Sollunari


Merkury w Raku

 

 

Merkury w Raku to myślenie emocjonalne.

 

Uczucia są przyczyną i kanwą, na której rozwija się proces intelektualny. Cokolwiek człowiek zamyśli, realizuje z osobistym zaangażowaniem. O czym myśli osoba z Merkurym w Raku? Głównie o sobie i swoich uczuciach, o relacjach z najbliższym otoczeniem, z rodziną. Znaczna wrażliwość i delikatność uczuć powoduje, że często taka osoba ma problem z tym, aby nie brać wszystkiego do siebie, nie reagować emocjonalnie na słowo, gest czy akty woli drugiego człowieka. Przejmowanie się wszystkim dookoła, brak asertywności w działaniu, niemożność wyrobienia sobie zrównoważonego sądu lub lęk przed bliskimi relacjami to negatywne przejawy energii Merkurego w tym znaku. Pozytywy: empatia, intuicja, poczucie wspólnoty i jedności z innymi, identyfikowanie się i umiejętność współistnienia z naturą, łatwość uczenia się przez doświadczenie dnia codziennego. Zdolność do współodczuwania pomocna jest w niektórych zajęciach zawodowych, np. polegających na doradztwie, nauczaniu, sprawowaniu opieki, działalności handlowej o profilu raczym.

 

Merkury w Raku to umysł przepełniony wspomnieniem o dzieciństwie, rozmyślaniem o tym, co było. Umysł zafiksowany jest na reminiscencji. Człowiek bardzo często funkcjonuje w oparciu o stare i sprawdzone wzorce społeczne, socjalne i kulturowe. Doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego mają znaczny wpływ na sposób myślenia i metodykę działania. Jeżeli w latach najsilniejszego oddziaływania energii Merkurego czyli do 28 roku życia człowiek doświadczał dobra a w rodzinie panowała wzajemna miłość i oddanie, człowiek jest skłonny do ufności wobec innych, myśli pozytywnie. W przypadku kłopotów natury księżycowej łatwo je rozwiązuje, podświadomie bądź intuicyjnie powielając scenariusz wyniesiony z domu. Natomiast, jeżeli było zgoła inaczej i doświadczenia z lat młodości, szczególnie w stosunkach rodzinnych nie były najlepsze, to odbije się to negatywnie na sposobie myślenia i działania w dorosłym życiu. Póki człowiek nie upora się z bagażem emocjonalnym wyniesionym z domu, nie będzie w stanie wykorzenić starych wzorców i emocjonalnych barier.

 

Intelekt w żywiole wody jest bardzo twórczy i z tego powodu wyobraźnia często wpływa na świat realny. To korzystna pozycja Merkurego dla artystów, twórców bazujących na umiejętności przelewania uczuć na papier, płótno czy materię. Gorzej jest, kiedy wyobraźnia i fantazja zastępują rzeczywistość. Wtedy łatwiej jest o czymś marzyć niż przystąpić do działania. Myślenie zastępuje działanie. Przyczyną jest obawa przed nadmiernym emocjonalnym zaangażowaniem, strach przed tym, że wysiłek nie przyniesie satysfakcji i wątpliwości, czy dzieło zostanie zaakceptowane przez innych.

 

Intelekt w znaku Raka jest wybiórczy pamięciowo w tym sensie, że człowiek pamięta tylko to, co chce pamiętać. Zachowuje wspomnienie lub marzenie tylko takie, które jest mu potrzebne do satysfakcjonującego spokoju umysłu. Wybiórczość może prowadzić do przejaskrawiania ludzi i ich nieobiektywnej oceny, patrzenia na sprawy tylko z jednego punktu widzenia, zbyt pozytywnie lub nazbyt negatywnie. Skłonność do skrajności przejawiać się może umysłowością dziecka, człowiek będzie myślał jak dziecko, domagał się wciąż cudzej atencji, bądź naiwnie sądził i oceniał. Brakować mu będzie więzi z rzeczywistością, będzie miał kłopoty w związkach, trudno mu będzie samodzielnie o sobie stanowić czy przyjąć odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jednostronność w myśleniu może też skutkować określonym rzadkim talentem, np. rozwiniętą intuicją, która pomoże w życiu wyjść obronną ręką z sytuacji trudnych emocjonalnie.

 

Myślenie w Raku często jest nasycone ideologią. Człowiek łatwo utożsamia się z jakimś poglądem, albo zakorzenionym w młodości, albo takim, który pozwala mu na realizację potrzeb związanych z własnym aktualnym miejscem w świecie, także z ojczyzną, domem, rodziną i tym, co sygnifikuje znak Raka. Poglądy z tymi tematami związane wiążą się z ogromnym ładunkiem emocjonalnym, który trzeba wykrzyczeć, wygestykulować, pokazać pozą ciała, albo nabrać wody w usta , nadąć się na znak protestu ostentacyjnie, wycofać się z dyskusji i zignorować interlokutora. Przy Merkurym w Raku człowiek może stać się fundamentalistą, skrajnym wyznawcą jakiejś idei, np. zacietrzewionym patriotą, którego łatwo wyprowadzić z równowagi źle wypowiadając się na temat jego kraju. Dzielenie się ideą to potrzeba intelektualna, której trudno się wyrzec osobie z Merkurym w Raku. Kto podziela poglądy tej osoby może liczyć na status nieomalże członka rodziny, mimo iż stosunek pokrewieństwa między nimi nie zachodzi. Członek rodziny natomiast łatwo może stać się najgorszym wrogiem, jeżeli cechować go będzie odmienny sposób myślenia.

 

Merkury w Raku to metoda działania polegająca na roszczeniach. Myślenie roszczeniowe może przejawiać się, np. oczekiwaniem, że ludzie będą opiekować się człowiekiem, troszczyć się o niego, poświęcać się nawet, niańczyć. Prawdopodobieństwo takiego nastawienia jest częstsze, jeżeli doświadczenie życiowe z czasów dzieciństwa za tym przemawia. Natomiast kiedy roszczeniowość idzie raczej od strony otoczenia, człowiek stara się uwolnić od obowiązku spełnienia roszczenia np. polegającym na świadczeniu opieki nad innymi. W jednym i drugim wypadku mamy do czynienia z brakiem odpowiedzialności. Co więcej, do jednej i drugiej postawy dorabiana jest odpowiednia ideologia.

 

Generalnie można wyprowadzić wniosek, że jakakolwiek emocjonalna reakcja, postawa czy działanie zawsze jest uzasadniane stosowną ideologią, ma swoje wytłumaczenie, podświadomie zazwyczaj konstruowane i powtarzane przez lata. Ta cecha pomocna jest w samopoznaniu, kiedy człowiek podejmuje wysiłek pracy z umysłem, stara się zbadać swoją naturę, spowodować, aby umysł panował nad nastrojem a nie nastrój, uczucie, emocja nad umysłem. Ku temu pomocna jest analiza i synteza a więc energia znaku Koziorożca -znaku przeciwnego do znaku Raka na kole zodiakalnym. Analizie warto poddać w szczególności relacje rodzinne, dokonując swoistej retrospekcji i przeglądu zdarzeń z minionych lat, zastanowić się, jak te doświadczenia wpłynęły na kształtowanie się sposobu myślenia i kontaktowania się ze światem i co można zmienić pracując z umysłem.

 

 

 

©tekst i zdjęcie Krystyna Daca

Maj 2013

 

 

 

 << więcej artykułów dotyczących Merkurego


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.