Sollunari

 

To jest Forum dla astrologów.Usmieszek

 

Prosimy zapoznać się z informacjami : Baza danych osobowych , Zasady pomocy wzajemnej oraz Zasady Forum

 

Zapraszamy!Usmieszek

 


 


Forum > Synastria

W Synastrii słońce i księżyc pod rękę chodzą a jednak w realnym świecie spotkać się nie mogą. Kto winien? Saturn
scarlett 2014-11-20, 23:09:38

Witam Serdecznie,

 

Chciałabym przedstawić horoskop porównawczy.

Słońce w parze z Księżycem chodzi jednak w realnym świecie spotkać się nie mogą, kto winien?

 

 

 

Sun - Vitality

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/0.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/0.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Square.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/0.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sesquiquadrate.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/6.gif" alt="" />

Moon - Emotions

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/0.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/2.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/4.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/9.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/11.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/12.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Opposition.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/5.gif" alt="" />

Mercury - Mind

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/2.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/2.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sextile.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/10.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/2.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/2.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/10.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/2.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Inconjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/11.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/2.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Inconjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/12.gif" alt="" />

Venus - Sensuality

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/6.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sextile.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/9.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Square.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/2.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/5.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/12.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Inconjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/10.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sesquiquadrate.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sesquiquadrate.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/11.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sesquiquadrate.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/12.gif" alt="" />

Mars - Assertion

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/4.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/4.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sextile.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/4.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Square.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/4.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/10.gif" alt="" />

Jupiter - Expansion

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/5.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sextile.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/10.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/5.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sextile.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/10.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/5.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/5.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Opposition.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/5.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Inconjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/11.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/5.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Inconjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/12.gif" alt="" />

Saturn - Conditioning

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/6.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/6.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/11.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/6.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/10.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/6.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sesquiquadrate.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/0.gif" alt="" />

Uranus - Intuition

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sextile.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/4.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Square.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/0.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Square.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/9.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/9.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Opposition.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" />

Neptune - Subconscious

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Square.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/4.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Square.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Opposition.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Opposition.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/11.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Opposition.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/12.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sesquiquadrate.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/10.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/8.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sesquiquadrate.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/12.gif" alt="" />

Pluto - Intensity

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/9.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Conjunct.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/1.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/9.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sextile.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/3.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/9.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Square.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" />
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/9.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Trine.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/7.gif" alt="" />

mężczyzna Planets

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sun-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Leo-small.gif" alt="" /> 6"51'52
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Moon-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Scorpio-small.gif" alt="" /> 27"40'41
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Mercury-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Virgo-small.gif" alt="" /> 1"40'41
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Venus-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Leo-small.gif" alt="" /> 16"0'0
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Mars-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Virgo-small.gif" alt="" /> 11"8'8
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Jupiter-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Virgo-small.gif" alt="" /> 0"50'51
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Saturn-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Cancer-small.gif" alt="" /> 5"1'1
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Uranus-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Gemini-small.gif" alt="" /> 12"6'6
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Neptune-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Libra-small.gif" alt="" /> 2"4'4
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Pluto-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Leo-small.gif" alt="" /> 8"18'18
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/True%20Node-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Cancer-small.gif" alt="" /> 27"0'0r
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Ascendant-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Leo-small.gif" alt="" /> 18"25'25
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Midheaven-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Aries-small.gif" alt="" /> 29"38'38

kobieta Planets

http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sun-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Scorpio-small.gif" alt="" /> 21"38'38
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Moon-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Leo-small.gif" alt="" /> 9"3'3
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Mercury-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Scorpio-small.gif" alt="" /> 25"27'28
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Venus-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sagittarius-small.gif" alt="" /> 29"20'20
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Mars-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Scorpio-small.gif" alt="" /> 24"56'57
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Jupiter-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Taurus-small.gif" alt="" /> 26"43'44r
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Saturn-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Leo-small.gif" alt="" /> 16"41'42
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Uranus-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Scorpio-small.gif" alt="" /> 8"21'22
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Neptune-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sagittarius-small.gif" alt="" /> 12"52'53
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Pluto-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Libra-small.gif" alt="" /> 13"5'5
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/True%20Node-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Scorpio-small.gif" alt="" /> 2"25'26r
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Ascendant-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Pisces-small.gif" alt="" /> 5"40'41r
http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Midheaven-small.gif" alt="" /> http://www.astromatrix.org/Content/Skins/Matrix/symbols/Sagittarius-small.gif" alt="" /> 16"4'4

Pozdrawiam,

 

 

http://www.astromatrix.org/Horoscopes/Planets-in-Signs/Mars%20in%20Scorpio" target="_blank">http://www.astromatrix.org/Content/Images/Planets%20in%20signs/Mars%20in%20Scorpio.jpg" alt="" />

 

Tematów: 3
Odpowiedzi: 96
Dołączył/a: 2014-04-05
Odpowiedzi
Blanka2 2014-11-22, 20:28:36

Moze wysil sie na cos wiecej ,niz tylko na glupie wklejanie? Po co ci Astrologia? i po co wklejasz cos ,co tutaj jest bezużyteczne?

Tematów: 9
Odpowiedzi: 189
Dołączył/a: 2014-01-12
scarlett 2014-11-22, 22:27:17

Spróbuje podjąc sie interpretacji,  proszę jednak o zrozumienie ja dopiero się uczę. Proszę o korekcję mojego toku myślenia i wiedzy jeśli jest sprzeczna z astrologią. Będę wdzięczna za wszelkie uwagi.

 

 

SŁOŃCE DO KSIĘŻYCA Słońce w Rkobiety oznacza partnera, zaś Księżyc w Rmężczyzny partnerkę. Księżyc w Rm w aspekcie do Słońca Rk. Tendencje: wspólnota ciała i duszy. Koniunkcja = partnerzy rozumieją się, wczuwają się w siebie. Wzajemne uznanie dla postępowania partnera. Aspekt ten często prowadzi do małżeństwa. Opisywana idealna sytuacja to taka, w której Słońce (energia męska) mężczyzny aspektuje Księżyc (energia żeńska) kobiety. Taki aspekt tworzyłby harmonię jang i yin

W niniejszym horoskopie, zarówno słońce  mężczyzny aspektuje księżyc kobiety jak i jej księżyc aspektuje słońce mężczyzny. Obydwoje zatem dominują może być to zatem istotym problemem.

 

KSIĘŻYC DO MERKUREGO Koniunkcji  daje dobry kontakt psychiczny, wzajemne zrozumienie się i harmonię uczuć. Martwi mnie jednak konjunkcja saturna do wenus w sensie ujemnym  daje rozłąki w warunkach przykrych, cierpienia, łzy, przeżycia nieprzyjemne. Nie raz Wenus, połączona takim aspektem z kimś, wybiera partnera dużo starszego wiekiem.

Księżyc kobiety pada na 12 dom męzczyzny.  Natomiast Venus  na 5 dom tego mężczyzny. Venus i księżyc w Rm charakteryzują kobietę, ideał kobiety.Wzbudzić mogą silne przyciąganie i wzajemną atrakcyjność

Mercury pada na 4 dom mężczyzny, 4 dom to dom rodzinny. Harmonijne połączenia Merkurego i Księżyca (koniunkcja. W tym przypadku to osoba z Merkurym będzie pomagać osobie z Księżycem uświadamiać sobie  czasem głęboko skrywane uczucia. Merkury instynktownie będzie rozumiał i analizował uczucia osoby z Księżycem. To co czuje Księżyc (ale niekoniecznie zdaje sobie z tego sprawę), wyrazi Merkury

 

Z kolej Mars mężczyzny pada na 6 dom Rk, blisko DC. 6 dom oznaczać może dobrą komunikację na poziomie pracy i zdrowia. Motywacja ze strony męzczyzny w zakresie   pomocy w rozwiązaniu problemów ograniczen, np. pomoc prawna.

Mars mężczyzny rzutuje na DC w Radixie kobiety, co może oznaczać że jest podświadomym typem tej kobiety.

Słonce męzczyzny wchodzi w 8 dom kobiety dom seksualności, magii.

 

Zatem na pierwszy rzut oka Synastria obu parnterów wygląda dobrze,jednak coś wadzi temu związkowiw realnym świecie. Czy związek  ma  jakieś szance i kiedy będzie korzystny moment na spotkanie tych dwojga?

 

 

Tematów: 3
Odpowiedzi: 96
Dołączył/a: 2014-04-05
scarlett 2014-11-23, 19:18:45

Moi drodzy i jak mi idzie interpretacja, niech ktoś zerknie.

Tematów: 3
Odpowiedzi: 96
Dołączył/a: 2014-04-05
Jasmin 2014-11-23, 19:43:23

Trzeba podać dane osób, bo te obrazki nie wystarczą do interpretacji.

Tematów: 173
Odpowiedzi: 2846
Dołączył/a: 2009-11-23
www.sollunari.pl
scarlett 2014-11-23, 20:24:37

Moje dane nie są tajemnicą ale nie mogę podawać kogoś danych publicznie.

Chętnie zamieszczę synastrię z astro.

Proszę o pomoc i zrozumienie.

Tematów: 3
Odpowiedzi: 96
Dołączył/a: 2014-04-05
Jasmin 2014-11-25, 09:09:26

Witam, no tylko mogę ręce rozłożyć wobec braku danych. To, że chronisz dane drugiej osoby jest chwalebne, ale cóż... Opis aspektów porównawczych wyżej opisanych ogólnie poprawny interpretacyjnie. W szczegółach niestety nic więcej nie mogę powiedzieć.

Tematów: 173
Odpowiedzi: 2846
Dołączył/a: 2009-11-23
www.sollunari.pl
winetu 2014-11-25, 13:55:39

A może tamta osoba nie ma nic przeciwko? Pewnie odnosisz się do tego co napisałam jakiś czas temu w innym wątku, gwoli jasności, czegos innego sie to tyczyło, nie samego zaś tylko podawania danych urodzeniowych.

Tematów: 20
Odpowiedzi: 705
Dołączył/a: 2012-04-12
scarlett 2014-11-25, 17:56:31

Dziękuje za odpowiedz.

Sądzę, że wystarszy jeśli pokaże osobisty solariusz jego i moj. oraz report synastrii i aspekty planetarne.

Osoba ta jest osobą zaufania publicznego z stąd moja ostrożność.

Jednak zwracam się do Was o pomoc bo relacja ta jest trudna w zrozumieniu dla mnie. Sama zobaczę tylko to chcę widzeć.

Mam nadzieje, że i dla Was jest to dobry trening, przykładowa  synastria nie jest codzienna. Janatmiast, jestem pod wrażeniem waszej znajomości wiedzy astrologii. Proszę zatem jeszcze raz o pomoc i zrozumienie.

Tematów: 3
Odpowiedzi: 96
Dołączył/a: 2014-04-05
Marsjanka 2014-11-25, 19:25:01

Dlaczego Scarlett odnoszę wrażenie , że masz zbyt wysokie mniemanie o sobie? Twoje synastrie mają być niecodzienne??A niby dlaczego?? Ty masz nadzieję? ze sie nadziejesz chyba....

Ciśnienie mi rosnie jak Ciebie czytam - osoba zaufania publicznego...  kogo to obchodzi???  Czy w końcu zrozumiesz, że żeby wziąc do pracy radiks, trzeba mieć podane dane!!! czy to radix, czy synastria, czy solariusz, czy lunariusz czy inne! Jesteś TĘPA, nie umiesz czytać i bijesz pianę na tym forum

 

ps. zanim cokolwiek zripostujesz to pomyśl dziesięc razy, bo odechciewa mi się zaglądac tu dzięki Tobie

Tematów: 67
Odpowiedzi: 810
Dołączył/a: 2011-03-21
scarlett 2014-11-25, 19:45:56

Nie twierdzę, ze jestem wyjatkowa. ale synastria h. porownawczy jest nie codzienny.

Taki wniosek wysuwalam dzieki aspektom konjunkcji księżyc slonce m.in. i innym ukladom planet.

 

To Was na forum, uznawalam za wyjątkowych , dysponujecie sporą wiedzą i to budzi szacunek.

Jesli kogos uraziłam proszę o wybaczenie nie było to zamierzone działanie.

Tematów: 3
Odpowiedzi: 96
Dołączył/a: 2014-04-05
Jasmin 2014-11-25, 20:35:21

Hej, a co toUsmieszek? Siedzę i myślę nad nowym tekstem a Wy mi przerwę robicie. Spokojnie i wyczekać mi to parcie, bo Admin się leni a ja nie mam czasu usuwać jutro wpisów. Scarlett , no u Ciebie to może iść z nieświadomości, takie wywoływanie burzy, boś Skorpion. Marsjanko, pamiętaj, że Scarlett kasuje swoje wpisy, więc nie ma co się produkować przedwcześnie przed upływem czasu do usunięcia. Co do synastrii, to podtrzymuję swoje zdanie - jak wyżej.

 

całuskiBuziaczek

Tematów: 173
Odpowiedzi: 2846
Dołączył/a: 2009-11-23
www.sollunari.pl
starybosman 2014-11-25, 21:24:14

Scarlett!  Zerknij z łaski swojej na pewien portal. Na pewno pamiętasz! Jest tam data 6 kwiecień 2014, godz. 22.47. I w Twoja deklaracja  w dziedzinie astrologii. Po 6  miesiącach masz taką wiedzę, i to jeszcze  z synastrii?  Podziwiam !

Tematów: 36
Odpowiedzi: 661
Dołączył/a: 2010-04-27
Teksty w działach stałych
scarlett 2014-11-25, 23:07:22

Nie ma sensu się sprzeczać, sądzę że każdy z was na forum  przewyższa mnie wiedzą w zakresie astrologii.

Mogę opisać to co sądzę na temat tego rozkladu planet jednak muszę prosić o skorygowanie tej wiedzy.

Celowo jestem na tym forum aby poszerzać wiedzę pod okiem bardziej doświadczonych. Nie przerobilam tylu różnych horoskopow co Wy. Więc proszę, słowa krytyki nie powinny być tak mocno jaskrawe. Celem niniejszego forum jest dzielenie się wiedzą i odczuciami w tej materii. Astrologia nie jest sztywną nauka a oparta na psychologii i intuicji. Miałam okazję przekonać się, każdy z was posiada nie tylko zdolność intuicyjnego myslenia ale także dysponuje sporym wyczuciem mechanizmów psychologicznych.

Muszę napomnieć, skontaktowałam się z profesjonalnym astrologiem, zrzeszonym w sekcji Astrologii w PTA, wasza wiedza połączona ze świeżym podejściem do obecnych  realiów ma się wybitnie w stosunku do skostniałych metod interpretacji horoskopów z ktorych nic nie wynika.

Jestem w kropce. Przedmiotem synastii są aspekty planet miedzy mną a pewnym człowiekiem. Z jednej strony mamy podobne odczucia, przemyslenia, z drugiej zaś strony do spotkania nie dochodzi. Ostatnio nachodzą mnie myśli że to będzie ostatni jego rok życia, / 9 rok osobisty/ chciałabym wiedzieć kim on jest dla mnie kim jestem dla niego i jakie przeznaczenie miala ta relacja.  Nigdy wcześniej nie czułam takiej więzi z kimkolwiek. Nic nie dzieje się bez przyczyny i celu. Tak bynajmniej traktuje epopeia Mitchella Atlas Chmur. .....

Dziękuje, za poświecony czas.

 

Tematów: 3
Odpowiedzi: 96
Dołączył/a: 2014-04-05
winetu 2014-11-25, 23:39:07

Scarlet, a Ty też masz 9 rok osobisty według znanej mi metody wyliczeń- choć pojęcia większego o numerologii nie mam, to znaczy że co? że to Twój ostatni rok życia? Weź tak nie pisz, bo wejdzie ktoś i się wystraszy jak to przeczyta. Ile tych roków osobistych 9 już miałaś?? To są cykle, jak w przyrodzie-wiosna, lato, jesień, zima.

 

Wiesz, wykonywanie zawodu zaufania publicznego wiąże się z pewnym etosem, który to wypadałoby przestrzegać. Cóż- samorządy, opinia itd...Ah te "grube ryby", na takie to i wędka i przynęta musi byc tęga Uśmiech

 

Skorygowałabym orby jakie stosujesz w porównawczym.

 

P.s. wiedza astrologiczna opiera się na tych skostniałych jak piszesz kanonach interpretacji, sztuką jest to aby być na tyle elastycznym by te kanony połączyć w jedną "epopeje" w miare składną, z jednolitą fabułą, której przedmiotem jest czyjeś życie, synastria etc. Ja tego umieć nie umiem, ale chwalę sobie te skostniałe reguły, przy odpowiednio wysokim spożyciu orzechów sporo się rozjaśnia :) a reguły są sztywne z jakiegoś powodu-może z uwagi na sprawdzalnośc, chroniczność realizacji w takiej a nie innej postaci. Nie można zmieniać interpretacji jak wiatr zawieje... A po to sa te sztywne metody, żeby za bardzo nie puszczać wodzy fantazji, bo wtedy to interpretacja jest tylko popisem dla naszej wybujałej kreatywności... ALE zawsze patrz na całość, nigdy wybiórczo. Niepotrzebnie napomykasz czy  wytykasz....

 

 

Tematów: 20
Odpowiedzi: 705
Dołączył/a: 2012-04-12
scarlett 2014-11-26, 00:40:15

Tak mi podpowiada intuicja, a ona żadko się myli. Za to biegam na msze modląc się, żeby się myliła.

W nastepnym roku 2015 to bedzie jego 9 rok a moj 1. Jest starszy od demnie o 33 lata.

Jego osoba jest dowodem, ze w świecie polityki i sądowych gierek są ludzie którzy skrywają sentymenty pomimo, że  ciążą na nim wszystkie grzechy tego świata. Sam lucyfer nie powstydziły by się wpisu na wikipendii. Chciałabym mu pomoc tak jak on mi pomogł  i całej mojej sprawie, tylko nie wiem jak. Pożyczone 10 tys euro zwrócił z prośbą aby były wykorzystane na cele dalszej edukacji mojej córki. Mam się spotkac z nim w kwietniu 2015r ale sama nie wiem czy do tego dojdzie i czy do dobry czas.

 

Winetu, Nie podważam wagi i słuczności klasycznym zasadom astrologii, ale sposob interpretacji. Brak mi co prawda podstaw do  negacji, ze wg tego astrologa relacja ta jest karmiczną i teorii, że kiedyś byłam w związku małżeńskim z tym człowiekiem. Jednak, z dystansem podchodzę do wniosku jakoby nasza relacja przyczyniła sie do śmierci wielu osob taki wywod, może być zbyt pochopny, teoretyczny a nawet być zwyczajnie śmieszny.

Tematów: 3
Odpowiedzi: 96
Dołączył/a: 2014-04-05
Marsjanka 2014-11-26, 09:26:21

wszyscy! w 9 roku numerologicznym kupować trumny, urny! i kłaść się spać na wieki. Amen Głosny smiech

jesteś bystra Scarlet jak woda w klozecie - zajmij się szydełkowaniem, a nie astrologią bowiem jest to dziedzina dla ludzi świadomych a nie błądzących i nie mających nic wspólnego z logicznym i konstruktywnym myśleniem. 

pozdrawiam ;-)

Tematów: 67
Odpowiedzi: 810
Dołączył/a: 2011-03-21
sagitariusA 2014-11-26, 11:00:27

Scarlett, ta synastria jest bardzo ciekawa. Taak, Księżyc z Słońcem w parze chodzą, jednak spotkać się nie mogą. Niewątpliwie coś w tym jest. Myślę, że dlatego spotkać się nie mogą, bo raz Księżyc, a raz Słońce leżą, to na niebieskim, to na różowym tle. Gdyby leżały względem siebie na jakiś dopełniających kolorach (tu proponowałbym Księżyc na zielonym a Słońce na czerwonym), to kto wieGłosny smiech?! Bo przecież partnerzy powinni się dopełniać.

Czyż nie mam racjiUsmieszek?

Tematów: 8
Odpowiedzi: 384
Dołączył/a: 2013-12-02
genny19 2014-11-26, 13:13:31

Marsjanko, nie podobają mi się twoje wypowiedzi odnośnie Scarlet.Skąd tyle nienawiści?"Astrologia to dziedzina dla ludzi świadomych." To twoje słowa. A świadomi ludzie przyjmują ludzi takimi jakimi są .Pozdrawiwm.

Tematów: 115
Odpowiedzi: 2190
Dołączył/a: 2010-12-23
Teksty w działach stałych
Marsjanka 2014-11-26, 18:23:47

Genny? a gdzie w moich wypowiedziach doszukujesz się nienawiści?? Raczej moje wypowiedzi są dosadne i dające do myślenia osobie inteligentnej i świadomej.  Nie widzę powodu być adwokatem diabła Genny, jak widzisz świetnie sobie Scarlet daje radę na wielu forach internetowych .... 

Tematów: 67
Odpowiedzi: 810
Dołączył/a: 2011-03-21
sagitariusA 2014-11-26, 19:11:47

Wiesz Scarlett, w internecie można znaleźć darmowe wersje astrologicznych programów komputerowych. Jakbyś miała czas, to możesz sobie ściągnąć taki program. Niemal we wszystkich tego typu programach jest taka tabelka z aspektami, którą można wkleić razem z horoskopem do swojego wpisu. W tej tabelce trygon to mały trójkąt, a kwadratura, to mały kwadracik. Znaczki u góry to oznaczenia planet. Jesli robisz tak szybkie postępy w nauce astrologii (6 miesięcy do bardzo szybko) to myślę, że zrozumienie tej tabelki nie będzie aż tak trudne. Z takiej tabelki lepiej się korzysta niż z "porozrzucanych" planet.

Tematów: 8
Odpowiedzi: 384
Dołączył/a: 2013-12-02
Blanka2 2014-11-26, 19:48:17

Scarlett, tu jest bardzo fajna stronka dla uczących sie Astrologii. Polecam : )

 

http://astrolog.pl/astrologiaklasyczna/wyklady/andrzej-wesolowski/

Tematów: 9
Odpowiedzi: 189
Dołączył/a: 2014-01-12
Jasmin 2014-11-27, 10:52:24

Hej, skoro mowa o relacjach Wenus w tym wątku, to antagoniści w rozmowie mogą wziąć do głowy, że mają po prostu w rx tę planetę w opozycyjnych znakach. Zakładam, że możecie się co najwyżej pięknie różnić. Co nie wyklucza porozumienia. Niewinny,Aniołek

Tematów: 173
Odpowiedzi: 2846
Dołączył/a: 2009-11-23
www.sollunari.pl
scarlett 2014-11-27, 12:18:58

Wenus w jego Rx jest w 1 domu w lwie, moja wenus w koziorozcu w X domu.

Mars i wenus tworzą kwadraturę. z kolej mars Rk z księżycem Rm w konjunkcji. Juz nie wiem, ktore zatem aspekty ważniejsze, czasem jedno się wyklucza z drugim.

Tematów: 3
Odpowiedzi: 96
Dołączył/a: 2014-04-05
winetu 2014-11-27, 16:50:04

Aspekty do osobistych, po wtóre siła aspektów.

Tematów: 20
Odpowiedzi: 705
Dołączył/a: 2012-04-12
 


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.