Sollunari

 

To jest Forum dla astrologów.Usmieszek

 

Forum jest nieaktywne, jednakże może stanowić żródło informacji astrologicznych. Miłej i pożytecznej lektury!


Forum > Inne

Początek życia
genny19 2014-12-27, 02:02:34

Za początek życia można uważać tylko dwa momenty: poczęcie albo urodzenie.

Życie narodzone od życia nienarodzonego odróżnia się przez związek z organizmem matki. Do urodzenia nasciturus jest samoistny, ale i ukryty w ciele matki. Konflikt jego prawa do życia z prawem do życia matki nie budzi wątpliwości. 

Dzisiaj(26.12.2014) Sąd w Dublinie orzekł,że można odłączyć aparaturę podtrzymującą przy życiu ciężarną kobietę u  której stwierdzono śmierć mózgu,ponieważ jej dziecko nie ma praktycznie żadnych szans na przeżycie a kontynuowanie procedur medycznych pozbawiło by kobietę prawa do godnej śmierci.(1)    Nie jesteśmy w stanie określić dokładnej godziny poczęcia dlatego w astrologii za moment  na który obliczamy horoskop uważa sie moment pierwszego zaczerpnięcia powietrza, który jest symbolicznym początkiem niezależnego, fizycznego istnienia.

Pierwszy człowiek w Raju również został ożywiony, gdy Bóg "wdmuchnął" duszę w jego nozdrza i człowiek zaczął samodzielnie oddychać. Ten właśnie moment jest symbolem początku życia i na tę chwilę obliczamy horoskop.

Mędrcy wschodu mówią, że życie zaczyna się pierwszym wdechem i kończy ostatnim wydechem (2)

Aleksander Von Pronay  w Książce "Zarys astrologii urodzeniowej pisze:

"Decydujące  znaczenie ma chwila lub ściślej mówiąc minuta,w której człowiek się rodzi,tzn po raz pierwszy zaczerpnie powietrza względnie wyda pierwszy krzyk"str 44.

Jaki moment za moment narodzin przyjmuje polskie prawo?

"Zasadniczą kwestią jest zatem wskazanie „momentu narodzin człowieka w świetle prawa karnego", a więc chwili, z którą „dziecko poczęte" staje się „człowiekiem". Mimo braku orzecznictwa Sądu Najwyższego i „nieco rozbieżnych poglądów nauki prawa karnego" należy przyjąć - zdaniem Sądu - że chwilą narodzin człowieka jest przestrzenne oddzielenie noworodka od ciała matki, zakończone odcięciem pępowiny albo rozpoczęcie oddychania przez dziecko własnymi płucami, co również wiąże się z opuszczeniem łona matki.(Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 26 października 2006 r. I KZP 18/06)(3) 

Ze względu na to ,że odcięcie pępowiny nie dokonuje się  przy  porodzie lotosowym właściwe wydaje się uznanie za początek życia rozpoczęcie samodzielnego oddychania. 

Zwyczaj przecinania i zawiązywania pępowiny natychmiast po urodzeniu datuje się od XVII wieku. Dawniej po urodzeniu dziecka nie przecinano pępowiny, aż do chwili urodzenia łożyska.(4)

Dziecko z porodu wodnego zaczyna proces oddychania kilka sekund później niż dziecko urodzone klasycznie. Wynika to z tego, że jego ciało jest wyjęte na powietrze jednorazowo, w całości, a nie - jak to ma miejsce w klasycznym porodzie - stopniowo, najpierw główka, potem tułów i nogi. Kiedy okolice nosa i ust wchodzą w kontakt z powietrzem, rusza cały zespół procesów fizjologicznych, których wynikiem jest pierwszy oddech.

 M. Odent (pierwszy opisał porody w wodzie w czasopiśmie medycznym)nie obawiał się zachłyśnięcia dziecka w porodzie wodnym , uważając, że odruch oddychania wyzwalany jest dopiero w momencie kontaktu dziecka z powietrzem oraz nagłą zmianą temperatury. 

 

 

1.http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,odlacza-ciezarna-od-aparatury-podtrzymujacej-zycie,501561.html

2.http://www.astro.eco.pl/moment.html

3.http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=324.http://www.rodzicpoludzku.pl/Wiedza-o-porodzie/Odciecie-pepowiny-kiedy-i-w-jaki-sposob.html

4. http://www.rodzicpoludzku.pl/Wiedza-o-porodzie/Odciecie-pepowiny-kiedy-i-w-jaki-sposob.html 

5.http://www.chinmed.com/archiwum/arch_art/porodwod.htm 

Tematów: 115
Odpowiedzi: 2190
Dołączył/a: 2010-12-23
Teksty w działach stałych
Odpowiedzi
starybosman 2014-12-27, 12:22:21

 

Człowiek jak istota żywa nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia ( art. 8 Kodeksu cywilnego) i w razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe ( art. 9 Kc). Zdolność prawna to właściwość ( przymiot) polegająca na zdolności do tego, by być podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego..Zdolności tej nie można się zrzec, ograniczyć jej, ani też przenieść na inną osobę z drodze czynności prawnej. Zdolność ta powstaje i wygasa z mocy samego prawa z chwilą powstania warunków określonych w art. 8 kc. Okoliczność, że dziecko urodziło się żywe nie jest tożsame z tym, że jest ono zdolne do życia, bowiem zagadnienie to nie ma żadnego znaczenia dla przyjęcia jego zdolności prawnej.

 

W rozporządzeniu Min.Zdrowia z 21.12.2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( tekst jedn.Dz.U. z 7.02.2014, poz. 177) znajduje się załącznik nr 1, w którym zapisano, co następuje:

  Urodzeniem żywym określa się całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, niezależnie od czasu trwania ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, bez względu na to, czy sznur pępowiny został przecięty lub łożysko zostało oddzielone.

 

W tej sytuacji wywodzenie chwili  urodzenia z zapisów innych niż kodeks cywilny jest pozbawione sensu. Szczególnie w materii  poczęcia dziecka.   Zagadnienie narodzin regulują przepisy prawa krajowego, co należy szczególnie podkreślić.

 

Wprowadzenie, na potrzeby urodzenia dziecka, przepisów związanych z kodeksem karnym, prawem spadkowym, ochroną prawną tzw. nasciturusa, orzecznictwem sądu w Dublinie, tego , co ponoć miało miejsce w raju ( w Kaplicy Sykstyńskiej wyraźnie widać, że Adam ma pępek, co jednoznacznie zaprzecza głoszonej ideologii ) nie ma żadnego znaczenia.

 

Wszelkie wywody, czy główka wyszła, czy nie wyszła, czy noworodek nabrał powietrza z chwilą odcięcia pępowiny, czy przed odcięciem itp. przypominają mi stwierdzenie, że szukanie igły w stogu siana zaczyna się od pierwszego źdźbła.  Zagadnienie narodzin, bez wątpienia nader istotne z astrologicznego punktu widzenia, w świetle regulacji prawnych, przechodziło wiele ewolucji (vide zał. 2 par. 2 do rozp. MZiOS z 25.04,1994, Dz.U. nr 56, poz, 234). I zapewne nie jest to ostatnia modyfikacja prawna.

Tematów: 36
Odpowiedzi: 661
Dołączył/a: 2010-04-27
Teksty w działach stałych
alan 2014-12-27, 20:22:45

Wszystko się zgadza....Można powiedzieć "sąd zdążył" ....Mars aplikuje do opozycji z Jowiszem R - mogą polecieć ciąże pozamaciczne. Śmierć może czekać na tych którzy poczeli się poza "ustrojem" albo kłopoty zdrowotne ma matka (Jowisz R działanie pośrednie) Gdy dziewczyna planuje dziecko zawsze w pierwszej kolejności obliczam najbliższy złoczynny aspekt tych dwóch planet i wyznaczam termin na zajście po kwadraturze lub opozycji Marsa i Jowisza. Pierwszy wdech i rusza do przodu dzieciakowi radix, niewiele ma wspólnego z tym jakim on jest naprawdę (to pokazuje radix poczęcia) natomiast dosyć dokładnie pokazane sa nasze oczekiwania wzgledem niego i jego wzgledem nas (w dużym uproszczeniu). Na co jeszcze wyczulam...Nowonarodzonym dzieciom w dyrekcjach wykładać się będzie kwadratura Uran/Pluton.

Tematów: 0
Odpowiedzi: 581
Dołączył/a: 2013-10-18
sagitariusA 2014-12-28, 16:36:43

Witam!

Szkoda, że A.Pronay w "Zarysie astrologii urodzeniowej" jest tak oszczędny w słowie i nie uzasadnia swojego stwierdzenia, co do ważności pierwszego oddechu dla wykreślenia natalnego horoskopu.

Tematów: 8
Odpowiedzi: 384
Dołączył/a: 2013-12-02
Jasmin 2014-12-28, 20:19:30

Usmieszek witam. Astrologia poradzi sobie z prawem:) Każda z tych dziedzin ma swoje metody i narzędzia i to co uznaje jedna z nich za początek życia nie musi być zgodne z drugą. Nie oznacza to, że człowiek rodzi się dwa razy , chociaż w świetle prawa różne już sytuacje można byłoby pod ponowne narodziny podpiąć. Mamy w astrologii metody ustalania i weryfikowania godziny urodzenia, jako podstawy do zaistnienia horoskopu. W prawie godzina urodzenia rzadko odgrywa znaczniejszą rolę.

Tematów: 173
Odpowiedzi: 2846
Dołączył/a: 2009-11-23
www.sollunari.pl
alan 2014-12-28, 21:05:56

Dla prawa ma ogromne znaczenie czy dziecko wykonało pierwszy wdech i wydech i czy potem oddychało. No bo gdyby potem cos mu sie stało to mamy zarzut zabójstwa, jeśli nie oddycha to można to podciągnąć pod zbeszczeszczenie zwłok. Godzina jest jak najbardziej wskazana. Z czasem pisanie godziny stało sie zasadne ze względu na mnożące sie skargi na personel, kto i kiedy miał dyżur. Nie bez znaczenia było podawanie lekarstw, wszystko co robimy przy matce i dziecku ma swoją wartość. Dawkowanie czegoś przez 1 godzinę a wpisanie przez 12 godzin - też mogło rodzić nadużycia. Szpitale jak widać same były zainteresowane roztrzygnięciem tej kwestii Później doszła statystyka, kontrola urodzin. Na pewno znajdzie się więcej powodów dla których pisze sie godzinę.

Tematów: 0
Odpowiedzi: 581
Dołączył/a: 2013-10-18
 


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.