 70 lecia wybuchu II wojny światowej, a jego " list do Polaków " potępiał pakt Ribenntrop - Mołotow, jak też zbrodnię katyńską. Oczywiście, rozgorzały żarliwe spory historyków obu stron o to, czy J.Beck był niemieckim agentem itp. Zwyciężył jednak rozsądek polityczny przez zaproszenie D.Tuska na kwietniowe uroczystości upamiętniające mord katyński. Prezydent Miedwiediew wykazał wolę poprawy stosunków sąsiedzkich przez ogłoszenie w Rosji żałoby narodowej ( 12.04.2010) po katastrofie smoleńskiej, przyjazd na pogrzeb do Krakowa, jak też publikację w internecie oddtajnionych dokumentów masakry w Katyniu, a nadto wręczenie B.Komorowskiemu ( p.o. prezydenta RP) 67 tomów akt śledztwa w tej sprawie. Rosyjska Duma 26.11.2010 przyjęłą historyczną uchwałę " o tragedii katyńskiej i jej ofiarach" uznając mord katyński za zbrodnię stalinowską, a pojednawczy gest w kierunku normalizacji sąsiedztwa stanowiła pierwsza wizyta rosyjskiego prezydenta w Polsce od prawie 9 lat ( 6-7.12.2010).

W załączeniu radix porównawczy RP i Rosji , bo horoskop ustalający powstanie Rosji na dzień 8 grudnia 1990 , w moim przekonaniu, nie odpowiada faktom historycznym, bez względu na  poprawione i rozszerzone wydanie  prezentowane w łamach astrologicznych.

  Źródła

 

W.Roszkowski           - Historia Polski 1914 - 1997,

N.Davies                    - Europa, Boże igrzysko,

J.Gronert                   - Na zakręcie dziejów,

J.Czerep,P.Kuspys   - Stosunki polsko - rosyjskie,

wikipedia                   - Stosunki polsko- rosyjskie,

Tematów: 36
Odpowiedzi: 661
Dołączył/a: 2010-04-27
Teksty w działach stałych
genny19 2012-03-08, 20:14:33

http://astroportal.pl/index.php?page=128&phpMyAdmin=502c4d5148a1t244be883">http://astroportal.pl/index.php?page=128&phpMyAdmin=502c4d5148a1t244be883

Jarosław Gronert pisze;

''Polska reprezentuje cechy Byka i Lwa. Dlatego horoskopy wielkich i ważnych wydarzeń decydujących na długo o naszych losach mają również cechy Byka lub domu 2, cechy Lwa lub domu 5 oraz Strzelca lub domu 9. Dotyczy to również kosmogramów (nie tylko Polaków) ludzi trwale zapisanych w naszej historii.Kulturowy, pierwotny horoskop Niemiec oparty jest o znaki Barana, Panny i Skorpiona, a kosmogramy obliczone na konkretne daty np. Zjednoczenie Niemiec, III Rzesza lub Republika Weimarska są wtórnymi do niemieckiego horoskopu kulturowego i bardziej lub mniej harmonijnie są z nim powiązane.U nas tak jest w przypadku prawdopodobnej daty Chrztu Polski w 966 roku oraz w horoskopach Odzyskania Niepodległości w 1918 czy ogłoszenia Manifestu PKWN w 1944 - traktowanego jako kosmogram PRL.Stanowimy historyczno-kulturową, zapewne jeszcze przedchrześcijańską, kontrastową "mieszankę" charakterystyk - głównie znaków Byka i Lwa. Dlatego też Chrzest Polski był możliwy w czasie górującego Słońca w początkach znaku Byka po stronie domu 9 przy Ascendencie w Lwie. Dlatego też synteza cech Byka i Lwa pozostanie nadal punktem odniesienia w astrologicznych rozważaniach dotyczących przeszłości i przyszłości Polski. ''

W horoskopie  Cesarstwa Niemiec nie ma silnych znaków Barana,Panny i Skorpiona więc musi być eszcze 1 horoskop.

Porównując horoskop Cesarstwa Niemiec  z horoskopem Związku Radzieckiego(dane w bazie horoskopów) zwracają  uwagę  te same osie horoskopu ,Księżyc w znaku Byka w obu państwach oraz koniunkcja Plutona Cesarstwa Niemiec z Księżycem Związku Radzieckiego oraz Pluton  w koniunkcji z węzłem wschodzącym.

Starybosmanie  nie wiem czy myślę prawidłowo ale Rosja na tym spotkaniu w Mińsku przejeła zobowiązania Związku Radzieckiego .

Tematów: 115
Odpowiedzi: 2190
Dołączył/a: 2010-12-23
Teksty w działach stałych
Garrett 2012-03-09, 00:13:23

Chciałbym kiedyś przeczytać prognozę dla "horoskopu kulturowego" jakiegoś państwa. Ale prognozę wydarzeń, a nie analizę wydarzeń, dopasowanych do horoskopu.

Tematów: 3
Odpowiedzi: 37
Dołączył/a: 2012-02-08
Jasmin 2012-03-09, 16:43:59

To takiej jeszcze nie napisano?

Tematów: 173
Odpowiedzi: 2846
Dołączył/a: 2009-11-23
www.sollunari.pl
Garrett 2012-03-10, 02:06:23

Nie wiem, może napisano. Nie znam wszystkich tekstów prognoz. Ale jeśli dysponuje Pani linkiem, bardzo proszę o podanie.

Tematów: 3
Odpowiedzi: 37
Dołączył/a: 2012-02-08
Jasmin 2012-03-10, 08:03:06

Dobrze, jak znajdę interesującą prognozę to chętnie podeślęUsmieszek

 

pozdrawiam:)

Tematów: 173
Odpowiedzi: 2846
Dołączył/a: 2009-11-23
www.sollunari.pl
 


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.