Sollunari


Uran w Baranie

 

Czas igrzysk dla ludu

 

W starożytnym Rzymie cesarze rzymscy organizowali spektakle dla plebsu, aby zjednać sobie jego przychylność. To była bardzo skuteczna forma masowego przekupstwa i rządzący doskonale wiedzieli, że nakłady poniesione na organizację igrzysk szybko się zwrócą. Juliusz Cezar miał tego świadomość i dlatego w trakcie sprawowania funkcji edyla kurylnego bardzo pieczołowicie zajmował się organizacją igrzysk. Za jego rządów plebejusze mogli liczyć na spektakularne i częste walki gladiatorów. Juliusz Cezar także hojniej niż inni fundatorzy rozdawał podczas uroczystości chleb, zboże lub pieniądze, spełniając żądania ludu wołającego: panem et circenses! Te zabiegi spowodowały wzrost jego popularności w Rzymie i dalszy rozwój kariery.

 

Ulubionym elementem igrzysk były walki gladiatorów. Im bardziej były krwawe i brutalne, tym większą aprobatę wzbudzały wśród gawiedzi. Po zakończonej walce zwycięski gladiator zwracał wzrok w kierunku władcy, aby dostrzec jego gest ręką, którego symboliczna wymowa wskazywała, czy zachować pokonanego w walce przy życiu czy też nie. Ale władca, zanim ten gest wykonał przyglądał się, jak reaguje i czego chce lud, siedzący na trybunach teatru rzymskiego i orzekał według jego chcenia. Zdanie plebsu było ważniejsze od zdania cezara, trybunów czy innego organizatora igrzysk. Podczas igrzysk władzę w Rzymie sprawował lud, plebejusze.

Współczesne igrzyska organizowane są również przez przedstawicieli władzy. Mają one różną formę, najczęściej medialną, bo darmowa kiełbasa wyborcza odeszła wraz z epoką komunistów. Podobni w swej tępocie do ludu rzymskiego dajemy się ogłupiać spektaklami z gwiazdami tańczącymi na lodzie albo wręcz stawiany jest nam imperatyw: „Po prostu tańcz!" Szczególnie intensywnie nadskakuje się ludowi w okresie przedwyborczym. Można wówczas podziwiać imponującą pomysłowość w zabieganiu o ludzkie względy. Jesteśmy zmuszani do obserwacji walk gladiatorów, bez względu na to, czy gustujemy w takowych rozrywkach czy też nie. Nie ulega wątpliwości, że niedługo po wyborach zmagania tytanów odbywać się będą na stadionach sportowych. EURO 2012  na jakiś czas spowoduje, że lud straci ostrość widzenia i zadowoli się samym uczestnictwem w igrzyskach. Potem ocknie się -zapewne na krótko -dopóki jego uwagi nie odwróci kolejny „występ".

 

Oczywiście można nie reagować na tanie chwyty „pod publiczkę" i w ten sposób mieć jakiś wpływ na poziom błazenady ale jak wpłynąć na żywioł i jak uniknąć katastrof losowych?

 

Przy analizie energii Urana dobrze jest rozważać na bieżąco, o czym decyduje lud, a o czym państwo a także, co jest we władzy ludzkiej, a co w boskiej.

 

Czas technik wojennych

Uran w Baranie to uwolnienie dotychczas zniewolonych. Może więc zdarzyć się, że wybuchnie powstanie wśród gladiatorów, którzy nie tylko odmówią walk na śmierć i życie dla uciechy gawiedzi ale jeszcze zechcą dokonać pomsty na dotychczasowych właścicielach. Uran w Baranie oznacza narodziny nowych bohaterów, co niestety oznacza upadek dotychczasowych przywódców. Dość spektakularny przykład pozytywnej „wymiany bohaterów" miał miejsce 1 maja 2011r. , w którym Jan Paweł II został beatyfikowany a Osama Bin Laden przestał być przywódcą terrorystów z Alkaidy.

 

Uran w Baranie to pomysłowość w zakresie technik wojennych albo środki wojenne oparte na nowoczesnej technologii. Nie chcę straszyć wojnami a jedynie wskazać na potrzebę prewencji i podjęcia działań przygotowawczych. Ta sama energia planetarna działa w obie strony, tj. może mieć zarówno negatywne jak i pozytywne przejawy. Chodzi więc o to, aby w miarę możności skorzystać z pozytywnej strony energii.

 

Uran to nowoczesność a w Baranie to broń nowych technologii, np. kosmiczna broń satelitarna, za pomocą której można walczyć z żywiołem i ostrzec ludzi przed nadchodzącym tornado albo zniszczyć lotnictwo wroga (Libia). Uran jest analogią broni chemicznej, która może być użyta nie tylko do zwyciężania wrogich wojsk ale także jako lekarstwo w chemioterapii, stosowane w zwalczaniu choroby nowotworowej. Uran w Baranie to także medycyna niekonwencjonalna, która wiele razy pomogła w beznadziejnych przypadkach. Toteż energia Urana w Baranie może być nie tylko niszcząca i np. spowodować utratę włosów w wyniku chemioterapii ale również konstruktywna, bo daje szanse na wyzdrowienie. Dzięki uranicznym badaniom prewencyjnym, wykonywanym przez nowoczesny sprzęt diagnostyczny, radiologiczny czy analizy chemiczne, itd. możemy zapobiec chorobie. Sądzę, że tranzyt Urana przez znak Barana będzie miał związek z innowacjami w farmakologii i diagnostyce; jest też bardzo prawdopodobne, że w tym czasie zostanie wynaleziony jakiś nowy lek bądź szczepionka skuteczna np. w chorobach nowotworowych.

 

 Uran w Baranie to walki, wojny i potyczki w mediach. O igrzyskach medialnych napisałam wyżej, ale warto przygotować się także na ataki hakerów komputerowych i unieszkodliwić ich działania tą samą bronią, tj. za pomocą odpowiednich programów komputerowych, stanowiących zaporę przed włamaniami do komputerów. Podobne zapory należy założyć przed SPAM-ami, gdyż energia Urana w Baranie zapowiada bombardowania śmieciem reklamowym na niespotykaną do tej pory skalę  a w takich wojennych warunkach łatwo o straty, nie tylko finansowe.

 

 Przygotować się na ataki terrorystyczne w środkach komunikacji miejskiej lub w miejscach publicznych nie sposób, ale też nie ma potrzeby lekceważyć środków zapobiegawczych z tym związanych. Po śmierci Bin Ladena zapewne ryzyko ataków terrorystycznych na świecie wzrośnie, jednakże nie dotyczy to naszej szerokości i długości geograficznej w takim stopniu jak np. amerykańskiej. Ostrożność zatem w tej mierze potrzebna jest tym, którzy podróżują w niebezpieczne rejony świata. Powinni oni starannie obliczyć ryzyko przy podejmowaniu tego rodzaju nowych przedsięwzięć. Ale co począć z agresją na stadionach lub w trakcie manifestacji?

Jak działa Uran?

W pozytywnych przejawach Uran obdarza optymizmem, witalnością i twórczym intelektem. Jego „wejście na arenę" w beneficznych przejawach może dać inne spojrzenie na świat, olśnienie poznawcze i spowodować „rozszerzenie kosmosu".

W negatywnych konotacjach Uran jest emanacją energii niszczycielskiej, dokonującej zmian nieuniknionych, po przeprowadzeniu których nie ma już powrotu do tego co było. Pluton także jest moderatorem zmian ale jego energia polega raczej na modyfikacji, na metamorfozie, np. innym wykorzystaniu tej samej cechy charakteru, podczas gdy energia Urana jest bezkompromisowa i unicestwia do gołej ziemi.

 

Uran działa przez zaskoczenie i jego siła rażenia zależy od poziomu tego zaskoczenia. Zaskoczeniem będzie więc nie tylko poziom okrucieństwa podczas walk kiboli ale także atak nieuleczalnej choroby czy nagły przypływ mocy twórczej, o niespotykanej dotąd sile.

 

Ponadto wybuch energii Urana:

 

 • jest rozmiarowo gargantuiczny i nieadekwatny do okoliczności
 • ma na celu rewolucję i wprowadzenie nowych rozwiązań
 • dotyczy struktury i wszelkich tworów strukturalnych
 • niszczy stare i wprowadza nowe
 • chce wyróżnienia i postępu w tym, co samo nie chce się unowocześnić
 • u podstawy wybuchu tkwi potrzeba uwolnienia się ze starego układu energetycznego
 • wiąże się zawsze z wielkimi nadziejami na narodziny nowej gwiazdy w kosmosie
 • u źródła destrukcji tkwi oryginalny pomysł na życie i chęć jego realizacji
 • w potrzebie wybuchu widzi się szansę na indywidualną i samodzielną realizację siebie
 • wiąże się zawsze z wejściem w nową strukturę i nową zależność od systemu, ale nowa relacja jest bardziej naenergetyzowana i witalna, przez co wydaje się, że zdrada starej „opłaciła się".
 •  

   

   Chcąc określić działanie energii Urana bardziej lakonicznie  można opisać ją jako działanie siły wyższej (łac. vis maior), czyli takiej, której nie można zapobiec z powodu jej natury (np. klęska żywiołowa, katastrofa lotnicza, kolizja drogowa, nieuleczalna choroba, działanie osób trzecich, na które nie mamy wpływu).

   

  Jak energia Urana może być modyfikowana przez znak Barana?

  Uran tranzytując przez znak Barana, poza swą naturalną i archetypową energią otrzymuje dodatkowo emanacje energii Marsa, co słusznie wzbudza niepokój, gdyż takiej bezkompromisowości dawno nie doświadczaliśmy. Jak to może się przejawiać i jak energia Urana może łączyć się z Marsem? Warto pamiętać, że w ocenie zdarzeń - znak zodiaku opowiada nam o tle wydarzeń i zjawisk oraz o ich wewnętrznej przyczynie, natomiast planeta określa nam rodzaj energii i sposób jej przejawiania się. Odnosząc to do analizy Urana w Baranie można doświadczać  różnego rodzaju sytuacji:

   

  Pozytywnie:

 • można oczekiwać nagłego rozwoju (Uran) ludzkiej inicjatywy (Mars),
 • rozpoczynania nowej (Uran) działalności gospodarczej, gdyż chcemy osiągnąć sukces (Mars)
 • odważnego podejmowania działań (Mars), których do tej pory wcześniej nie robiliśmy (Uran)
 • nowych, ożywczych relacji z innymi a w stałych związkach można będzie powodować ich modernizację i odczuwać napływ świeżego powietrza (Mars + Uran)

 • Negatywnie:

 • należy spodziewać się podejmowania rozwiązań siłowych (na tzw. rympał), których użycie będzie niewspółmierne do okoliczności
 • można oczekiwać wszczynania rewolucji (Uran) bez zaplecza wojskowego (Mars) albo dla kaprysu czy samowolnej zachcianki (Uran), np. wandalizm i rozróby tzw. kiboli
 • zbytniego pośpiechu w działaniach, samonakręcania się, przeceniania swoich sił, niecierpliwego oczekiwania (Mars) na spektakularne wyniki (Uran)
 • można spodziewać się pochopnych rezygnacji z relacji, które samowolnie uznaje się za „spowalniające" (Uran) albo takie, które nam nie służą, są zbyt agresywne, wrogie (Mars) albo są dziwaczne bądź nieadekwatne (Uran)
 • w relacjach - przygotować się na ordynarne pyskówki i rękoczyny (Mars), wysokie wymagania i nadmierne żądania (Uran), na obrażanie się w myśl zasady „nikt nam łaski nie robi"; na ucieczkę (Uran) spod dyktatu innych (Mars), np. protesty i strajki pracownicze, manifestacje związków pracowniczych albo innych grup, stowarzyszeń czy związków
 • można spodziewać się powszechnego „dyrektorowania" (Mars) i niechęci do zajmowania roli pracownika lub podwładnego (Uran) oraz związanych z tą tendencją groteskowych zdarzeń, kiedy okaże się, że wszyscy chcą rządzić a nie ma komu pracować
 • można spodziewać się nagłego zerwania (Uran) relacji typu „przecięcie węzła gordyjskiego"(Mars)
 • istnieje ryzyko nagłego ujawnienia poważnej choroby autoimmunologicznej, której wystąpienie nie było poprzedzone żadnymi symptomami (Uran/Mars)
 •  

   

  W jakich sferach życia działanie Urana w Baranie będzie najsilniejsze?

   

  1. Uran w Baranie działać będzie na osi osobowości (oś domów I-VII czyli w polach energii znaków Barana i Wagi) i jego energia w tym znaku będzie polaryzować pomiędzy interesem jednostki a interesem związku, grupy.

   

  Wewnętrzne przyczyny działania Urana wskazuje znak Barana a zatem nasuwa się wniosek, że  energia ta będzie sprzyjać promocji jednostki, natomiast nie będzie służyć celom związku czy grupy. Myślę, że nie jest to takie proste, jakby się wydawało i sytuacyjnie możliwych jest kilka opcji:

   

 • jednostka będzie chciała pozbyć się zobowiązań wobec grupy (lub partnera) i odłączy się od niej
 • grupa będzie chciała pozbyć się niewygodnej jednostki
 • jednostka założy nową grupę na skutek odłączenia się od starej
 • nowa jednostka będzie starała się podbić starą grupę
 • stara grupa zechce pozyskać nową jednostkę, itp.
 •  

  Zważywszy, że władcami naturalnymi domu I i VII są Mars i Wenus, to ich pozycja w tranzytach w relacji do ich siły w horoskopach natalnych pokaże przebieg zdarzeń i - co istotniejsze- zdecyduje, czy tranzyt Urana w Baranie będzie miał dla konkretnego człowieka pozytywne czy negatywne skutki. Podobne spojrzenie na tranzyty Słońca jako naturalnego władcy V domu i Saturna jako współwładcy XI domu ułatwi prognozy dotyczące skutków działania tranzytu Urana.

   

  2. Uran w Baranie działać będzie na osi zainteresowań (czyli domów V-XI i energii znaków Lew-Wodnik), co uwypukli dążenia separatystyczne jednostki i jej chęć samorealizacji.

   

  Dom V czyli dom kreatywności i realizowania siebie na wszystkich możliwych polach życiowych będzie bardzo podkreślony w trakcie tranzytu Urana przez Barana. Pamiętać warto, że Słońce (władca naturalny V domu) jest w tym znaku wywyższone a zatem związek Urana jako władcy XI domu z Baranem poprzez znak tranzytu daje wyraźny sygnał do realizacji zadania życiowego. Tendencje do autopromocji zapewnia dom XI i znak Wodnika. Ponadto jest to wskazówka interpretacyjna, która zapowiada, że autopromocja i brak kompromisu odbywać się będzie w najbliższym otoczeniu, wśród przyjaciół lub współpracowników albo ich kosztem. Będzie wiązała się ponadto z wielkimi nadziejami na przyszłość.

   

  Zarówno w pozytywnych jak i w negatywnych przejawach, zwycięży indywidualność i zmiana a nie stagnacja. Będzie to czas aktywności indywidualistów i oryginałów, ale też dziwaków i indywiduów. Jest bowiem duża potrzeba podboju i zagarnięcia dla siebie nowego terytorium, gdyż od czasu wejścia Plutona w znak Koziorożca w 2008 roku struktury wymagają transformacji i modernizacji. Ich dalsze trwanie w nie zmienionej postaci nie jest już do przyjęcia przez społeczność lub grupę. Energia Urana spowoduje przyśpieszenie zmian a te organizacje, twory, związki, które wcześniej nie dokonały samodzielnej renowacji i modernizacji teraz będą musiały zmierzyć się z rozwiązaniami przymusowymi i to znacznie bardziej dotkliwymi, bo narzuconymi z zewnątrz. Tak stało się z elektrownią atomową w Fukushimie, wyeksploatowaną w 90 % procentach w chwili awarii. Nie można takiego „żywiołu technologicznego" eksploatować do ostatka, aż zacznie z niego coś wyciekać. Identycznie jest ze zbiorowością ludzką, która po nadmiernej eksploatacji przez centrum władzy nagle weźmie sprawy we własne ręce i np. „wycieknie z grupy". Podobnie jest w sprawach dnia codziennego a nawet w pojedynczych zachowaniach ludzkich: lepiej jest samemu dokonać naprawy, aniżeli ktoś inny ma nas uczyć moresu.

   

  Ludzie chcą zmiany; widzą, że są wykorzystywani, że system ich zżera i ładuje do swojego brzucha zamiast do wspólnego. Widoczne są coraz wyraźniej ruchy separatystyczne i mocniej odczuwalne są tendencje do uwolnienia się i skierowania energii w nowe struktury. Co na to decydenci, jak zareagują na głos ludu, czy dadzą im igrzysk czy jednak chleba? Czy tylko zafundują walki gladiatorów na dopiero co wybudowanych coloseach za wielkie pieniądze?

  Jakie to będą zmiany i po co?

  Uran w Baranie przygotuje ludzi do właściwego odbioru energii Neptuna w Rybach. Do ingresu Urana w znak Byka (15 maja 2018r.). Neptun w Rybach wspomagać będzie indywidualistów i jednostki, które zechcą coś dla innych zrobić. Ale może też przeszkadzać tym, którzy będą dążyć jedynie do uzyskania własnej korzyści a zbiorowość zechcą potraktować instrumentalnie, jako „ciemny lud, który wszystko kupi". Niektórzy będą wręcz zmuszeni sytuacją do wglądu we własne wnętrze oraz do przemyśleń natury duchowej. Energii Urana w Baranie nie powinno się oddzielać od współistniejących przejawień energii innych planet, w tym Neptuna i Plutona, które wspomagać będą nadchodzące zmiany i transformacje. Jest przy tym ważne, aby przyjrzeć się indywidualnym zapisom w horoskopie natalnym, dotyczącym posadowienia Urana, Neptuna i Plutona. To ułatwi wnioski na temat możliwych wydarzeń w życiu konkretnego człowieka. Pozycja Urana i jego aspekty w horoskopie urodzeniowym wskażą na charakter rewolucji, która może nam się przydarzyć; pozycja Neptuna natomiast zasygnalizuje, jakie w związku z tą rewolucją będą towarzyszyły nam wglądy i przemyślenia i co na skutek tych zdarzeń zrozumiemy lub co w końcu zostanie przez nas zrozumiane i doprowadzi do plutonicznej transformacji.

   

  Energia Urana w Baranie będzie ulegać modyfikacji z chwilą przechodzenia tej planety do kolejnego dekanatu znaku Barana i następnej dwady. Te pomniejsze etapy uranicznej energii będą dodatkowo zabarwiane energiami innych planet wolnobiegnących, co zwiększy dramatyzm „na arenie zdarzeń". W okresie tranzytu Urana przez znak Barana będą miały miejsce ingresy Jowisza i Saturna w kolejne znaki zodiaku, co należy uwzględnić przy analizie planetarnej.

   

  W poniższym zestawieniu zawarte jest kalendarium tranzytu Urana z uwzględnieniem ważniejszych konfiguracji planet ciężkich a także eklips solarnych i lunarnych. Proponowane analogie zdarzeń lub zjawisk są przykładowe i z pewnością nie wyczerpują listy możliwych wydarzeń. Jestem pewna, że jak zawsze życie okaże się bogatsze od ludzkiej wyobraźni.

   

   

   

   Uran w Baranie od 12 marca 2011r. do 15 maja 2018

  dekanat

  Urana

  dwada Urana

  ważniejsze tranzyty planet ciężkich w tym czasie

  eklipsy -zaćmienia w tym czasie

  analogie

  Dekanat Barana do 25 kwietnia 2013r.

   

  w dwadzie Barana do 7.05.2011r.

  Półkrzyż z Uranem na wierzchołku i osią Węzłów Księżyca w podstawie

   

   

  Zdarzenia o wymiarze siły wyższej; klęski żywiołowe; konflikt z prawem albo relatywizacja moralna; początek lub koniec kariery; nowy ład społ. analogie zdrowotne: choroby z autoagresji; choroby układu moczowo-płciowego;

  w dwadzie Byka do 14.09.2011r.

  Półkrzyż z Plutonem na wierzchołku i opozycją

  Uran-Saturn w podstawie

   

  eklipsa Słońca 1.06.2011r.

  Problemy z wolą, zapałem i z realizacją swoich zamiarów; proces twórczy kosztem innych; bezsilność wobec materii;

  pobyty w odosobnieniu (szpital, więzienie, pustelnia, ), izolacja

  Jak wyżej

  eklipsa Księżyca 15.06.2011r

  Walka o własny rozwój i zw. z tym problemy finansowe, w pracy oraz środowiskowe; remonty w domu; awarie komputerowe, energii elektrycznej i wypadki komunikacyjne; eksperymenty na ludziach; zdrowotne:  choroby na tle nerwowym;

  Krzyż w znakach kardynalnych:

  Światła w opozycji do Plutona i opozycja Urana do Saturna

  eklipsa Słońca

  1.07.2011r

  Zdarzenia o wymiarze siły wyższej; wypadki; samorozwojowe działania spowodują egoistyczne skupianie się na sobie i na swojej karierze;nadmierne wydatki finansowe na nową działalność;remonty w domu; zdrowotne: choroby z autoagresji;

  ponownie w dwadzie Barana (retrogradacja) do 26.02.2012r.

  Trójkąt syntetyczny z Neptunem na wierzchołku i opozycją Jowisz-Saturn u podstawy

  kwadratura:

  Uran-Pluton

  eklipsa Słońca

  25.11.2011

  Jak wyżej plus autoreklama, pycha, bufonada, windowanie się, przecenianie sił i rozrzutność, „gra na siebie" kosztem innych, zdrowotne: depresja; przekwitanie, andropauza

  Jak wyżej plus

  opozycja Świateł w koniunkcji z osią Węzłów Księżycowych w półkrzyżu z Marsem

  eklipsa Księżyca

  10.12.2011

  Siła przed prawem; konflikt z prawem; izolacja społeczna;

  Być albo nie być; rozwiązania ostateczne; wyrokowanie i sądy; problemy zdrowotne układu płciowego oraz trawienno-wydalniczego,

  dwada Byka do 1.04 2012r.

  Sekstyl

  Jowisz-Neptun

  Trygony: Saturn-Neptun

  Jowisz-Pluton

  Kwadratura Uran-Pluton

   

  Twórczość; odrodzenie struktur, idealizowanie gremiów; wspieranie inicjatyw oddolnych; misje na rzecz otoczenia; pomoc potrzebującym członkom stada w tym rodzinie własnej; nagroda za duszpasterstwo innych

  dwada Bliźniąt do 21 maja 2012r.

  Kwinkunks Jowisz-Saturn

  Kwadratura Uran-Pluton

   

  eklipsa Słońca 20.05.2012

  Pomoc chorym i potrzebującym; niesienie wsparcia i pociechy najbliższemu otoczeniu;

  wykorzystywanie innych zamiast radzić sobie samemu; niechęć do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny; interesowność w relacjach; awarie sprzętu komputerowego

  ponownie w dwadzie Byka (retrogradacja)

  do 3 .09.2012r.

  Trygon

  Saturn-Neptun

  Kwadratury: Jowisz-Neptun

  Uran-Pluton

  Półtorakwadr.

  Jowisz-Saturn

  Kwinkunks

  Jowisz-Pluton

  eklipsa Księżyca

  4.06.2012

  Problemy emocjonalne z powodu najbliższego otoczenia; oscylacja między postawą poświęcenia a egoizmem; ponadto kłopoty w podróży, w szkole, niepowodzenia w nauce; powroty starych problemów

  ponownie w dwadzie Bliźniąt (retrogradacja) do 18.11.2012r.

  Półtorakwadr.

  Jowisz-Saturn

  Sekstyle:

  Neptun-Pluton

  Saturn-Pluton

  Trygon

  Saturn-Neptun

  Kwadratura

  Uran-Pluton

  Kwinkunks Saturn-Uran

  eklipsa Słońca 13.11.2012

  Wznowiony proces twórczy; poprawianie tego, co powstało wcześniej; wyjaśnianie trudnych sytuacji z przeszłości; naprawa stosunków z innymi; powroty i reminiscencje; wzrost odpowiedzialności za innych we wszystkich  działaniach; zdrowotne: leczenie chorób uprzednio nie doleczonych; nawrót choroby

  ponownie w dwadzie Byka (retrogradacja) do 11 stycznia 2013r.

  Kwinkunksy:

  Saturn-Uran

  Jowisz-Saturn

  Jowisz -Pluton

  Sekstyl

  Saturn-Pluton

  Trygon

  Saturn-Neptun

  Kwadratura

  Uran-Pluton

  Oś Węzłów Księżyca jako podstawa półkrzyża z Neptunem na wierzchołku

  eklipsa Księżyca

  28.11.2012

   

  Syndrom boga; zbawianie innych na siłę; przekonanie o własnej nieomylności; zachowania aspołeczne; wywyższanie się; arogancja władzy; objawy uderzenia wody sodowej do głowy; problemy z najbliższym otoczeniem; oszustwa i uwiedzenia; samopoznanie; wglądy i objawienia; nagłe zrozumienie; wena twórcza; wyjaśnienie starych spraw; proces zdrowienia;

  ponownie w dwadzie Bliźniąt do 10 marca 2013r.

  Kwadratura Jowisz-Neptun

  Sekstyle:

  Jowisz-Uran

  Saturn-Pluton

   

  Nawiązywanie nowych relacji, transformacja starych, nowe zainteresowania, nowe pola działalności intelektualnej; nauka czegoś nietypowego; nowe formy kontaktów międzyludzkich; nowe wizje rozwojowe; zmiana formy podróżowania

  w dwadzie Raka do 15 kwietnia 2013r.

  Jak w poprzedniej dwadzie

   

  Poświęcenie dla rodziny, matki, żony, dziecka, potrzeba opieki nad sobą, zawirowania emocjonalne związane z sytuacją w domu; kaprysy i dziecinada, nadwrażliwość; ucieczki z domu; zrywanie związków; zdrowotnie: zaostrzenie alergii, astma; zapalenia płuc; schorzenia przewodu pokarmowego

  Dekanat Lwa od 25 kwietnia 2013r

  w dwadzie Lwa do 29.10.2013r.

  Kwinkunksy:

  Saturn-Uran

  Jowisz-Pluton

  Kwadratura

  Uran-Pluton

  Jowisz-Uran Trygon

  Saturn-Neptun

  Jowisz-Saturn

  Jowisz-Neptun

  Sekstyle :

  Saturn-Pluton

  Neptun-Pluton

  Opozycja

  Jowisz-Pluton

  eklipsa Księżyca 25.04.2013

   

  Dramatyzm, rozdzieranie szat, ucieczki z domu; awantury z powodu autorytetu własnego lub cudzego, jego braku lub nadwerężenia; depresje, zahamowania; niechęć do życia; tworzenie nowych stad ludzkich; zmiana zajęcia, zmiana zawodu; nowe hobby; nowe romanse; zdrowotne: choroby układu moczowego, rozrodczego, rodnego; trawiennego, wydalniczego; choroby serca;

  eklipsa Słońca: 10.05.2013

   

  Materialistyczne podejście do kontaktów z innymi; nachalna autopromocja; liczenie na korzyści i bonusy; ukierunkowanie na swoje cele z pokrzywdzeniem innych; interesy i biznesy; budowanie znajomości i korzystnych układów; kłótnie o pieniądze; strach przed plajtą

  eklipsa Księżyca 25.05.2013

   

  Zwycięstwo prawa; sprawiedliwość społeczna; uszczęśliwianie innych na siłę; dyrygowanie, musztrowanie innych; przymus pouczania; tendencja do manipulacji; terror i dominacja; rozwiązania siłowe; zmuszanie innych do przestrzegania zasad; konflikt z prawem ; izolacja, w rezultacie w skrajnych wypadkach osadzenie w więzieniu

  eklipsa Księżyca 19.10.2013

  Oszustwa; zwodzenie innych, zdrady w związkach; romanse; wypadki komunikacyjne; nadmierne ryzyko w podbojach; nagłe zauroczenie typu „piorun sycylijski" stawianie wszystkiego na jedną kartę; problemy w podróży; zdrowotne: nadmierny popęd; zatrucia pokarmowe, zakażenia skóry, porażenia nerwowe, udary

  ponownie w Raku (retrogradacja) do 1.02.2014r.

  Kwadratura

  Uran-Pluton

  Trygon Jowisz-Saturn

  Póltorakwadratura Jowisz-Neptun

  Opozycja Jowisz-Pluton

  eklipsa Słońca 3.11.2013

  Problemy z karierą i uwikłaniem finansowo-strukturalnym; w przypadku mężczyzn nieszczęście z powodu kobiety albo dla kobiety; zawirowania w relacjach na skutek braku kontaktu lub rzeczy skrywanych, tabu, tajemnicy w życiu osobistym ale z szansą na wyrzeczenie się egoistycznych pragnień i zdolność do poświęcenia swojego szczęścia dla innych; zdrowotnie: choroby układu płciowego; zahamowania seksualne; choroby z autoagresji; zaburzenia w układzie immunologicznym

  w Lwie do 10.04.2014r.

  półkrzyż w znakach kardynalnych z Uranem na wierzchołku i opozycją Pluton-

  Jowisz

   

  Straty finansowe; kłopoty rodzinne na tle zdrad lub spraw finansowych; bezsilność wobec sytuacji; zdrowie: jak wyżej plus choroby układu moczowo-płciowego, szczególnie u kobiet

  w dwadzie Panny do 19.05.2014r.

  półkrzyż z Uranem na wierzchołku i opozycją Pluton-

  Jowisz, który przekształci się w Wielki Krzyż z Marsem i Merkurym w czasie eklipsy Księżyca

  eklipsa Księżyca

  15.04.2014

  Transformacja zasad moralnych i w wyniku niemoralne zachowania; działania egoistyczne; cierpienia emocjonalne wskutek zdrady w rodzinie, romansu, braku spełnienia;

  zdrowie: wyniszczająca dieta lub przeciążenie organizmu na skutek przetrenowania; silne migreny; wypadanie włosów w związku z chorobami nerek;

  eklipsa Słońca 29.04.2014

  Zerwanie relacji z otoczeniem; wyjazdy zagraniczne burzące związki rodzinne i towarzyskie; kłopoty z prawem; bezsilność wobec dominacji innych; walka o rodzinę i zachowanie status quo; nie liczenie się z innymi; pozytywnie: umiejętne pogodzenie własnego rozwoju i pozycji społecznej z oczekiwaniami i potrzebami innych ; zdrowotnie: skłonność do alkoholu i uciech zmysłowych

  w dwadzie Wagi do 25.09.2014r.

  Trygon Jowisz-Saturn

  Półkrzyż z Uranem na wierzchołku i opozycją Jowisz-Pluton

  Sekstyle:

  Saturn-Pluton

  Neptun-Pluton

  Kwinkunks Saturn-Uran

   

  Jak wyżej plus rozstania w związkach; burzenie więzi towarzyskich lub nawiązywanie nowych relacji bardziej idealistycznych  lub rozwojowych; zmiany w starych strukturach: pozytywne poprzez wprowadzenie innowacji bez niszczenia podstaw a negatywne poprzez zbytnie dążenie do zmian i pochopne decyzje w sprawie związków; dominacja, dążenie do przewagi w związku

  zdrowie: napięcia nerwowe, fobie, natręctwa, zaburzenia psychomotoryczne; strach przed utratą kontroli nad sobą i nad innymi

  ponownie w dwadzie Panny (retrogradacja) do 19.11.2014r.

  Trygon Jowisz-Uran

  Kwadratury:

  Jowisz- Saturn

  Uran-Pluton

  eklipsa Księżyca 8.10.2014

  Pyskówki, czepianie się innych, brak obiektywizmu; zrywanie znajomości z powodu zarozumiałości, pychy; konflikt między uczuciem a korzyścią; między rodziną a przyjemnością; folgowanie swoim zmysłom bez zaangażowania emocjonalnego; konflikt między wolnością a przynależnością do grupy; między samowolą a poświęceniem

  eklipsa Słońca 23.10.2014

  Szermierka słowna, gra słów, walka na słowa, aktywna obrona swoich racji; adwokat diabła; egzaminowanie innych lub stawanie przed egzaminem; strach przed utratą bezpieczeństwa oraz przed utratą pozycji społecznej; petryfikacja uczuciowa; rozum zabijający uczucia;

  ponownie w dwadzie Lwa (retrogradacja) do 23.01.2015r

  Półkrzyż w znakach kardynalnych z Plutonem na wierzchołku w Koziorożcu z opozycją osi Węzłów Księżycowych

  przy czym Ogon Smoka w koniunkcji z Uranem

  Kwadratury:

  Jowisz- Saturn

  Uran-Pluton

  Saturn-Neptun

   

  Katastrofy żywiołu ognia; rozruchy społeczne; bezpardonowa walka o władzę w strukturach; przymus robienia kariery, zabieganie o popularność; walka o stołki i ryzyko upadku; bezwzględna konkurencja; wezwanie do wypełnienia zadania życiowego; życiowe dramaty i wybory pomiędzy wolnością a pozostaniem w grupie lub pomiędzy byciem przywódcą lub podwładnym; upadek osobników zbyt egoistycznych i samolubnych

  ponownie w dwadzie Panny do 11.03.2015r.

  Trygon Jowisz-Uran

  Kwadratury:

  Saturn-Neptun

  Uran-Pluton

   

   

  Naprawa stosunków z innymi; większa chęć do współdziałania i zrozumienia innych; poświęcanie innym swojego czasu; wspólne przedsięwzięcia grupowe; przyjmowanie roli opiekuna duchowego i budowanie na tym swojej kariery; spełnianie oczekiwań innych wbrew sobie;

  ponownie w dwadzie Wagi do 24.04.2015r.

  Półkrzyż Plutona z osiami Węzłów Księżycowych i koniunkcją Urana z Ogonem Smoka w Baranie

  Kwadratury: Saturn w Strzelcu-Neptun w Rybach

  eklipsa Słońca 20.03.2015

  Uderzenia losu; siła wyższa, upadki, katastrofy lotnicze, wypadki komunikacyjne;

  umocnienie pozycji w grupie, strach przed utratą autorytetu w grupie; nadymanie ego;niechęć do zawierania ryzykownych kontraktów; surowość w kontaktach z innymi; zbyt wysokie wymagania względem innych; bufonada i interesowność;

  zdrowie: szczególnie choroby nerek oraz układu płciowego;  nowotwory; choroby serca i udary; urazy kończyn dolnych i choroby stawów, szczególnie biodrowego

  eklipsa Księżyca 4.04.2015

  Problemy w związkach, z żoną, matką, z dziećmi albo ze związkami dzieci dorosłych; cierpienia emocjonalne związane z chorobą dzieci; opieka nad członkami rodziny; kłopoty związane z nauką, strach przed podróżami; kłopoty z szeroko rozumianym rozwojem społecznym; zdrowie: jak wyżej plus fobie, nerwice, lęki

  w dwadzie Skorpiona do 5.06.2015r.

  Trygon Jowisz- Uran

  Kwinkunksy: Jowisz-Neptun

  Jowisz-Pluton

  Półtorakwadrat

  Saturn-Uran

  Uran-Pluton trójkąt dynamiczny Jowisz-Uran-Pluton

   

  Transformacja postawy zewnętrznej; wychodzenie naprzeciw sytuacjom trudnym i umiejętność poradzenia sobie z nimi; wiara we własne siły i w zdolność zmiany swojej sytuacji życiowej; strach przez zmianą; sprzeciw wobec ingerencji innych; czepianie się starych wzorców i opór przed nowym; sprawiedliwość dziejowa; sprawiedliwe sądy; uzdrowienie

  Dekanat Strzelca od 21 czerwca 2015r. do 31.08.2015.

  w dwadzie Strzelca do 16.09.2015r.

  Trójkąt dynamiczny z Jowiszem-Uranem i Plutonem

  Kwadratura Jowisz- Saturn

  Półtorakwadratury Jowisz-Pluton

  Jowisz-Uran

  Sekstyl Neptun-Pluton

  Opozycja Jowisz-Neptun

   

  Dalsza szansa na uzdrowienie sytuacji, stosunków w związku, w grupie a także struktury organizmu; rozwój znaczenia i pozycji społecznej; przedsięwzięcia grupowe i zbiorowe; wizja postępu i nowego ładu; poświęcenie dla innych; szansa na zrobienie czegoś dobrego dla innych

  ponownie w dekanacie Lwa (retrogradacja)

  do 1.04.2016r

  Opozycja Jowisz-Neptun

  Trygon Jowisz-Pluton

  Sekstyl Neptun-Pluton

  Trójkąt syntetyczny Jowisz-Neptun-Pluton

  eklipsa Słońca

  13.09.2015

   

  Zdrada ze strony otoczenia i przyjaciół lub w związkach ludzi z otoczenia; rozstania ze współpracownikami; zrywanie związków; ukryte kontakty i niejasne intencje, ostracyzm innych; mezalianse; przykre i nagłe informacje spadające „jak grom z jasnego nieba"; naruszenie poczucia bezpieczeństwa, również z powodu strat finansowych

  ponownie w dwadzie Skorpiona do 6.11.2015r.

  Słońce w koniunkcji z Lilith

  Opozycja Jowisz-Neptun

  Trójkąt syntetyczny Jowisz-Pluton-Neptun

  Trójkąt dynamiczny Uran-Pluton -Jowisz

  eklipsa Księżyca

  28.09.2015

  Zagrożenie ze strony najbliższego otoczenia, wyrok losu, nieprzewidziany atak; niebezpieczeństwo ze strony kobiety; ryzyko oszustwa, zawładnięcia, popełnienia życiowego błędu; zdrowie: choroby układu moczowego i płciowego

  ponownie w dwadzie Wagi do 11.02.2016r.

  Trygon Jowisz-Pluton

  Kwadratura Saturn-Neptun

  Uran-Pluton

  Trygon Saturn-Uran

   

  Walka o przywództwo w grupie, w związku; przesadne środki na kampanie reklamowe;  na budowę lub renowację domu; nadmierne pompowanie sił i środków w struktury ludzkie; rozwój kariery dzięki kontaktom z innymi; zdrowie: jak wyżej ale szansa na uzdrowienie dzięki nowoczesnej terapii i szybkiej diagnozie

  ponownie w dwadzie Skorpiona do 23.03.2016r.

  Trójkąty dynamiczne:

  Uran-Jowisz-Pluton oraz Uran-Jowisz-Saturn

  Opozycja Jowisz-Pluton

  Kwinkunks Jowisz-Uran

  eklipsa Słońca

  9.03.2016

  Wysokie wydatki trzymane w tajemnicy lub ponoszone na rzeczy wstydliwe, tabu; rozrzutność podyktowana chęcią wspomożenia innych, np. w chorobie; przesadne nakłady na rozwój kariery, na własne skrywane przyjemności, na rozwój ukrytego talentu; chęć lansowania się za zbyt wysoką cenę ale przynosząca skutek

  eklipsa Księżyca

  23.03.2016

  Rozwój kariery i mocy twórczej; rozwój możliwości, awans ale kłopoty ze strony innych; zawiść i zazdrość otoczenia; nagłe wywyższenie i możliwość wybicia się; wysokie nakłady na karierę; duże wydatki i koszty awansu

  Ponownie w dekanacie Strzelca do 15 maja 2018r.

  w dwadzie Strzelca do 27.05.2016r.

  Półkrzyż w znakach zmiennych z Saturnem w Strzelcu na wierzchołku i opozycją Jowisz w Pannie- Neptun w Rybach

  Trygon Jowisz-Pluton

  Kwadratury

  Saturn-Neptun

  Uran-Pluton

   

  Praca dla innych ale bez ugruntowania w podstawach i szczegółach albo przesadne pilnowanie dyscypliny, które nie jest możliwe do zrealizowania; rozmycie celu, zasad i środków lub zbytnia surowość względem innych; działanie niezgodne z prawem bądź z zasadami; zbawianie innych na siłę; świętoszkowatość; mizantropia; rozwiązywanie umów o pracę; nadmierne obowiązki narzucane pracownikom przez pracodawcę lub zwolnienia z powodu wysokich wymagań co do warunków i zasad panujących w zakładzie pracy; bezwzględny szef lub wymagający pracownik

  w dwadzie Koziorożca do 3.10.2016r.

  Saturn w koniunkcji z Marsem w Strzelcu w kwadraturze z Neptunem oraz w półtora kwadraturze z Uranem

  Kwintyl Saturna z Jowiszem

  eklipsa Słońca 1.09.2016

  Żandarm Europy; rozbijanie struktur przestępczych; poczucie misji życiowej i powołania w konflikcie z dotychczasowymi zasadami; silna potrzeba zwierzchnictwa nad innymi; nadopiekuńczość; wychowywanie; pozycja ojca opatrznościowego; instrumentalny stosunek do innych; chęć zmieniania innych i wyznaczanie im ról społecznych bez pytania ich o zgodę; kariera bez względu na środki; obwoływanie siebie zwierzchnikiem i; strach przed prawem; wyrzuty sumienia; nadgorliwość; policmajster i kutwa; rozwiązywanie umów pracowniczych

  eklipsa Księżyca 16.09.2016

  Pomyłki i błędy i pomaganie innym wyjść z trudnych sytuacji; kłopoty z dziećmi; zawiść otoczenia; cierpienia ze strony innych; ucieczki i izolowanie się wobec rozczarowań w związkach, relacjach i umowach; pustelnictwo; rozwój odpowiedzialności i stabilizacji uzyskiwany w odosobnieniu; nagłe zrywanie relacji i zmiana otoczenia; zawziętość w dążeniu do celu; bezwzględność w rozliczaniu innych z błędów

  ponownie w dwadzie Strzelca (retrogradacja) do 18.03.2017r.

  Półkrzyż w znakach kardynalnych z Plutonem w Koziorożcu na wierzchołku i Jowiszem R w Wadze w opozycji z Uranem w Baranie;

  Opozycja Jowisz-Uran w czasie eklipsy Księżyca wejdzie w skład  Latawca z Jowiszem w Wadze na wierzchołku Latawca oraz w sekstylach z Księżycem w Lwie i Saturnem w Strzelcu

  eklipsa Księżyca 11.02.2017

  Przyjmowanie roli przywódczej w nowych organizacjach; partiach; stowarzyszeniach; rozpad starych struktur społecznych i powstawanie nowych, o charakterze publicznym; nowoczesne twory społeczne, wyróżniające rolę kobiet w życiu publicznym; nowe technologie w służbie społeczeństwa; transformacje strukturalne w budownictwie; przebudowy i remonty dróg, instytucji publicznych; reforma systemu prawnego i/lub finansów publicznych państwa; rewolucja w dotychczasowym statusie prawnym związków małżeńskich

  eklipsa Słońca 26.02.2017

  Zdrady, uwiedzenia w związkach; oszustwa finansowe; kradzież intelektualna; plagiaty; tworzenie nowych struktur społecznych jak wyżej ale z ryzykiem ostracyzmu społecznego; zła opinia społeczna; zarzuty o koniunkturalizm lub schlebianie opinii publicznej; populizm; bufonada, pycha; dopisywanie ideologii do swoich wyborów życiowych;

  ponownie w dwadzie Koziorożca do 23.04.2017r.

  Półkrzyż jak w poprzedniej dwadzie;

  Półkrzyż w znakach zmiennych osi węzłów księżycowych z Lilith w Strzelcu na wierzchołku półkrzyża

   

  Uderzenia losu, związane z udziałem w grupie; zawiść ze strony najbliższego otoczenia wobec postępu i rozwoju społecznego; krytyka innych wobec niemocy twórczej; wyrzuty sumienia; surowe osady bliźnich; zarzuty o promocję własnej kariery bez liczenia się z najbliższymi; krytyka stosunku do innych; wycofywanie się z życia publicznego; bezpardonowe skupienie się na własnej osobie; kult celów jednostkowych

  w dwadzie Wodnika do 12.06.2017r.

  Kwintyl Jowisz w Wadze-Saturn w Strzelcu

  Kwadratury:

  Jowisz-Pluton

  Uran-Pluton

  Trygon

  Saturn-Uran

  Kwinkunks Jowisz-Neptun

   

  Transformacja naukowa; znaczny postęp technologiczny; wiele znaczących odkryć technicznych; powstanie lub ugruntowanie istniejących organizacji pokojowych dot. bezpieczeństwa światowego; rozwój świadomości społecznej; dalszy proces nowoczesnego organizowania się ludzi

  w dwadzie Ryb do 24.09.2017r.

  Latawiec z osią węzłów i z Ogonem Smoka na jego wierzchołku oraz z

  Uranem w Baranie-Saturnem w Strzelcu w trygonach i sekstylach do Węzłów

  Kwadratura Jowisz-Pluton

  eklipsa Księżyca 7.08.2017

  Narodziny nowych przywódców i bohaterów; ogólna tendencja do stawania na czele, do windowania się w strukturach; ludzie czują się wyobcowani lecz także ich wymagania są coraz wyższe; powstawanie nowych organizacji pomocowych; np. systemy wczesnego ostrzegania przed klęską żywiołową lub odkrycia w medycynie; nowe leki

  eklipsa Słońca 21.08.2017

  Jak wyżej

  Zdrowie: wielki przypływ energii życiowej, siła psychiczna i optymizm w podejmowaniu nowych zadań; odnowienie sił organizmu; jasny umysł , uwolnienie blokad mentalnych; wyleczenie

  ponownie w dwadzie Wodnika (retrogradacja) do 1.12.2017r.

  Wielki Trygon Saturn-Uran-Głowa Smoka w znakach kardynalnych

  Opozycja Jowisz-Uran

  Sekstyl Jowisz-Saturn

   

  Dalsze procesy uzdrawiania struktur ( w tym organizmu); tendencje innowacyjne; ogromny postęp technologiczny w medycynie; nagrody za odkrycia naukowe w tym szczególnie w farmakologii, np. nowe szczepionki; uznanie społeczne; wywyższenie w środowisku naukowym; nowe technologie w komunikacji i w mediach;

  ponownie w dwadzie Koziorożca (retrogradacja) do 3.02.2018r.

  Trygony:

  Jowisz-Neptun

  Saturn-Uran

  Kwintyl

  Saturn-Neptun

  Kwadratura Uran-Pluton

  eklipsa Księżyca 31.01.2018

  Wsparcie finansowe organizacji światowych i publicznych w rozwój i nowoczesne rozwiązania technologiczne; działalność pomocowa dla potrzebujących; wspieranie inicjatyw społecznych; sponsorowanie młodych talentów; niezdrowa rywalizacja o pomoc społ.;

  pomaganie innym w karierze, w wybiciu się; pomoc finansowa dzieciom, żonom, matkom;

  ponownie w dwadzie Wodnika do 1.04.2018r.

  Sekstyl Jowisz w Skorpionie -Pluton w Koziorożcu

  Kwadratura

  Uran-Pluton

  eklipsa Słońca

  15.02.2018

  Wzrost autorytetów naukowych; dalszy rozwój technologii; uznanie społeczne i zasłużony awans

  zdrowie: ryzyko chorób psychicznych albo na tle nerwowym; udary, wylewy do mózgu; tętniaki, chłoniaki

  ponownie w dwadzie Ryb do końca dekanatu Strzelca

  Sekstyle:

  Jowisz -Pluton

  Saturn-Neptun

  Neptun-Pluton

  Kwadratura Uran-Pluton

   

  Postęp w karierze; silna pozycja zawodowa;  budowanie struktur; umacnianie i renowacja starych; nowe uniwersytety, szkoły i placówki wychowawcze; reforma szkolnictwa wyższego; reforma szpitalnictwa i ochrona zdrowia; wzrost znaczenia systemu państwowego; państwo jako opiekun społeczny

   

  © Krystyna Daca

  6 maja 2011r.  << więcej artykułów dotyczących Urana


  << powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
  Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
  Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
  Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
  ZAMKNIJ
  Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.