Sollunari


Mars i Uran - koniunkcja w Baranie

 

 

 

Aspekt iście rewolucyjny, właściwy dla działania bezkompromisowego i zdecydowanie obrazoburczego. Naturalna energia Marsa wyraża się przez doświadczenia graniczne, zmierzając do niekontrolowanego ujścia i uwalniając spod wszelkich zahamowań. Wolność i jej negatywna odmiana czyli samowola (obie symbolizowane przez Urana) domagają się impulsywnego sprawstwa. Impuls, iskra, pretekst do działania wynikać może z najbardziej dziwnych i nieprawdopodobnych zapętleń wydarzeń, które pozornie wydają się nie mieć związku z kierunkiem działania. Przyczyna, podstawa, geneza takiego działania jest zatem trudna do jednoznacznego zdiagnozowania, bowiem wymyka się logice. „Stan przed rewolucją" można ogólnie nazwać chaosem, który gromadzi energię a chwilę „wybuchu rewolucji" określić przekroczeniem masy krytycznej.

 

Uran będąc wywyższeniem dla Merkurego łącząc się z energią Marsa (Baran w sekstylu do Bliźniąt) wyzwala procesy mentalne i stany świadomości, które mają wiele wspólnego z postępem, rozwojem intelektualnym, wchodzeniem na wyższy poziom postrzegania zmysłowego. Charakterystyczną cechą procesu intelektualnego jest szybkość postrzegania, kojarzenia, wysoka aktywność mózgowa. Poziom neuroprzekaźników jest ponadnormatywny, działanie rozpoczyna się jednocześnie z błyskawicznym dojściem impulsu do mózgu, zanim uświadomione zostaną powód i podstawa. W całym organizmie synapsy działają na podwyższonych obrotach, skokowo i coraz bardziej energetyzują komórki nerwowe i mięśniowe a nawet gruczołowe. W negatywnych wypadkach takiego pobudzenia mamy do czynienia z szaleństwem, dysfunkcjami umysłowymi, nierzadko podkręcanymi i potęgowanymi przy pomocy środków chemicznych, narkotyków, leków i innych substancji uzależniających.

 

Popęd do nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów czy takiegoż nieskrępowanego sprawstwa w każdym znaczeniu, dobrym lub złym, poprzedzony jest okresem hamowania, powściągnięcia. Przed wybuchem lub olśnieniem, zawsze ma miejsce kumulacja, gromadzenie, absorbcja. Jak podczas medytacji - przed uzyskaniem wglądu jest skupienie na obiekcie, kontemplacja i dopiero potem uwolnienie. Przed aktami agresji czy protestem środowiskowym lub społecznym jest czas, kiedy niezadowolenie rośnie w siłę, wolność jest ograniczana, narzucone obyczaje i normy postępowania społecznego hamują i krępują rozwój jednostki.

 

Każda koniunkcja planet to działanie w jednym kierunku, niejako wspólnie, w połączeniu i w sprzeciwie. Jeżeli występuje w Baranie to sprzeciw idzie do znaku Wagi. Koniunkcja Marsa i Urana w Baranie, dwóch malefików, kumuluje wysiłki do aktów sprzeciwu, odstępstwa od tego wszystkiego, co oferuje harmonia, równowaga, kontrakt, dyplomacja. Powstaje potrzeba odwetu, odpowiedzi na agresję albo zbytnią chwiejność w poglądach. Działanie „polityczne" wywołuje torsje społeczne, trzeba to wyrzucić z siebie, wyrzygać i pozbawić nudnej poprawności. Jest presja do dążenia w poprzek i/lub pod prąd przyjętemu dotychczas wzorowi życia a nacisk na zmiany przyprawia o „ból głowy". Stąd dążenie do odszczepieństwa, odłączania się, rotacja „boczna" (właściwa Uranowi). Zmysłowość Marsa w Baranie każe chadzać własnymi nowymi drogami, im bardziej odmiennymi i buntowniczymi, tym lepiej. Poza lub ponad konwencją i stereotypem, wbrew przesądom i w awangardzie postępu. Oby tylko nie w zgodzie z dobrymi manierami, zasadami i regułami porządku publicznego. Paradoksalnie odszczepieńcy i buntownicy marsowo- uraniczni sami zakładają polityczne struktury, w których ich odmienność, widoczna w stroju, sposobie mówienia i działania też jest strukturalnie ujednolicana i formowana według przyjętych norm (np. ruch hippisowski), powodując reakcję kręgów prezentujących polityczną „starą" poprawność. Dezaprobata do stylu życia czy sposobu działania innych rodzi więc taką samą niechęć w drugą stronę. Jest współbrzmiąca i tak samo oddzielająca społecznie.

 

Uraniczno - Marsowe odstawanie od reszty ma zawsze skutki uboczne, głównie w wymiarze społecznym.

Mars i Uran w Baranie aktywizuje ludzi, którzy mają dosyć zwyczajności i chcą tworzyć nowe drogi rozwoju społecznego, mając nadzieję (cecha Urana), że pomogą one w usunięciu frustracji płynącej ze znaków położonych w kwadraturze do Barana i Wagi, czyli z Raka i Koziorożca. Jest coś niezwykle fascynującego w tym, że korzystając z energii Marsa można odłączyć się lub przyłączyć się do ludzi odbiegających od stereotypu, inicjować nowe nurty kulturowe, filozoficzne, pozostawać we wspólnocie podobnych sobie zapaleńców. Zafascynowanie odmiennością, dziwactwem czy oryginalnością (wszystko to Uran) jest tym większe, im bardziej naturalne i silniej wynika z energii Marsa, tj. z jego popędliwości, zmysłowości, siły, odwagi i braku zahamowań. Mimo szoku, jaki takie działanie wywołuje w społeczeństwie, ludzie działający pod wpływem koniunkcji Marsa z Uranem wzbudzają niezdrowe zainteresowanie a nierzadko ekscytację. Z Koziorożca otrzymują kłopoty z karierą a z Raka niekompatybilność rodzinną i narodową np. przez związek z obcokrajowcem lub innowiercą. Ich brak kompromisu (Waga) psuje wspólnotę, egregor rodzinny (Rak) i niweczy drabinę awansu społecznego (Koziorożec). Fascynuje ich zdolność odradzania się i stała ucieczka przez ruch do przodu. W bardzo pozytywnych przejawach kariera jest właśnie na tym budowana ale cierpią na tym związki z powodu egotyzmu. Przy zachowawczym stosunku do relacji odradzalność tej koniunkcji umniejsza awans społeczny, głównie z racji braku impulsów środowiskowych. W związkach obie strony czują się izolowane, bądź brak jest stałych więzi, głównie intelektualnych.

 

W miarę pozytywne przejawianie się odrębności zależne jest od silnej energii znaku Wagi, Bliźniąt i Wodnika. Wtedy człowiek jako istota społeczna jest cenioną i wyróżniającą się jednostką, która wnosi swój wkład w rozwój większej całości i w tym właśnie działaniu jej odmienność się zaznacza. Adekwatność Wagi idzie w trygonach do Wodnika i Bliźniąt i stamtąd do Barana oddziałuje sekstylami. Uran w Baranie w koniunkcji z Marsem ubocznie wnosi więc do Wodnika i Bliźniąt impuls konieczny do zainicjowania więzi społecznych, przy zachowaniu odmienności wyróżniającej się jednostki. Podobnie można to odnieść do związków partnerskich, rodzinnych, przyjacielskich czy zawodowych. Wtedy jest umocowanie i siła do panowania nad wierzchowcem, który z natury swej ponosi i możliwe jest stworzenie więzi ze sobą i z otoczeniem (Tsaheylu w filmie Avatar, reż. J. Cameron).

 

Przykład horoskopu z koniunkcją Mars- Uran w Baranie:

 

Gary Snyder ur. 8.05.1930 San Francisco USA godz. 8:12 (dane ur. www.astrotheme.com )

 

Życie zawodowe: poeta, dziennikarz, pisarz, marynarz, antropolog, krytyk społeczny, ekolog, inicjowany buddysta Zen, tłumacz poezji orientalnej, wykładowca. Laureat nagrody Pulitzera za poezję i innych nagród związanych z twórczością literacką. Przez wiele lat przebywał na emigracji w Japonii, gdzie studiował i praktykował buddyzm oraz pracował twórczo.

Życie osobiste: rozwód rodziców, własne 4 małżeństwa, 2 synów, liczne podróże lądowe i morskie.

 

Tutaj horoskop

 

10.03.2015

©tekst i zdjęcie Krystyna Daca

 

 

 << więcej artykułów dotyczących Marsa


<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.