Sollunari


Saturn w znaku Skorpiona

 

 

Ingres Saturna w znak Skorpiona nastąpił 5 października b.r. o godz. 22:32 czasu wschodnioeuropejskiego. Przebywać będzie w tym znaku do 23.12.2014r. Z uwagi na retrogradację, Saturn powróci w znak Skorpiona na okres 15.06.2015r. - 18.09.2015r.

 

 

 

 

 

Kryzys strukturalny

Kryzys struktur rozpoczął Pluton wchodząc w znak Koziorożca (26.01.2008r.). W koniunkcji z Wenus i z Jowiszem w II domu zapoczątkował kryzys gospodarczy, a w szczególności krach na giełdach światowych i upadek olbrzymiej ilości banków i instytucji finansowych. Saturn znajdował się wówczas w Pannie i kryzysowi towarzyszyła utrata wiarygodności struktur, krytyczny spadek nastrojów społecznych ale i jednoczesna wola wyjścia z kryzysu za pomocą wyrzeczeń. Wraz z ingresem Urana w znak Barana (28.05.2010r.). oraz ingresem Saturna w znak Wagi (29.10.2009r.) transformacje Plutona zatrzęsły i naruszyły podstawy istnienia wielu państw na świecie. W tym czasie w Polsce doświadczyliśmy np. reminiscencji tragedii smoleńskiej, w wielu muzułmańskich krajach Afryki Północnej miały miejsce rewolucje i upadek przywódców tych państw. Zmiany zintensyfikowały się za sprawą kolejnego wielkiego ingresu a mianowicie wejścia Neptuna w znak Ryb (4.04.2011r.) tworząc zagrożenia dla wielkich organizacji wspólnotowych, czego najbardziej znamiennym przykładem jest kryzys w Unii Europejskiej, w związku z sytuacją gospodarczą Grecji i innych państw stowarzyszonych z UE.

 

Saturn przechodząc ze znaku Wagi, w którym ta planeta jest wywyższona, do znaku, gdzie jego siła planetarna ma status peregrinus, podlega władztwu Marsa i Plutona - współwładców Skorpiona. Energia planetarna tej pozycji Saturna w zodiaku jest transformująca i zapowiada kontynuację kryzysów ustrojowych (np. państwowego, społecznego, politycznego, gospodarczego) a w następstwie lub w synchronie spadek nastrojów społecznych, zawirowania i zmiany (trygon Saturn - Neptun), z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Nowa pozycja zodiakalna Saturna stanowi pewne odreagowanie po „epoce" wyważenia i ekscytacji działaniami o naturze ugodowej, po etapie zachowywania dobrych form i obyczajów, które egzaltowały się w nadzwyczaj wymyślnych sposobach poprawności. W Skorpionie jest czas na rezygnację z formy na korzyść treści; czas posługiwania się innymi metodami wyrazu, bardziej skondensowanymi i przez to prawdziwszymi ale i wynaturzonymi nieco przez nadmierną dożylność i bezpardonowość. Forma i struktura Saturna w Skorpionie jest pozbawiona dyplomacji Wagi; do celu prowadzi bezpośrednia konfrontacja, zwracanie uwagi na sedno sprawy, bez oglądania się na cudzą opinię czy uczucia.

 

Saturn w horoskopie ingresu znajduje się w koniunkcji z Merkurym, w V domu, gdzie Saturn jest na wygnaniu a Merkury w upadku. Główne negatywy takiego posadowienia obu planet: zdecydowany sprzeciw wobec zastanej rzeczywistości.

 

Mars w półkrzyżu z Wenus we władztwie zodiakalnym i horoskopowym Merkurego oraz z silnym w zodiaku Neptunem stara się walczyć z powszechnym sceptycyzmem wobec wszelkich prób naprawy sytuacji. Silny Mars daje energię do zainicjowania zmian, choć metody wprowadzania zmian mogą być nieakceptowane (bezwzględność, skrajna surowość, dominacja) i nie zawsze doprowadzą do spodziewanego rezultatu. Przy tym konieczność zajęcia stanowiska (półsekstyl Marsa z koniunkcją Saturn-Merkury) będzie albo uświadomiona i inicjowana samodzielnie albo zostanie wymuszona konkretnym zdarzeniem, sytuacją, lub zachowaniem ludzkim. W domu VI posadowiony jest Pluton pod władztwem zodiakalnym Saturna i władztwem horoskopowym Merkurego, co potwierdza ww. wnioski dotyczące przymusu sprostania sytuacjom i to na serio, a raczej na zbyt serio i w mylnym przekonaniu, że chodzi o walkę o przetrwanie, że „jak nie teraz to nigdy" oraz że „świat się kończy". Uran pod władztwem Marsa nadaje zmianom wymiar skrajny.

 

W związku z recepcją Saturna z Plutonem poprzez znak zodiaku, można zakładać, że owe „progowe sytuacje" doprowadzą do jakiegoś większego przewartościowania, czy to w życiu publicznym czy w życiu jednostki. Ta recepcja umożliwia wyrwanie się, wypadnięcie z dotychczasowych torów machiny systemu, uwolnienie spod dotychczasowych wzorców społecznych zachowań, spod starych nawyków, przyzwyczajeń czy automatyzmu zachowań, stwarza szansę na uwolnienie od stereotypów emocjonalnych.

 

Kryzys strukturalny przejawi się w mniejszych strukturach, organizacjach i ośrodkach władzy. Doświadczymy go w naszym otoczeniu, na naszym podwórku, w sąsiedztwie, u naszych znajomych, w naszym związku i w naszym organizmie. Zauważymy, że tak jak w strukturze państwowej tak i w naszym miejscu pracy zanika chęć utrzymywania dobrych relacji z szefem, nie zgadzamy się na restrykcje i wymagania (jak obywatele Grecji), współpracownicy nie są chętni do podtrzymywania więzi a my coraz bardziej „mamy to w tyle" (jak stowarzyszone państwa Unii). Frustrować nas będzie konieczność podporządkowania się organom władzy czy współmałżonkowi, osiągnięcia innych wpędzać nas będą w zazdrość i zawiść i uświadomimy sobie, że poczucie bezsilności wobec takiego obrotu spraw i przymus pracy ponad siły wpędza nas w chorobę (wstaw dowolny przykład).

 

Kryzys emocjonalny

 

Kryzys emocjonalny właściwy jest okresowi zmian w życiu człowieka. A że życie składa się ze zmian, to kryzysy zdarzają się wszystkim ludziom i to wielokrotnie - banał. Podczas tranzytu Saturna przez znak Skorpiona zmiany jednak będą odczuwane i przeżywane bardziej emocjonalnie i intensywnie. Szczególnie wówczas, kiedy aktywny będzie aspekt Saturna z Uranem (planety mają tego samego władcę w znakach tranzytu). Różnie to będzie się przejawiało (o czym niżej) w zależności od struktury psychicznej człowieka, od jego pozycji społecznej, od jego wytrzymałości na stres, od jego wieku, od doświadczeń życiowych - szczególnie tych z poprzednich etapów i cykli Saturna.

 

Kryzys emocjonalny mogą wywołać jednorazowe zdarzenia, które wiążą się z traumą albo z nagłym sukcesem, lub w jakiś inny sposób silnie zmienią dotychczasowe życie, lub zapowiadają początek lub koniec pewnego etapu.

 

Tytułem przykładu mogą to być takie zdarzenia, jak:

 

- nowa praca,

- zdobycie nowych uprawnień do zawodu lub utrata dotychczasowych,

- utrata pracy lub przejście na emeryturę,

- nowa firma,

- plajta firmy lub jej reorganizacja,

- awans w pracy lub jego brak,

- objęcie nowej roli społecznej,

- zmiana lub utrata pozycji towarzyskiej,

- narodziny, choroba lub śmierć osoby bliskiej,

- własna choroba,

- problemy w związku, jego rozpad i/lub nowy związek,

- zmiany w organizmie, dojrzewanie płciowe, kryzys wieku średniego, okres menopauzy u kobiet, andropauzy u mężczyzn, itp.

 

Kryzys emocjonalny może być wynikiem pasma sukcesów lub odwrotnie - kilku niepowodzeń, które wystąpiły w niezbyt długim okresie czasu, np. założyliśmy firmę, które dobrze sobie radzi, zawarliśmy związek małżeński i już spodziewamy się dziecka albo nie spełniamy swojej roli społecznej, nie zasadziliśmy drzewa, nie zbudowaliśmy domu i nie spłodziliśmy syna (to o mężczyznach), chociaż wiek biologiczny i oczekiwania społeczne domagają się tego. Brak spełnienia prowadzi w Skorpionie do erupcji popędów, kanalizowania ich w rozmaitych negatywnych formach, niejako zastępczo. Nierozładowane napięcie seksualne może kanalizować się w dążeniach do sprawowania władzy, dominacji nad innymi, także poprzez ekscesy społeczne, ostentację obyczajową.

 

W znaku Skorpiona sukces mierzony jest sprawowaną władzą, poczuciem siły sprawczej, świadomością silnej psychiki i zdolności do panowania nad umysłem. Niepowodzenia rodzą frustracje, nadszarpnięte ego domaga się odwetu a nastrój panuje nad umysłem a nie odwrotnie. Obie opcje- pozytywna i negatywna- mogą doprowadzić do kłopotów zdrowotnych, głównie psychicznych. Obie stanowią zagrożenie depresją, stanami lękowymi, napadami paniki, fobiami, natręctwami, psychozami, itp.

 

Sukces wiąże się często z olbrzymią dawką stresu, porażka podobnie, w obu przypadkach trudno jest poradzić sobie z wymagającym otoczeniem.

 

Saturn w tym znaku zmusza do wysiłków ponad siły i każe odpowiedzieć na pytanie: jak i czy sobie poradzę? Oczyszczenie z wątpliwości, odrodzenie i transformacja jak najbardziej możliwa, pod warunkiem analizy problemu. Saturn w Skorpionie to właśnie dogłębna analiza problemu. Można to zrobić samodzielnie albo powierzyć problem fachowcom. W leczeniu np. depresji wskazane jest raczej to drugie wyjście. Jeżeli Saturn w Skorpionie jest dla nas łaskawy (co wynika z horoskopu urodzeniowego) a co najwyżej dokucza nam spadek nastroju, to także nie zaszkodzi przeanalizować:

 

- co niedawno wydarzyło się znaczącego w moim otoczeniu i/lub dotknęło mnie osobiście?

- jakie emocje, nastroje to zdarzenie lub zdarzenia wywołały u mnie?

- jakie myśli przyszły mi do głowy zanim poczułem się w takim nastroju?

- jak zachowałem się będąc pod wpływem tego nastroju i myśli?

- jakie reakcje fizyczne wystąpiły w moim organizmie na skutek powyższego?

- jak czuję się teraz, co myślę teraz i co robię teraz- jakiś czas po ewentualnym zdarzeniu?

- czy jest jakieś inne wytłumaczenie moich nastrojów, myśli? może moja reakcja wynika z doświadczeń z lat minionych?

 

Metodologia Saturna w Skorpionie. Różne reakcje na zmiany.

1. przystosowanie, konformizm, wycofanie.

 

Reakcja na to, co się dzieje wokół i czego nie akceptujemy polega w tym przypadku na rezygnacji z robienia czegokolwiek. Walkower, czołganie się, oddanie pola przeciwnikowi, uznanie się za poddanego to przykłady wycofania. U źródeł takiej opcji tkwi przekonanie, że nic się nie da zrobić, szkoda wysiłku i starań, rzeczywistość jest tak ponura, że lepiej przeczekać jakiś czas, aż problem sam się w jakiś sposób rozwiąże. Przy czym doświadczenia z przeszłości mówią, że takie zachowanie wyszło nam onegdaj na dobre. Motto konformistów: nie będę przejmować się sprawami, na które nie mam wpływu. Postawa taka najczęściej występuje u jednostek, które nie muszą już walczyć o przetrwanie, są samowystarczalne albo uważają, że poradzą sobie w każdej trudnej sytuacji, względnie czują się bezsilni, słabi, są niechętni zmianom.

 

Zaniechanie czynnego udziału w procesie zmian często racjonalizowane jest sceptycyzmem, krytykanctwem, lekceważącym stosunkiem do odmiennych poglądów innych ludzi (loża szyderców), prowadzeniem wewnętrznego monologu z samym sobą. Na świat nie ma zgody, co nie znaczy, że trzeba coś robić. Tych, którzy zmiany prowokują i je przeprowadzają, konformiści i sceptycy etykietują; częste określenia to: „warchoły, wandale, plebs, margines społeczny, zadymiarze, małolaty, matoły, nieroby, itp.". W odwecie niechętni zmianom otrzymują emblematy: „konserwa, tetryki, wapniaki, nudziarze, bogacze, ważniaki, celebryci, przyrośnięci do stołków", itp. Niestety większość zachowań społecznych będzie miało taką formę.

 

Saturn w Skorpionie w postawie konformisty czy wycofanego sceptyka realizuje swoją silną wolę obstawania przy swoim, nie ugina się przed manipulacją, twardo odrzuca wszelkie próby skłonienia go do akceptacji rzeczywistości, w której czuje się emocjonalnie wypalony lub wykorzystywany.

 

2. bunt (niekonstruktywny), niszczenie.

 

W tego typu reakcji na rzeczywistość dominować będzie brutalne działanie, czynna manifestacja samego buntu i niezgody na świat przez dożylne wywalenie, wyrzyganie i ściekosłów poglądów. Czynny bunt wyrażany publicznie może mieć postać jednorazowego „wyskoku", w reakcji zazwyczaj na konkretne zdarzenie. Reakcja jest z gatunku tych niekontrolowanych, gdyż chodzi o kanalizację popędów, nie uświadomionego strachu i lęku, iż nie poradzimy sobie z nową trudną sytuacją. Towarzyszyć jej będzie zazwyczaj awantura, skandal, z użyciem wulgaryzmów a nawet rękoczynów.

 

Wszelkie formy sprzeciwu wielokrotnego wobec tego, że nie dostaliśmy czegoś, na co liczyliśmy, wynikają z tej samej podstawy. Chodzi o przekraczanie granic, sprzeciwianie się porządkowi społecznemu i jego normom, niechęć do instytucji, organizacji i bunt przeciwko ich władzy, dominacji i temu, że owe struktury domagają się przestrzegania zasad bądź stawiają wygórowane wymagania, które odbierane są przez buntowników jako ograniczenie szeroko pojmowanej wolności. Brak w tych zachowaniach jest innego celu, poza tym, aby wyrazić swoje niezadowolenie i sprzeciw. Zasadza się na tym sens np. Yellowismu, zwanego w Polsce Żółtyzmem. Bunt taki jest niekonstruktywny, niczego nie buduje i dlatego skazany jest na porażkę.

 

Nie każdy bunt czy manifestacja zasługuje na karę. Wymiar sprawiedliwości ośmiesza się, traktując niektóre „wyskoki" zbyt poważnie. Przykładem może być sądzenie jednego z kibiców za wtargnięcie na boisko podczas nierozegranego meczu Polska - Anglia, czy tragifarsa dotycząca ukarania rowerzysty za jazdę na rowerze nago z przekroczeniem prędkości, zarejestrowanej przez radar w postaci stosownego zdjęcia.

 

Saturn w Skorpionie wszystko traktuje śmiertelnie poważnie. I chociaż rozsądny adresat buntu zareaguje:

 

- w łagodniejszej formie przez okazanie tolerancji, ewentualnie ostracyzm czy ignorowanie, to inny, z mniejszym dystansem lub związany literą prawa zadziała

 

- w formie ostrej przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego (policja), będzie dochodził sprawiedliwości przed sądem, albo użyje sił wojskowych.

 

 

3. sprzeciw konstruktywny, budujący, proponujący rekonstrukcję przez zmiany, reformę.

 

Hitting.

 

W sprzeciwie konstruktywnym nie chodzi o zburzenie form i struktur Saturna, tylko o ich reformę, wprowadzenie innowacji. Chodzi poza tym nie tylko o odrzucenie tabu ale także o wyróżnienie się, zaistnienie, np. przez modyfikację kanonów piękna, zasad poprawności czy przez podejmowanie trudnych i społecznie wrażliwych tematów.

 

Metodą Saturna w Skorpionie jest hitting (uderzanie). Chodzi o wybicie się za pomocą celnego uderzenia, ciosu, wypromowania hitu, przeboju, stworzenie produktu, który nakręci koniunkturę. Ciosy mogą być poniżej pasa albo prosto w nos. Zwycięstwo przyniesie albo nokaut albo walka na punkty. Hitem będą działania oparte na logice, taktyce, wytrzymałości, umiejętności czekania na odpowiedni moment, wsparte talentem „wbicia się w tajm". Także spektakularne, szokujące i wprowadzające w osłupienie. Często wykorzystywane w dążeniach zawodowych, profesjonalnych, dla wzmocnienia kariery. Szczególnie nadużywane w mediach prasowych, telewizyjnych, internetowych. Najbardziej nachalnie zaś - w reklamie (koniunkcja Księżyc - Jowisz retrogradacyjny w Bliźniętach w XII domu horoskopu ingresu w półtorakwadraturze do koniunkcji Saturn - Merkury w Skorpionie), ewoluującej do rozmiarów hucpy.

 

Przykładem jest najnowsza płyta Marii Peszek (ur. 9. 09.1973r. we Wrocławiu), bardzo osobista, mocna i brutalna, poruszająca tematy tabu, takie jak depresja, myślenie o śmierci, stany lękowe, obrazoburczy stosunek do macierzyństwa czy religii. Tytuł płyty „Jezus Maria Peszek" mówi sam za siebie. Metodę zwrócenia na siebie uwagi i wypromowania się przez negację, szokowanie i kontestację prezentują inni twórcy muzyczni, szczególnie na scenie (np. występ zespołu Foxygen na festiwalu CMJ Music Marathon & Film Festival w Nowym Jorku w październiku b.r., połączony ze szturchaniem i bijatyką między liderami grupy). Nie jest to niczym nowym, także w Polsce, ale z pewnością innowacji w kwestii szokowania ciąg dalszy nastąpi. Taka promocja przez ekscesy jest konstruktywna w tym sensie, że ma jakiś cel, najczęściej promocyjny i merkantylny. I jeżeli jest przemyślana (najlepiej, aby odpowiadała energii Saturna w Skorpionie) i nie burzy struktury do imentu może przynieść zamierzony skutek.

 

Wyścig szczurów i szukanie niszy.

Pokolenie osób w wieku ok. 28-30 lat przeżywa obecnie okres, zwany w astrologii powrotem Saturna na swoją pozycję urodzeniową i jest to koniec pierwszego cyklu tej planety (cykl Saturna trwa średnio 29 lat) a zarazem początek drugiego. Osoby z pozycją natalną Saturna w Skorpionie są nazywane pokoleniem, które pod względem wykształcenia i kariery zawodowej bierze udział w „wyścigu szczurów".

 

Lepsze wykształcenie stało się osiągalne dzięki wolności gospodarczej, która umożliwiła powstanie prywatnego szkolnictwa. Powstała moda a co za tym idzie i społeczne zapotrzebowanie na prywatne szkoły i uczelnie. Zwiększona ilość uczelni dających tytuł naukowy uruchomiła pęd do ukończenia studiów, obojętnie jakich. Istniało i pokutuje nadal przekonanie, że tytuł magistra lub wyższy, albo nawet dwa - gwarantują sukces zawodowy i finansowy w realiach gospodarki rynkowej. W rezultacie mamy wielu młodych politologów, socjologów, marketingowców, którzy nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie. Dochodzi do sytuacji paradoksalnych, kiedy „na kasie" w sklepie sieciowym pracuje prawniczka a marketingowiec obsługuje w tym samym sklepie wózek widłowy. Konkurencja na rynku pracy jest olbrzymia, przy naborze pracowników liczy się całkiem co innego, aniżeli wynika to z dyplomów. Pracodawcy wykorzystują dużą podaż chętnych do pracy płacąc grosze za wykonaną pracę.

 

Saturn w Skorpionie zachęca do przekwalifikowania się zawodowego. Trzeba wyszukać niszę zawodową, w której będziemy mogli zabłysnąć. Tylko wąska specjalizacja da nam komfort zdobycia zatrudnienia i utrzymania się na rynku podczas kryzysu. Całkiem niegłupie będzie skorzystanie z pomocy fachowca, który nam odpowiednią niszę - zawód wyszuka. Najlepiej, aby nowy zawód był poza Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.

 

Nowe zawody (tylko kilka przykładów):

 

- coolhunter czyli analityk trendów rynkowych,

- coach czyli doradca, trener specjalności wszelakich (słyszałam nawet o zawodzie - coach rodzicielski),

- trendsetter czyli fachowiec od mody i design-u,

- content designer czyli ten, który tworzy wpisy na firmowych stronach internetowych i w Facebooku,

- e-dedektyw czyli cyberszpieg albo

- mystery shopper sprawdzający standardy jednostek handlowych.

 

W tych profesjach energia znaku Skorpiona przejawi się bardzo silnie, poza tym przynieść może godziwą zapłatę. Trudno mi natomiast wyobrazić sobie, na czym dokładnie polega zawód szafiarki (tej która wyszukuje ubrania z szafy?) albo fotografa kulinarnego (tego się domyślam) ale widać jest zapotrzebowanie i na tak wąskie specjalizacje. Pytanie, czy okażą się hitem.

 

Konieczność wymusiła coraz częstszy brak podziału na zawody męskie i damskie. I to jest zmiana, której akceptacja społeczna wydaje się być nieunikniona. To szansa tylko dla tych, którzy nie będą mieli oporów przed jej zaakceptowaniem i w ogóle wpadną na taki pomysł, ewentualnie wykorzystają nadchodzące zmiany w prawie (roczny urlop macierzyński ma mieć swoją odmianę urlopu tacierzyńskiego).

 

Nieformalne wspólnoty.

 

Wystąpienia buntowników - jak uczy historia - mogą być konstruktywne i stanowić początek nowego. Pod jednym warunkiem: buntownicy powinni być zorganizowani i przyjąć jakąś ideologię, ideę przewodnią, znaną już w przeszłości i to dość odległej,  wypracowaną np. przez jakiegoś wcześniejszego historycznie innowatora. Czyli jednak bunt powinien być ustrukturalizowany, uspołeczniony albo oparty o starą regułę, czy sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Saturn w Skorpionie zachęca wręcz do tworzenia mniej lub bardziej tajnych porozumień, bractw, grup nacisków, lóż, itp. Przez czas pobytu Saturna w tym znaku z pewnością zaobserwować będzie można odradzanie się idei zakonów, tych cywilnych i tych kościelnych, wspólnot, idei plemiennej, wzrośnie zainteresowanie wschodnimi sztukami walki, ezoteryką. To czas dogodny także dla społeczności, tworzonych przez ludzi anonimowych, tworzących wspólnoty samopomocowe. W odróżnieniu od struktury wspólnotowej spod znaku Wagi, ta w Skorpionie jest bardziej hermetyczna i wyspecjalizowana. Ponadto nastawiona na jeden cel, który zdaniem innowatorów pomoże im przetrwać najtrudniejsze chwile (np. portale internetowe branżowe, sharing, coworking, groupon, wymiana barterowa). Przykładem organizowania się ludzi w sytuacji kryzysowej jest obecnie pozaoficjalny bezgotówkowy handel wymienny w Grecji, w większości wypadków nielegalny w odróżnieniu od innych wymienionych form działania we wspólnocie. Ludzie w Grecji powszechnie wymieniają się towarami, płacą usługą za usługę, z pominięciem państwa, które wobec takiego obrotu gospodarczego traci na podatkach. Cel jest jeden: przetrwać kryzys gospodarczy wszelkimi metodami.

 

*

Gandhi: bądźcie zmianą, którą pragniecie ujrzeć.

 

*

Krystyna Daca

 

25 października 2012r.

©wszystkie prawa zastrzeżone

Artykuły uzupełniające:

http://www.sollunari.pl/p,26,ingres-plutona-w-znak-koziorozca

http://www.sollunari.pl/p,43,uran-w-baranie

http://www.sollunari.pl/p,46,neptun-w-rybach--inspiracje-i-inspiratorzy<< więcej artykułów dotyczących Saturna


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.