Sollunari


Mars w Skorpionie i Jowisz w Lwie - w kwadraturze

 

Znaki stałe, jakimi są Skorpion i Lew, to energia, która silnie związana jest z życiem i śmiercią. Nasze życie przepełnione jest stale tą energią. Wszystko, co powstało musi kiedyś przestać istnieć. Co się narodziło, kiedyś umrze. Nie ma nic ważniejszego ponad te kwestie.

 

Mars rozumiany jako inicjatywa i ruch naprzód, w znaku Skorpiona ma charakter stały, w znaczeniu, że jest to ruch silny, nieprzerwany, bez zahamowań. Działanie odznacza się intensywnością, głębokim zaangażowaniem ale bez dodatku impulsywności. Znamienne jest tutaj dążenie do przeprowadzenia zmiany. Skorpion łączony z procesem transformacji daje Marsowi w tym znaku moc, która nie jest oczywista, w znaczeniu, że jawna i łatwa do określenia. Siła działania Marsa jest częściowo ukryta, ona ewoluuje a jej natężenie wzrasta stopniowo lecz stale aż do punktu kulminacyjnego. Mars w Skorpionie oznacza także działanie ukryte, przeprowadzane w ścisłej tajemnicy, toczone w śledztwie. Inicjatywa i początek nie są ujawniane. Nie wiadomo, kiedy rozpoczęto działanie, za to wynik działania, jego skutek i punkt kulminacyjny jest zawsze bardzo widoczny, dramatyczny i wywiera znaczącą reakcję u obserwatora. Nie pozostawia obojętnym. Ma związek z władzą, stosowaniem siły i przemocy, także z manipulacją. Zawsze wiąże się z utratą poczucia bezpieczeństwa.

 

Jowisz w Lwie daje pewność i obfitość tej pewności. Jest dużo wspaniałomyślności w przekonaniu, że jest się dobrym, mądrym i wykształconym oraz że jest to stan stały i niezmienny. A więc, co za tym idzie, można się tym podzielić, obdarzać łaską, być spolegliwym. Jowisz wspaniałomyślnie błyszczy, lubuje się w życzliwości, świeci przykładem a w Lwie to już szczególnie. „Złoty człowiek, do rany przyłóż"- tak mówimy zazwyczaj o tych, którzy mają wiedzę i pozycję a jeszcze chcą sprawować mecenat nad innymi.

Jowisz w znaczeniu prawa, zasad społecznych czy norm moralnych w Lwie oznacza prawa najwyższe, związane z większą całością, a więc prawo, zasady czy normy społeczne obowiązujące na świecie, w poszczególnym państwie, w większej grupie społecznej. To również wiedza uzyskana od światłego nauczyciela, czy osoby, która stanowi przykład do naśladowania, autorytet. Także światopogląd, przyjęty i uznawany zbiór norm etycznych czy religijnych.

 

Kwadratura obu planet oznacza konflikt pomiędzy tymi energiami. Zapowiada zmianę i tą zmianą jest. Rodzi problemy i frustracje. Stawia przed trudnymi wyborami. W większości wypadków skłania do działań szkodliwych aniżeli do zaniechań.

 

Mars w tej kwadraturze sprawia, że człowiek pod wpływem energii Jowisza nabiera większej pewności w działaniu, a to, co zazwyczaj ukrywał świadomie lub nie (Skorpion często działa pod wpływem nieuświadomionych popędów) musi uzewnętrznić, dać temu widoczny wyraz. Jowisz w Lwie zatem stawia w świetle reflektorów wszelkie mocne uderzenia Marsa. Jest konflikt między tym, co schowane głęboko, „pod ziemią", a tym, co w pełnym słońcu chce zaistnieć.

 

Przy tej kwadraturze Jowisz traci swą życzliwość i wspaniałomyślność na rzecz pychy i żądzy zwycięstwa. Epatuje się własną wielkością, wzmaga się jego chęć panowania nad światem, odczuwa głód posiadania i gromadzenia splendoru. Dążenie do władzy, ustanawianie nowych reguł, praw i zwyczajów jest przemożne. Podejmowana jest „walka Dawida z Goliatem". Działania zmierzają do zburzenia ustalonego i dotychczas aprobowanego porządku społecznego. Kwestionowane są dotychczasowe dokonania, uzyskane pozycje, autorytety, światopogląd, stan posiadania, zdobyta lub przyswojona wiedza. Jest potrzeba wspierania działań niezgodnych z prawem, do sprawowania mecenatu nad działaniem przestępczym albo do korzystania z takiego wsparcia dla osiągnięcia wymiernych korzyści.

 

Ukrywane potrzeby bycia hegemonem i tym, który jest lepszy od wszystkich, silniejszy i bardziej męski, w końcu zapragną być zrealizowane. Wszelkie zagrożenia dla poziomu blasku, sławy, splendoru budzą utratę poczucia bezpieczeństwa. Ograniczenie stanu posiadania takoż. Jest potrzeba podjęcia ryzyka, niewspółmiernie dużego, do stawiania wszystkiego na jedną szalę, pomimo sankcji, które płyną z otoczenia. Gra, zabawa, którą oferuje Jowisz toczy się na poważnie i jest niebezpieczna. Ma związek ze stratami, zbyt wielkimi kosztami, które są ukrywane w obawie przed utratą twarzy. Ważne są pozory, postawy typu pokerowa twarz, rozgrywka szachowa, rosyjska ruletka. Hazard ma rozmiary gargantuiczne, chodzi o być albo nie być, o mieć lub nie mieć, o śmierć i życie.

 

 

©Krystyna Daca

sierpień 2014<< więcej artykułów dotyczących Marsa


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.