Sollunari


Neptun w kwadraturach do planet osobistych

 

 

 

Napięciowe aspekty Neptuna względem planet osobistych:

 

- w znaczeniu pozytywnym

 

 • kierunkują ku realizacji wzniosłych ideałów mogących służyć ogółowi,
 • uwrażliwiają na duchowe aspekty rzeczywistości,
 • uczą świadomego postrzegania niuansów rzeczywistości,
 • ułatwiają inicjowanie nowatorskich i pionierskich projektów,
 • kierują ku eksploracji tego, co jest niewiadome, nieznane, niezbadane, objęte tajemnica poznania,
 •  

  - w znaczeniu negatywnym:

 • tworzą konflikt między ideałem a możliwością jego realizacji,
 • wprowadzają zwroty akcji, zniknięcia i (w)pływy w codziennym życiu, głównie na poziomie emocjonalnym,
 • potęgują niekompatybilność uwarunkowań materialnej rzeczywistości z pełnym wyrażeniem duchowej potrzeby,
 • utrudniają scalenie materii i ducha w jedności.
 •  

  Kwadratura Słońce - Neptun

   

  Znamienną cechą tej kwadratury jest podążanie za ideałem i związana z tym niekompatybilność oczekiwań z uwarunkowaniami codziennego życia. Częste frustracje na temat podążania za wyśnionym wzorem -niedościgłym i zbyt odległym- powodują poczucie niespełnienia. Traktowanie codzienności jak bajki lub przewijającego się filmu kieruje w stronę nierealności, łudząco podobnej do snu lub transu. W rezultacie trudno osiągnąć jakikolwiek postawiony sobie cel; wszelkie ustalenia i oczekiwania kończą się rozczarowaniem i poczuciem porażki w owej pogoni za złudzeniem. Niekompatybilność przestaje frustrować tylko w stanach osłabionej, ograniczonej świadomości.

   

  Energia kwadratury Słońce - Neptun jest źródłem napięć, które polegają na tym, że człowiek chce i oczekuje, aby wszystko miało sens niebiański i ostateczny; aby każda sytuacja była idealna a każdy drobiazg wywoływał znaczący skutek. Ludzie ślepej wiary w idealny świat oczekują, że ktoś ich ku niemu poprowadzi i urzeczywistni ich bajkę. Całe życie poświęcają na poszukiwania osoby przewodnika, uzależniając się po drodze od kolejnych pomniejszych "mesjaszy", nierzadko mając świadomość błądzenia. Paradoksalnie niedochodzenie do celu jest największą wartością w tym poszukiwaniu wyższego sensu. Człowiek jest gotowy na nieznane i przez to osiąga pełną swobodę i wolność ducha, nie ograniczoną dogmatem i nie zabitą rezultatem. Pułapką, w którą żadną miarą nie można wpaść, jest przywiązanie do przyjemności dryfowania w niebycie i uzależnienie od niego.

   

  Osoby z kwadraturą Słońce - Neptun w horoskopie urodzeniowym:

  Barack Obama ur. 4.08.1961 godz. 19:24 Honolulu /USA - horoskop

  Lady Gaga ur. 28.03.1986 godz. 17:07 Nowy York /USA - horoskop

  Carl Jung ur. 26.07.1875 godz. 19:30 Kisswill /Szwajcaria - horoskop


  Kwadratura Księżyc - Neptun

   

  Przy tej kwadraturze wrażliwość na bodźce jest ograniczająca. Odbieranie bodźców z otoczenia jest ponadprzeciętne i zachodzi niebezpieczeństwo pogubienia się i prawidłowego rozpoznania ich źródła. Ograniczając bodźce trudno je zredukować tylko częściowo (to byłoby najbardziej odpowiednie), co zazwyczaj prowadzi do całkowitego wyłączenia reakcji na nie. Człowiek może wówczas doświadczać stanów quasi autystycznych lub tych z rodzaju pozostawania poza czasem i przestrzenią. Bardzo duże zdolności medialnego oddziaływania, tzw. "osobowość telewizyjna", na granicy lunatycznego wywierania wpływu na innych lub pozostawania pod wpływem innych.

  Doświadczeniem szczególnym jest postrzeganie czasu i stosunku do niego. W życiu codziennym wartością nadrzędną jest dogmat: CZAS JEST JEDNOŚCIĄ.

   

  Kwadratura Księżyc -Neptun powoduje trudności z doświadczaniem transcendentalnej rzeczywistości, przy bardzo dużej potrzebie jej odczuwania. Wrażliwość kieruje w stronę lunatycznego poszukiwania prawd uniwersalnych, ważnych dla wszystkich ludzi. Aspekt ten może rodzić cierpienie przy uświadomieniu sobie, że albo prawda nie jest uniwersalna dla wszystkich, albo nie ma dla niektórych znaczenia. Jakiekolwiek odstępstwa od projektowanej, wyidealizowanej rzeczywistości dnia codziennego rodzą frustracje i poczucie pustki emocjonalnej.

  Potrzeba otwarcia się na transcendent rodzić może ponadto poczucie nieważkości, zawieszenie w rzeczywistości, bez możliwości realnego oddziaływania na nią. Przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu na efekty własnego działania trudność przynosi zaakceptowanie odmiennego światopoglądu innych, tego co różni innych od nas.

   

  Osoby z kwadraturą Księżyc - Neptun w horoskopie urodzeniowym:

  Yoko Ono ur. 18.02.1933 godz. 20:30 Tokio - horoskop

  Anthony Hopkins ur. 31.12.1937 godz. 9:15 Port Talbot /UK - horoskop

  Martha Stewart ur. 3.08.1941 godz. 13:33 Jersey City /USA - horoskop


  Kwadratura Merkury - Neptun

   

  Cechą tej kwadratury jest szeroko przejawiana oboczność.

  Dzięki temu aspektowi, praca intelektu prowadzi do wyłonienia interesującego aspektu rzeczywistości z niepozornego szczegółu, nie mającego wyraźnego - wydawałoby się - związku z głównym problemem, wydarzeniem, zjawiskiem, występującego na marginesie postrzeganego problemu. Kwadratura ta może dawać szczególne uzdolnienia i talenty, np. czytanie niuansów, mistycyzm, widzenia, omeny, umiejętność odczytania znaków, rozumienie pozazmysłowe, itp. Oboczność zamienia się wówczas w wyjątkowość; w każdym razie tak nam się jawi osoba, obdarzona jednym z wymienionych talentów.

   

  Kwadratura Merkury - Neptun może być również szkodliwa przez błędy w postrzeganiu, np. przez łowienie z astralu śmieci mentalnych i nadawanie im znaczenia, przez omamy i przywidzenia, przez zachłyśnięcia jakąkolwiek informacją i jej medialnym oddziaływaniem, prowadzące od nieświadomego mijania się z prawdą do konfabulacji, mitomanii, kłamstwa czy poświadczenia nieprawdy. Przy nieświadomości co do błędu w postrzeganiu, oboczność wyraża się pobieraniem informatycznego śmiecia mimowolnie i bezwolnie (czy chcę, czy nie chcę). Przy świadomym pobieraniu informacji z otoczenia oboczność to ukierunkowane wyłapywanie bzdur najgorszego gatunku, o negatywnej, marginalnej bądź określonej ściśle wartości medialnego oddziaływania.

   

  Kwadratura Merkury - Neptun wykrzywia obraz rzeczywistości i może kierować w stronę tendencyjnego sposobu myślenia, w którym intelekt jest wyczulony na wszystko, co niejasne, niewytłumaczalne, niezwykłe, nieobliczalne i nielogiczne a przez to niebezpieczne i nie dające oparcia. Człowiek myślący i postrzegający w ten sposób ma skłonność do przesadnej interpretacji życia codziennego, jednostronnie i przesadnie dopatrując się we wszystkim ukrytego mistycznego znaczenia - nawet tam, gdzie go nie ma. Prowadzić to może do zachowań lękowych, uruchamiania mechanizmów wyparcia i stosowania uników w kontaktach społecznych. Te ostatnie mogą być wykorzystywane instrumentalnie, dla uwolnienia napięcia związanego z fobiami lub uleczenia zwykłych kompleksów.


  Osoby z kwadraturą Merkury - Neptun w horoskopie urodzeniowym:

  Donald Trump ur.14.06.1946 godz. 10:54 Nowy Jork /USA - horoskop

  David Bowie ur. 8.01.1947 godz. 9:00 Londyn - horoskop

  Mel Gibson ur. 3.01.1956 godz. 4:45 Peekskill /USA - horoskop

   

  Kwadratura Wenus - Neptun

   

  Cechą tej kwadratury jest nieprzystosowanie społeczne.

  Brak umiejętności postrzegania realnego obrazu rzeczywistości powoduje zagubienie socjalne, a co gorsza niemożność resocjalizacji po incydentach aberracji społecznej. Poza nawiasem wszelkich relacji uruchamiane są fantazje na temat, produkuje się fałszywy obraz ludzi, z którymi kiedykolwiek weszło się w interakcję społeczną. Bardzo częste przy tej kwadraturze są błędy w ocenie własnych bądź cudzych uczuć, fantazje na temat obiektu uczuć, bądź relacje pozbawione znaczenia. Ewentualne realne związki charakteryzują się brakiem wiarygodnej podstawy dla ich trwania, są pozbawione sensu czy głębszego uczuciowego zaangażowania. Na ogół kończą się one unieważnieniem, w sensie że rozstaniem i poczuciem pomyłki w wyborze. Kwadratura Wenus - Neptun ma wiele wspólnego z wolnością w związku, której doświadcza się przypadkowo i w następstwie okoliczności, za które się nie odpowiada. W każdym razie jest takie przeświadczenie, przemożne i niewytłumaczalne, że ktoś nam nie pasuje, nie jest przeznaczony i koniec.

   

  Kwadratura ta utożsamiana jest często ze specyficzną estetyką, żeby nie powiedzieć z całkowitym jej brakiem. Wenus w tej kwadraturze odbiega od przyjętych norm, rozpuszcza wszelkie kanony piękna a epatuje się brudem i idealizuje brzydotę. Kochane jest to, co powszechnie uznawane jest za nieatrakcyjne estetycznie. Upodobaniem jest lgnięcie do rzeczy, sytuacji i zjawisk kiczowatych, dysharmonizujących, budzących obrzydzenie i niesmak. Frustrację budzi taki a nie inny odbiór społeczny tego, co uznawane jest za ładne bądź brzydkie, poprawne bądź nie, dyplomatyczne lub bez ogłady. Także niemożność uzyskania idealnej formy i treści, mimo dopracowanej koncepcji ideału i starań, czynionych w tym kierunku.

   

  Praktycznej wymowie Wenus przeszkadza Neptun, czyniąc wszelką materię zbędną i pozbawioną wartości. Wszystko jawi się jako "marność nad marnościami...". Paradoksalnie taka filozofia stosunku do finansów i rzeczy materialnych bardzo dobrze sprzedaje się w czasach powszechnego socjalu i nastawienia na" branie" kosztem "dawania". Wenus jako analogia finansów w tej kwadraturze często wystawia sprawy osobiste na sprzedaż a właściwie wiele oferuje na wyprzedaży.

   

  Osoby z kwadraturą Wenus - Neptun w horoskopie urodzeniowym:

  Madonna Ciccione ur.16.08.1958 godz. 7:05 Bay City /USA - horoskop

  Rihanna ur. 20.02.1988 godz. 8:50 Saint Michael /Barbados - horoskop

  Kim Kardashian ur. 21.10. 1980 godz. 10:46 Los Angeles /USA - horoskop 


  Kwadratura Mars - Neptun

   

  Immanentną cechą tego aspektu jest działanie kontestujące czyli pozostające zawsze w opozycji do czegoś, kogoś a przy tym manifestujące ten typ działania. To również skłonność do poddawania w wątpliwość cudzego postępowania. Sprzeciw dotyczy ideału, koncepcji, idei, itp. - w kwestii religii, sztuki, światopoglądu.

  Problemem jest także działanie jawne; jak działać, aby nie narazić się na zarzut braku transparentności, kiedy stawiać na niejawność oraz czy w ogóle działać czy też skupić się na zaniechaniu. Pochodną tego jest działanie zawoalowane, czynione z niejasnych przyczyn i pobudek, brak koordynacji między siłą a zamiarem. Trudność sprawia także uświadomienie sobie prawdziwych motywacji. Działania obciążone tym błędem powodują dysonans emocjonalny i poczucie zagubienia. W rezultacie trudno jest cokolwiek doprowadzić do końca; wszystko kończy się rozmyciem podejmowanych starań już na etapie fantastycznych planów.

   

  Kwadratura Mars - Neptun jest aspektem wzmacniającym wyobraźnię, dającą cechę rozbudzonej fantazji. Prowadzi do działania z rozmachem, które odpowiednio ukierunkowane, może dać niepowtarzalny efekt. Aspekt spotykany w horoskopach ludzi posądzanych o magię, czyniących cuda, podejmujących nietuzinkowe działania odkrywcze, nowatorskie, posiadających zdolności medialne, mediumiczne, terapeutyczne i uzdrawiające.


  Osoby z kwadraturą Mars - Neptun w horoskopie urodzeniowym:

  Mikołaj Kopernik ur. 19.02.1473 godz. 17:13 Toruń - horoskop

  Cristiano Ronaldo ur. 5.02.1985 godz. 5:25 Funchal /Madera/Portugalia - horoskop

  Zac Efron ur. 18.10.1987 godz. 13:22 San Luis Obispo /USA - horoskop

   

   

  ©tekst i zdjęcia Krystyna Daca

  6.06.2016

  źródło horoskopów:

  www. astrotheme.com i baza danych KD

   

     << więcej artykułów dotyczących Neptuna


  << powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
  Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
  Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
  Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
  ZAMKNIJ
  Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.