Sollunari


Przejawy władzy Plutona w bieżących tranzytach - przykłady synchronizacji zdarzeń

Rzym 2005 Wypowiedzenie posłuszeństwa przez generała Waldemara Skrzypczaka (ur. 19.01.1956r. w Szczecinie) w dniu 17 sierpnia 2009 a następnie złożenie dymisji w dniu 20.sierpnia 2009 rozpoczęło serię zdarzeń, które wpisują się w treść i znaczenie szeregu bieżących tranzytów. Zdarzenia są dość przykre i występują w synchronie, co przez astrologów jest traktowane jako norma lub co najmniej rzecz zrozumiała, natomiast przez osoby nie zajmujące się tą dziedziną wiedzy, odbierane są jako dopust boży, co zresztą nie wyklucza się wzajemnie.


Złożenie dymisji przez W. Skrzypczaka w dniu 20.sierpnia 2009 r. (nów Księżyca) zwróciło uwagę opinii publicznej, że oto dzieje się coś złego, gdyż w demokratycznym kraju żołnierz poucza swojego zwierzchnika, co zazwyczaj ma miejsce w państwach, gdzie rządzi hunta wojskowa. Gest generała w obronie swoich podwładnych, odebrany został jako nadużycie żołnierskiej funkcji pod wpływem emocji, które zawsze kłócą się z rozwagą dowódcy. W astrologii ta zasada również obowiązuje: znak Koziorożca znajduje się w opozycji do znaku Raka. Notabene sprzeciw wobec władzy zwierzchniej W. Skrzypczaka przebiegł w sposób właściwy dla znaku Lwa, podkreślony w horoskopie generała posadowionym tam Uranem (w opozycji do Słońca w Koziorożcu) oraz koniunkcją Pluton-Jowisz, czyli spektakularnie i zbyt dramatycznie.

W dniu 20.sierpnia 2009r. utworzył się Wielki Krzyż z opozycji Mars w Raku-Pluton w Koziorożcu oraz z opozycji Saturn w Pannie- Uran w Rybach. Dodatkowo w konfiguracji brał czynny udział Merkury będący wówczas w koniunkcji z Saturnem. To wyjaśnia nadużycie władzy pod wpływem emocji (opozycja Pluton-Mars) i w rezultacie emocjonalną krytykę rządu, noszącą znamiona uranicznej rewolucji. Saturn w Pannie w kwadraturze do Marsa to zaniedbanie w sensie ograniczenia saturniczego obowiązków służbowych, a jednoczesna kwadratura Merkurego do Plutona to popędliwa mentalność, mogąca doprowadzić jedynie do błędów w wykorzystaniu energii Plutona.

Innym zdarzeniem, przejawionym na zasadzie opisanej konfiguracji planetarnej, jest katastrofa samolotu Su-27 w trakcie Air Show w Radomiu, która miała miejsce 30 sierpnia 2009r. i w wyniku której zginęło 2 białoruskich pilotów. W tym nieszczęśliwym zdarzeniu opozycja Mars-Pluton nie oznacza nadużycia władzy Plutona w taki sposób, jak w przypadku działań W. Skrzypczaka. Tutaj obserwatorzy i znawcy tematu widzą błąd pilota i działanie sprzeczne z techniką aerodynamiczną. Mars w Raku w opozycji do Plutona w Koziorożcu sugerowałby nieprawidłowości w użyciu oręża jakim jest samolot wojskowy, utratę władzy nad maszyną i bezsilność pilotów. Opozycja Saturn-Uran zaś niezachowanie wymogów bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej i utratę równowagi samolotu, na tyle silną, iż nie udało się wyprowadzić maszyny z manewru. Trzeba też podkreślić, iż w trakcie feralnego zdarzenia Merkury był już w znaku Wagi i nadal w kwadraturze do Plutona.

Nie ma chyba Polaka, którego nie zbulwersowałaby rosyjska próba rewizji zdarzeń historycznych związanych z wybuchem II Wojny Światowej. Rosyjski reżyser Wadim Gasanow nakręcił film dokumentalny o pakcie Ribbentrop-Mołotow, w którym obwinia Polskę o rzekomy pakt z Hitlerem w przeddzień wybuchu wojny. Wersję o współpracy Polski z Hitlerem podtrzymywał również Putin (ascendentalny Skorpion z dominującym Plutonem na MC w znaku Lwa) podczas obchodów 70-rocznicy wybuchu wojny w naszym kraju w dniu 1.09.2009r. Utworzona w tranzytach opozycja Marsa w Raku (historia oręża) z Plutonem w Koziorożcu (rewizja ustalonego porządku i tego, co było dotychczas uznane za dogmat) oznacza próbę napisania nowej historii, odmiennej od historii znanej z podręczników szkolnych na całym świecie, za pomocą działania podstępnego, manipulacyjnego i podszytego emocjami. Albowiem ocena stanowiska państwa rosyjskiego jest jednoznaczna: Rosja działała pod wpływem emocji i stąd próby uranicznego przekształcenia historii poprzez jej fałszowanie. W horoskopie Władimira Putina Uran posadowiony jest w znaku Raka, w dekanacie Skorpiona, w dwadzie Wodnika w IX domu, co tłumaczy m.in. jego obecne działania rewizjonistyczne w kwestii historii światowej.

Ten układ tranzytujących planet uzupełniony energią Merkurego i Marsa, które wraz z Plutonem utworzyły konfigurację przestępczą mógł i z pewnością przejawił się również mniej boleśnie, poprzez działania na mniejszą skalę, np. poprzez "zwykłe" kradzieże z włamaniem, kradzieże pomysłów racjonalizatorskich, zawłaszczanie cudzych zasług w stosunkach pracowniczych, kradzież wyników badań naukowych, zaniedbywanie obowiązków organów wszelkiej władzy lub nadzoru, nadużywanie władzy itp.

Osobiście miałam do czynienia na polu zawodowym z kradzieżą plonów czyli z kradzieżą zboża z pola przez złodzieja, który nie zasiał a zebrał plon swoim kombajnem. Odbyło się to dość spektakularnie, gdyż miało to miejsce w 3 przypadkach u 3 różnych klientów, w czasie od nowiu Księżyca (20.08.2009r.) do dnia dzisiejszego (3.09.2009r.-dzień przed pełnią Księżyca). Kradzież zbiorów, bo Saturn w znaku Panny w opozycji z Uranem w Rybach, czyli zdarzenie nagłe, rewolucyjne a poprzez jednoczesną kwadraturę Merkury-Mars noszące cechy działania w afekcie. Emocje u rolników wcale nie są rzadkie, gdy chodzi o naruszenie posiadania ich ziemi. Znamiennym jest, że w każdym z tych przypadków organy policji nie zareagowały na zawiadomienie o przestępstwie. Policja na zasadzie opozycji Pluton-Mars wykazała się zaniechaniem użycia przysługującej jej władzy, no bo przejechanie kombajnem po cudzym polu to ich zdaniem nie jest kradzież. Nie było "zaboru mienia" toteż korzystania z atrybutów władzy nie będzie.

We wszystkich wyżej przytoczonych przypadkach mamy do czynienia z tą samą energią Plutona, ale przejawiającą się różnie:

1. jako własne działania lub zaniechania związane z władzą
2. jako cudze działania lub zaniechania związane z władzą i doświadczanie związanej z tym bezsilności.

Wypada zastanowić się na koniec, czy działanie opisanych konfiguracji ma związek z zaćmieniem Księżyca w Wodniku w dniu 6.sierpnia 2009, kiedy to Słońce znajdowało się w znaku Lwa. Wszystkie opisane zdarzenia mają bowiem powiązania ze znakiem Wodnika bądź z Uranem.

W dniu 6.sierpnia b.r. Słońce znajdowało się w półtorakwadraturze z Plutonem a Pluton w kwadraturze z Uranem. Mars tworzył kwadraturę z Saturnem. A zatem w tym dniu role zostały rozdzielone przez władcę znaku Lwa czyli Słońce a odegrać je miały Pluton z Marsem oraz Saturn z Uranem. Księżyc był w stanie zaćmienia a ponadto w koniunkcji z Jowiszem i Neptunem, czyli groziła nam i zapowiadała się burza uczuć i związane z tym zdarzenia o charakterze i wymiarze wodnikowym, które można porównać do cyklonu, gdzie głównych zniszczeń na Ziemi dokonuje żywioł wody i powietrza, zalewając umysł emocjami.

Ukończono 3.09.2009r. godz. 16:41
Tekst był publikowany na stronie
www.logonia.org

© Krystyna Daca<< więcej artykułów dotyczących Plutona


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.