Sollunari

Krystyna Daca: "O zaćmieniach"

Zaćmienie Słońca

 

Zaćmienie  solarne wiąże się z błędem, brakiem jasności widzenia, pomyłką, co może być przyczyną zdarzeń nieszczęśliwych, skutkujących negatywnie w życiu jednostek jak i całych zbiorowości. Każde zaćmienie solarne ma miejsce podczas Nowiu Księżyca, a więc każda eklipsa solarna dotyczyć będzie również nadzwyczajnych stanów emocjonalnych czyli cierpienia oraz będzie wiązać się z obniżeniem witalności, kwestionowaniem naszej pozycji w zbiorowości i przeszkodami w dążeniu do wybranych celów.

Zaćmienie odbija się na życiu każdego z nas, a najbardziej u tych osób, które w horoskopie natalnym mają podkreślony znak zaćmienia, a szczególnie, gdy zaćmienie lokalizuje się na jednej z osi horoskopu natalnego, bądź w domu kątowym, itp. Warto też popatrzeć, gdzie wypada w naszym horoskopie natalnym znak zaćmienia (w jakim domu), jak i czy ten znak Zodiaku jest obsadzony, jaką pozycję zajmuje władca horoskopu zaćmienia oraz władca punktu zaćmienia; jakie mają aspekty między sobą, itd. Ważne są oczywiście aspekty Świateł podczas eklipsy.

Warto zwrócić uwagę na tranzyty planet, a mianowicie na to, jaka planeta przechodzi przed eklipsą przez punkt zaćmienia lub pozostaje w aspekcie do tego punktu  przed i po eklipsie. Ta okoliczność może powtórzyć efekt zaćmienia ale zmodyfikowany energią tranzytującej planety.

.

Zaćmienie Słońca w znakach zodiaku:

1.Baran – władcą punktu zaćmienia jest Mars

Zaćmienie w znakach kardynalnych skutkuje wydarzeniami związanymi z podstawami istnienia i funkcjonowania: państw, rodziny, związków, kariery. W Baranie wiąże się z nowymi działaniami i dotyczy kłopotów z ich rozpoczęciem, kontynuowaniem albo z ich fiaskiem. Kłopoty mogą mieć postać przesadnego zaangażowania, kłótni i rozgrywek z tym związanych a także poczucia zagrożenia i stałego gotowania się na atak lub obronę.

Wiliam Lilly* wskazywał na ryzyko upadku przywódców, dowódców i królów lub ograniczenia ich swobody, również przez uwięzienie. Ludziom, sprawującym władzę zwierzchnią zaćmienie Słońca może przynieść zagrożenie życia.

2. Byk – władcą punktu zaćmienia jest Wenus

Zaćmienie w Byku skutkuje stratami w inwentarzu, w płodach rolnych. Ludziom niszczeje majątek, budynki i nieruchomości. Poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane, stale wygląda się wroga i stara się zabezpieczać przez nieszczęściem, gromadząc środki finansowe na czarną godzinę. Powstają poważne straty na skutek błędów i braku przezorności przy podpisywaniu kontraktów, szczególnie umów kredytowych, weksli, z tytułu zaciągniętych pożyczek przez partnera. To także zapowiedź kryzysu finansowego, np. inflacji, deflacji, krachu na giełdzie, itp.

William Lilly przestrzega przed działaniami bezpłodnymi, przed doradcami, agentami, prawnikami. Zapowiada trudności z narodzinami dzieci, ostrzega przed przedwczesnymi porodami. Wzmiankuje na temat głodu i kłopotów z żywnością. (W naszych czasach może to oznaczać drożyznę.)

3. Bliźnięta- władcą punktu zaćmienia jest Merkury

Zaćmienie w Bliźniętach rodzi problemy w relacjach z innymi, komunikacyjne, związane z przekazem informacji, z podróżami. Powoduje błędy w tych informacjach, zdenerwowanie i stres związany z kontaktem lub brakiem kontaktu z innymi. Możliwe są także pomyłki w ocenie sytuacji, ludzi z najbliższego otoczenia, pomówienia i niesprawiedliwe sądy.

William Lilly przestrzega przed usługodawcami, rzemieślnikami, mechanikami, ludźmi, którzy są nam jakoś przydatni ze względu na jakieś kwalifikacje. Mogą nam zagrażać piraci (w naszych czasach chyba komputerowi bądź złodzieje praw autorskich). Czas zaćmienia sprzyja zagrożeniu pozycji społecznej ludzi, którzy coś dla innych robią lub skutkuje podejmowaniem bezskutecznych, jałowych konsultacji społecznych, które nie prowadzą do oczekiwanego rezultatu a wiążą się z zamieszaniem.

4. Rak – władcą punktu zaćmienia jest Księżyc

Zaćmienie w tym znaku wiąże się z żywiołem Wody, toteż wobec kardynalności znaku dotyczy zniszczeń strukturalnych w budynkach, w rodzinie, w instytucjach społecznych a także w psychice. Przykładem może być budowa lub przebudowa domu, mieszkania, naprawa sieci wodociągowej, zbiornika wodnego i inne inwestycje strukturalne. Kłopoty z realizacją inwestycji spowodowane mogą być działaniem bądź zaniechaniem odpowiednich instytucji.

William Lilly wskazuje na anomalia pogodowe, nadpobudliwość emocjonalną ludzi. W sprawach zdrowia sygnalizuje ryzyko chorób skóry, np. uczuleń a także związanych z żołądkiem.

5. Lew- władcą punktu zaćmienia jest Słońce

Zaćmienie w znaku Lwa rodzi zagrożenia dla życia osób znanych, przywódców, nauczycieli, polityków. Wiąże się z upadkiem i stratami wpływów, z utratą majątku i bogactwa. Przywódcy państw , partii, gremiów i towarzystw wzajemnej adoracji będą cierpieć z powodu samowoli ludzi im podległych, wobec odrzucenia ich zwierzchnictwa i relekcji. Możliwe są poważne choroby organizmu, uniemożliwiające kontynuację dotychczasowych przedsięwzięć albo na skutek utraty imperium.

William Lilly poza upadkiem wysoko postawionych głów zapowiada nieurodzaj i kłopoty z plonami.

6. Panna- władcą punktu zaćmienia jest Merkury i Ceres

Zaćmienie w tym znaku skutkuje problemami w pracy lub w służbie na rzecz innych. Rodzi bunt środowisk pracowniczych przeciw zarządom zakładów pracy. Ma związek również z utratą znaczenia i pozycji społecznej na skutek utraty pracy lub kłopotów ze zdrowiem. Zmusza do odejścia, ukrywania się, nie tylko na skutek niechęci do działania na rzecz innych, ale także w związku z chorobą, śmiercią, z rozstaniem.

William Lilly straszy masową śmiercią ludzi, utratą ziarna i głodem a także brakiem przychylności dla pisarzy i poetów.

7. Waga- władcą punktu zaćmienia jest Wenus

Zaćmienie w znaku kardynalnym zawsze dotyczy struktury a w Wadze taka strukturą jest małżeństwo, spółka, grupa znajomych. Kłopoty dotyczyć będą pozycji w środowiskach innych ludzi i z pozostającym w opozycji do tych związków parciem do realizacji celów jednostkowych, egoistycznych. Grupa zatem zechce pozbawić swojego przywódcy należnej mu pozycji, co odbije się nie tylko na liderze ale i na grupie, bo bez Słońca życie kończy się chorobą i w efekcie śmiercią.

8. Skorpion- władcą punktu zaćmienia jest Pluton i Mars

Eklipsa w tym znaku skutkuje upadkiem znacznego dowódcy wojsk, szefa wywiadu bądź osoby o dużej władzy. Może rodzić sytuacje trudne, poczucie bezsilności i zawładnięcia przez ludzi i okoliczności. Istnieje poważne ryzyko działań terrorystycznych, zamachów i utraty znaczenia a w skrajnych wypadkach również życia na skutek działań tajemniczych wrogów i przeciwników.

William Lilly dopatruje się ryzyka zajść wojennych, pojawienia się tyrana, którego wszyscy będą nienawidzić.

9. Strzelec- władcą punktu zaćmienia jest Jowisz

Eklipsa w tym znaku zagraża pozycji przywódcy, który zajmuje się nauczaniem i dydaktyką. Ponadto źle wróży wszelkim podróżom, przedsięwzięciom rozwojowym i  nauce. Sprawy statusu społecznego i wywyższenia się mogą przesłonić wszystko inne, co niechybnie doprowadzić może do upadku i wygnania z dotychczasowej społeczności.

William Lilly każe liczyć się z buntami i rozruchami, ze śmiercią zwierząt domowych. Pisze, że każdy człowiek będzie obawiał się nadużyć ze strony tych, z którymi współpracuje.

10.Koziorożec- władcą punktu zaćmienia jest Saturn

Zaćmienie dotyczy struktur, w tym organizmu. Najbardziej ucierpi aparat urzędniczy państwowy i tam możliwe upadki ze stanowisk, zakończenie kariery lub jej załamanie. Towarzyszyć tym zmianom będzie strach przed niepewnością jutra i odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Struktura organizmu doświadczona chorobą może nie wytrzymać nacisku i presji i kłopoty ze zdrowiem mogą mieć charakter ostateczny.

William Lilly podnosi, iż w czasie tej eklipsy możliwe są bunty i rozruchy społeczne ludzi prostych, rozpoczynane z podżegania jednostki dążącej do uzyskania stanowiska lub pozycji. Zapowiada bunt żołnierzy przeciw swoim dowódcom ale nieudany i nieskuteczny. Także nieurodzaj, straty w plonach i głód.

11. Wodnik- władcą punktu zaćmienia jest Uran i Saturn

Eklipsa wiązać się może z wygnaniem, emigracją, bądź dobrowolną banicją osoby ważnej i znanej. Ucieczka przymusowa może być spowodowana rewolucją społeczną bądź ostracyzmem środowiska. Utrata dotychczasowej pozycji może wiązać się także z dobrowolną rezygnacją ze stanowiska wobec potrzeby uwolnienia się od dotychczasowej struktury i stąd ostracyzm i niechęć innych do takiej samowolnej decyzji przywódcy.

12. Ryby- władcą punktu zaćmienia jest Neptun i Jowisz

Zaćmienie może wiązać się z utratą chęci do życia w świetle reflektorów wobec cierpienia związanego ze śmiercią bliskich, z powodu osamotnienia, uwięzienia, przebywania w szpitalach. To także bunt innych wobec nieobecności przywódcy, który jako jedyny dysponuje odpowiednią siła światła i przewodzenia, a którego nieobecność powoduje marazm i depresję wśród jego podopiecznych.

William Lilly każe dopatrywać się m.in. kiepskich połowów, kłopotów na łowiskach w pobliżu brzegów morskich, trzęsień ziemi. Zapowiada pociągnięcie do odpowiedzialności znanego oszusta, okrucieństwo i brak człowieczeństwa u żołnierzy a także spory teologów i prawników.

 

Zaćmienie Księżyca

Zaćmienie (eklipsa) Księżyca zawsze ma miejsce w czasie jego Pełni, ale nie podczas każdej. Dzieje się to tylko wtedy, kiedy Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca i jednoczesnej koniunkcji z jednym z własnych węzłów księżycowym (patrz działy Słońce i Księżyc). Pełnia Księżyca zawsze wiąże się z pobudzeniem emocjonalnym, z zalewem uczuć. Może przynieść nam również spełnienie w sprawach, które zapoczątkowane zostały w czasie Nowiu Księżyca. W czasie pełni możemy wiele zrozumieć z tego, co działo się w okresie od Nowiu do Pełni Księżyca i podjąć stosowne decyzje. Zjawisko zaćmienia wiąże się w astrologii ze zdarzeniami o charakterze uranicznym, nagłym, burzliwym, nieszczęśliwym. W przypadku zaćmień Księżyca zdarzenia dotyczą przede wszystkim spraw emocjonalnych, naszych uczuć, instynktów, popędów i bezpieczeństwa emocjonalnego.

Przy ocenie skutków zaćmienia Księżyca dla konkretnej osoby musimy zapoznać się przynajmniej z jej horoskopem natalnym, dyrekcjami, tranzytami itd. a dopiero potem ważne jest ustalenie:

·        jakie zdarzenia nastąpiły w życiu tego człowieka w czasie działania Nowiu Księżyca, poprzedzającego zaćmienie Księżyca,

·        gdzie nastąpi zaćmienie w horoskopie, tj. gdzie znajdować się będą Słońce i Księżyc w czasie opozycji, w jakich znakach zodiaku, w jakich pozycjach stopni kątowych, domu horoskopowym, itd.

·        czy Światła będą tworzyć koniunkcje z osiami horoskopu danego człowieka albo z ważnymi planetami w tym horoskopie

·        w jakich znakach zodiaku będą znajdować się sygnifikatory powiązane ze Słońcem a w szczególności z Księżycem, które z planet są ich władcami itp.

·        gdzie nastąpi rozładowanie zaćmienia i które z sygnifikatorów, wyróżnionych w sposób wyżej określony, będzie odgrywać największą rolę,

·        jakie są długoterminowe tranzyty planet zewnętrznych.

 

Siła zaćmienia  zależna jest m.in. od tego, czy zaćmienie jest całkowite czy częściowe. Czas oddziaływania zaćmienia jest różnie podawany**. Ptolemeusz rozciągał działanie eklipsy Słońca do roku a Księżyca do 3 miesięcy; Morinus zaś przypisywał miesięczne skutki eklipsy słonecznej, natomiast zaćmienie Księżyca skutkuje jego zdaniem 2 tygodnie.

15 maja 2011r.

©Krystyna Daca

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przypisy:

*William Lilly „Астрология затмений” Wydawnictwo Мир Урании Moskwa 2007

**Leon Zawadzki „Fala. Studium zaćmienia” Wydawnictwo Kormoran Warszawa 1999

 

 

Dodaj komentarz

<< spis artykułów   
<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.