Sollunari


Astrologiczna symbolika Słońca

Słońce jest władcą znaku Lwa, natomiast w znaku Wodnika przebywa na wygnaniu. Jest władcą V domu horoskopowego. W znaku Barana jest wywyższone, a w znaku Wagi jest w upadku.

Słońce jest symbolem energii życiowej, wiedzy (w tym zdolności "widzenia"), samoświadomości, woli, mocy twórczej. Pozycja Słońca w horoskopie człowieka określa precyzyjnie cel, do którego człowiek będzie zmierzał w życiu, zadania jakich będzie się podejmował, środki jakich użyje w trakcie spełnienia swojej misji życiowej a także główne motywacje wszelkiego działania i wyrażania się energii życiowej człowieka. Pozycja Słońca może być słaba lub silna i od niej zależy, "czy" i "jak" zrealizuje się przeznaczenie zapisane w horoskopie człowieka. Słońce symbolizuje indywidualność człowieka, to czym się odróżnia od innych. Pozycja w znaku zodiaku wskazuje na istotne cechy charakteru człowieka. Pozycja w domu horoskopowym określa dziedzinę/y życia, w których najsilniej przejawiać się będzie jego aktywność.

Słońce Osoba, w horoskopie której pozycja zodiakalna i horoskopowa Słońca jest silna a aspekty Słońca beneficzne (korzystne), charakteryzuje się silną osobowością. Taka osoba jest wybitna, charyzmatyczna, energiczna, wspaniałomyślna, samodzielna, odważna, pełna godności, osiąga sukcesy. Kiedy pozycja Słońca nie jest najlepsza a do tego Słońce odbiera maleficzne (niekorzystne) aspekty od innych planet, w szczególności od malefików, to człowiek ten jest skłonny do przesadnej ekspresji, fanfaronady, agresji, pychy, ma tendencje do postawy kapryśnego władcy, jest mało aktywny i/lub chorowity.


Analogie astrologiczne:

Osobowe: król, władca, zwierzchnik, zarządca, instruktor, przewodnik duchowy (guru), trener, mąż opatrznościowy, ojciec, mąż - słowem ktoś, kto ma nad nami władzę i kto może nam pomóc w razie potrzeby czyli spełnia funkcję w jakimś sensie opiekuńczą i jest autorytetem. W aspekcie negatywnym to tyran, despota, egoista, bufon.

Instytucje: państwo, głowa państwa jako funkcja, zarząd jednoosobowy jako organ władzy w firmie, negatywnie: przywódca mafii (capo di tutti capi), głowa kościoła (np. Papież),

Miejsca: scena teatralna, plan filmowy, aula wykładowa, sala tronowa, salon, gabinet owalny w Waszyngtonie, stół prezydialny, ambona, sala sądowa, wybieg dla modelek, pokój nauczycielski, ciepłownia.

Zawody: aktor, głowa państwa (prezydent, monarcha, przewodniczący partii), reżyser, nauczyciel, patriarcha kościelny, przewodnik, sędzia, astrolog, dyżurny ruchu, wszelkie zawody wiążące się z kierowaniem i/lub zwierzchnictwem

Zdrowie i fizjologia: serce, układ krwionośny, wzrok: prawe oko u mężczyzn, lewe u kobiet, porażenie słoneczne, zawał serca, omdlenie, utrata przytomności, wady wzroku, bezwolność, apatia,

Przyroda: słonecznik, pomarańcza, rudbekia, róża, lew,

Zaćmienia

Zaćmienie Słońca występuje, gdy Księżyc znajdzie się w pozycji na orbicie pomiędzy Słońcem a Ziemią, a zatem tylko wtedy gdy Księżyc jest w Nowiu. Zaćmienie Księżyca powstaje, gdy Ziemia znajdzie się pomiędzy Słońcem a Księżycem, a ten jest w Pełni.

Orbita Księżyca jest nachylona względem płaszczyzny orbity Ziemi wokół Słońca o 5 stopni. Dlatego Księżyc podczas Nowiu znajduje się na swej orbicie zwykle ponad lub pod Słońcem, a podczas Pełni przeważnie omija cień, jaki "rzuca" Ziemia na skutek oświetlenia jej przez Słońce.

Podczas każdego obiegu Księżyc przecina płaszczyznę orbity Ziemi dwukrotnie i punkty tego przecięcia nazywamy Węzłami Księżycowymi. Punkt przecięcia orbity przy biegu Księżyca z południa na północ nosi nazwę węzła wstępującego. Punkt przecięcia orbity Ziemi, gdy Księżyc biegnie z północy na południe nosi nazwę węzła zstępującego.

Zaćmienia występują tylko wtedy, gdy węzeł wstępujący lub zstępujący położony jest na linii Ziemia-Słońce. Następuje to dwa razy w ciągu jednego obiegu Ziemi wokół Słońca i za każdym razem (obiegiem) zdarzają się przynajmniej dwa zaćmienia.

Na skutek sił grawitacyjnych Słońca i Ziemi, oddziałujących na Księżyc, Księżyc przecina płaszczyznę orbity Ziemi w punktach, które zmieniają swoją pozycję na ekliptyce. Jest to zjawisko ruchu wstecznego węzłów zwane cofaniem się węzłów. Zmiany pozycji węzłów powodują, że Nów i Pełnia mogą przypaść w jednej linii ze Słońcem co 173,3 dnia. Jest to okres zaćmień, dwa okresy to rok zaćmieniowy, który jest krótszy od kalendarzowego o 18,6 dnia. Ta różnica tłumaczy więcej niż dwa zaćmienia Słońca rocznie i różną ich liczbę w poszczególnych latach (najwięcej 5) oraz różną liczbę (do 5) zaćmień Księżyca rocznie, z tym że łączna ilość zaćmień Słońca i Księżyca w jednym roku nie przekracza nigdy liczby siedem. Zaćmienia Słońca i Księżyca występują krótko po sobie, w odstępach około 15 dniowych, zaćmienie Słońca wypada 15 dni przed lub po zaćmieniu Księżyca. Przykładowo zaćmienie Księżyca w dniu 7 lipca 2009 roku poprzedziło następujące po nim zaćmienie Słońca z dnia 22 lipca 2009r. a po nim nastąpiło zaćmienie Księżyca w dniu 6 sierpnia 2009r.

Co symbolizują węzły księżycowe w horoskopie?

Temat rozwoju duchowego, zadanie życiowe oraz kwestie, w których doświadczamy wsparcia ze strony Opatrzności wskazuje węzeł północny czyli głowa smoka, natomiast oczyszczenie, pokuta, sposób odpracowania karmy, zadośćuczynienie (wg uznania i światopoglądu -jak kto woli) jest w ogonie smoka, czyli w węźle południowym. Na osi węzłów, w przeciwległych znakach zodiaku zasadza się zadanie życiowe człowieka.

Wrzesień 2009

© Krystyna Daca<< więcej artykułów dotyczących Słońca


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.