Sollunari

Radio cz.1 z cyklu Media w Polsce -praca zbiorowa

Kilknij w obrazek dla powiększenia / Horoskop Polskie Radio 3
Kilknij w obrazek dla powiększenia / Horoskop Polskie Radio 3

Polskie Radio Trójka

 

Rebecca: W tym roku Trzeci Program Polskiego Radia obchodzi 50 lat. Regularną emisję programu rozpoczęto 1.04.1962r. o godz. 20.00.[i] Program 3 od początku był radiem elitarnym, nie tylko ze względu na muzykę (rock, jazz), inteligentną rozrywkę, ale z powodu nadawania na falach UKF, odbieranych tylko na niedostępnych masowo odbiornikach. Od chwili powstania różnił się od innych programów radiowych, nadających głównie oficjalne, propagandowe komunikaty polityczno-publicystyczne czy audycje muzyczne kierowane do wąskiego grona słuchaczy. Adresatem Trójki była głównie młodzież. Za sprawą zagranicznej muzyki program stanowił swoiste okno na świat.

 

Wychował plejadę znakomitych osobowości radiowych, związanych z nim często na lata, niezależnie od politycznych zawirowań (Jan Ptaszyn Wróblewski, Piotr Kaczkowski, Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Wojciech Waglewski, Maciej Zembaty, Andrzej Woyciechowski, Maria Czubaszek, Jacek Fedorowicz i inni). Wiele dzisiejszych osobowości telewizyjnych zaczynało swoją pracę właśnie w Trójce: Grzegorz Miecugow, Monika Olejnik, Artur Andrus czy Tomasz Sianecki.

 

Trójka przetrzymała 16 dyrektorów, próby skomercjalizowania i upolitycznienia, zapaść finansową. Jej obecną szefową jest po raz drugi Magda Jethon, której spektakularne odwołanie swego czasu wywołało burzę medialną i wielki zryw opiniotwórczych środowisk domagających się przywrócenia jej na stanowisko. Wenus w Baranie horoskopu Trójki kojarzy mi się właśnie z taką niepokorną szefową.

W horoskopie zwraca uwagę silnie zodiakalnie położone Słońce w Baranie, ale osłabione przez posadowienie w VI domu (upadającym). Jako że Słońce wskazuje na kierownictwo, a także na główny cel stacji (Mc we Lwie), jej charakter i główne cechy, może oznaczać, że "audycje Trójki to prawie wyłącznie programy autorskie przygotowywane przez największe osobowości radiowe, które same decydują o wyborze muzyki i formie jej prezentacji"[ii]. Trygon Słońca do Mc podkreśla sukces, jaki stacja osiągała w najlepszych dla siebie latach 60., 70. i 80. Jednak jego osłabienie wynikające z położenia w VI d. to m.in. zmieniający się ciągle dyrektorzy oraz zawirowania wynikające z sytuacji politycznej, co dodatkowo podkreśla rezydujący w X domu Uran w znaku swego wygnania.

 

Radio to medium, a więc dużą rolę odgrywa tu Merkury. W horoskopie Trójki jest on w detrymencie w Rybach, co zapowiada późniejsze kłopoty stacji z utrzymaniem się na rynku. Sytuację pogarsza również Wenus na wygnaniu w Baranie w VI domu, ale w 4-stopniowej koniunkcji z Dsc. Wenus, odpowiedzialna m.in. za finanse, wskazuje na problemy, być może z racji położenia w wojowniczym Baranie - walkę o nie, co zdaje się potwierdzać cytat: "Trójka przez prawie całe lata dziewięćdziesiąte nie starała się raczej nadążyć za zachodzącymi na polskim rynku muzycznym zmianami, nie dostrzegając zagrożenia ze strony stacji komercyjnych, wzrastającej roli Internetu i coraz łatwiejszej dostępności muzyki (czego w Polsce Ludowej nie było), ale także ze strony zmieniającego się stylu życia Polaków. Na skutek tych zjawisk Program III zaczął gwałtownie tracić swoich słuchaczy, odchodzić zaczęło również wielu dziennikarzy. W ich miejsce pojawiło się jednak wielu nowych, częstokroć prezentujących nową muzykę, której w dawnej Trójce nie było. Zmieniał się program stacji, ale również i jej brzmienie. Pojawił się m.in. rap, hip-hop, czy muzyka klubowa. Z jednej strony wpłynęło to na różnorodność prezentowanej na antenie muzyki, z drugiej zaś wywołało zarzuty, iż obniżył się poziom prezentowanej muzyki. (...)15 Lipca 2009 roku w związku z dramatyczną sytuacją finansową Polskiego Radia S.A. powołano Komitet Miłośników „Trójki". Pierwszy raz w historii publicznej radiofonii w Polsce przeprowadzono akcję zbierania pieniędzy na działalność stacji. Od 10 sierpnia do 10 grudnia 2009 roku udało się zebrać ponad 800 tys. zł"[iii]

 

Genny19: Myślę właśnie nad rolą Merkurego w znakach swojego detrymentu (Ryby, Strzelec) i kojarzy mi się to z nowymi technologiami. Ciekawe, że Merkurego w znaku Ryb ma portal ''natemat.pl" Tomasza Lisa, a horoskop Internetu ma Merkurego w znaku Strzelca. 

 

Rebecca: Ja też ostatnio zastanawiałam się nad Merkurym w detrymencie, ale w horoskopach osób. Odnośnie horoskopów elekcyjnych powołuję się na artykuł Izabeli Podlaskiej zamieszczony w "Astrologii Profesjonalnej" nr 2-3/2011 pt. "Horoskop firmy czyli wstęp do astrologii finansowej", gdzie na str.141 pisze: "Merkury jest planetą handlu i komunikacji. W horoskopie firmy określa więc strategię handlową, zdolność do sprzedaży i rodzaj sprzedawców, a także komunikację między pracownikami w firmie oraz klientami(...). Merkury pokaże też, czy firma będzie mieć problem ze sprzedażą, czy nie i w jaki sposób powinna docierać do klienta." O Merkurym w Strzelcu pisze: "reklama na wyrost, plotki o firmie i wewnątrz niej, niekompetencja pracowników, sprzeczne informacje o usługach czy produktach."A o Merkurym w Rybach: "pomyłki, błędy w tekstach i komunikatach, mała wiarygodność firmy". W przypadku Merkurego w Rybach w horoskopie Trójki, myślę, że zawiodła właśnie strategia handlowa. Dyrektorzy, nie idąc z duchem czasu i nie poddając się zmianom, nie potrafili sprzedać swojego produktu w taki sposób, żeby przyniósł zysk. Inną sprawą jest, czy to byłoby dobre dla renomy Trójki. Odróżnia się od pozostałych stacji, zachowała swój klimat, ale słuchaczy ma niewiele.

 

Jeśli chodzi o nowe technologie, wydaje mi się, że bardziej pasują tu Księżyc i Saturn położone w Wodniku (wg cytowanego wyżej artykułu: "Księżyc pokaże także główny produkt firmy lub jej główne zajęcie", str.137). Ale, być może Merkury w tym wypadku to intuicyjne wyczucie tego, co przyniesie sukces, intuicyjne wyczuwanie preferencji słuchaczy i tworzenie odpowiedniego klimatu. W końcu przez blisko 30 lat Trójka miała się świetnie. Więc być może Merkury w detrymencie nie działa od razu negatywnie, ale po jakimś czasie. No i oczywiście zależy to od pozostałych sygnifikatorów. Portal "natemat.pl" T. Lisa ma słaby horoskop. Analizowała go Mii Krogulska (http://www.czary.pl/blog/?p=4016). Ciekawe, że podobnie jak Trójka, ma Wenus w Baranie. To świeże przedsięwzięcie, więc warto się przyglądać, jakie będą jego dalsze losy.

 

Lupka: Interesuje mnie dlaczego Asc, jego władca i przede wszystkim Merkury w horoskopie rozgłośni radiowej położone są w znaku niemym. Nie uważacie, że to trochę dziwne położenie?

 

Rebecca: Tłumaczę to sobie dużą rolą intuicji w przekazie medialnym. Jak by to powiedzieć? Klimat ważniejszy niż słowa. Albo porozumienie bez słów. Zresztą, gdy porównamy przekaz Radia Zet czy RMF FM, gdzie "słowa leją się potokiem", czasem bez ładu i składu (moja opinia), to widać różnicę między paplaniną a „przekazem z innego wymiaru." A teraz mocne punkty horoskopu:

 

-Jowisz w Rybach, czyli w swoim władztwie, a jednocześnie władca Merkurego i Marsa w Rybach, a także - poprzez Marsa - i Wenus. Jowisz dodatkowo wspiera trygonem Ascendent w Skorpionie (wytrwałość?), którego władca, Mars, pozostaje we władzy Jowisza oraz Neptuna ( do którego robi trygon ). Neptun w I domu podkreśla medialność, a całość układu (podkreślone Ryby, żywioł wody, Neptun, silny Jowisz ) może tworzyć wokół radia nimb niezwykłości. W latach 80. (co pamiętam) Trójka była otoczona kultem, a jej słuchacze to prawdziwi wyznawcy. Mówi się o niej, że jest "kultowa" lub często powtarza się wyrażenie "magia Trójki". No i wielka rola muzyki! To czyste Ryby + Księżyc w sekstylu do Wenus. Jowisz, jako patron IX domu (zagranica) przyczynił się do sukcesu stacji, której jednym z założeń było udostępnianie zagranicznej muzyki. Drugi aspekt Jowisza w Rybach to działalność charytatywna radia: "Trójka od lat organizuje wiele akcji charytatywnych (do których należą m.in.: licytacje, czy akcja Idą Święta) oraz imprez plenerowych mających na celu zarówno promocję samej stacji, jak i rozbudzanie zainteresowania sportem czy kulturą wśród radiosłuchaczy"[iv]

 

-Saturn w Wodniku jest w swoim władztwie, dodatkowo w 4-stopniowej koniunkcji z Ic. Saturn wraz z Uranem są władcami Księżyca położonego w Wodniku, w IV domu, gdzie czuje się on znakomicie. Co to może oznaczać? Według. mnie grono wiernych słuchaczy oraz renomę, jaką radio zdobyło przez 50 lat działalności. Można powiedzieć, że jego niekonwencjonalne (Wodnik) audycje, o często purnonsensowym dowcipie, świeżość i nowatorstwo wynikające z prezentowanej w latach 60-80. muzyki, stały się obecnie tradycją, czymś, co tworzy niepowtarzalny i niepodrabialny klimat tej stacji, odróżniający ją od komercyjnych konkurentów. To również niepoddanie się zmianom, wynikającym z nowej sytuacji mediów w latach 90. Trójka oparła się komercjalizacji, ale straciła słuchaczy. Po wielu dość dramatycznych próbach ratowania jej przed zniknięciem z rynku, osiągnęła pod kierownictwem Magdy Jethon pozycję chyba stabilną- ok. 8% odbiorców.

 

Radio Maryja

 

Rebecca: "Pierwszą audycję radio nadało 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, założycielem i dyrektorem stacji jest O. Tadeusz Rydzyk. Radio jest własnością warszawskiej prowincji oo. Redemptorystów. Początkowo miejsca w eterze użyczały mu rozgłośnie diecezjalne. Trzy lata później było już rozgłośnią ogólnopolską i od tego roku ma status nadawcy społecznego"[v] Godziny nie znalazłam, więc horoskop bez domów (tutaj horoskop).

 

Słońce w Strzelcu w koniunkcji z Merkurym i kwadraturze do swojego dyspozytora. Jowisz posadowiony w Pannie, a więc w upadku. W Strzelcu mamy również Marsa. Całość bardzo wymowna, tym bardziej, że Merkury jest jednocześnie spalony, wygnany i retrogradujący! Jowisz z Merkurym w recepcji mutualnej. Pierwsze skojarzenie: "w dokumentach przedstawionych KRRiT o. Rydzyk figuruje jako jednoosobowy organ nadzorczy, jednoosobowy organ zarządzający i jednoosobowy organ kontrolny Radia Maryja"[vi]. Ponadto ogromna ambicja, przerost możliwości, tupet i szarża w głoszeniu głupot (uszkodzony Merkury).

Księżyc na wygnaniu w Koziorożcu to wąska grupa odbiorców, przeważnie starsi ludzie, przywiązani do tradycji i do Kościoła, w jakiś sposób niezadowoleni i poirytowani (Uran w koniunkcji), kanalizujący swoją frustrację w medium o. Rydzyka. Wenus na wygnaniu w Skorpionie to problem z pieniędzmi, z ich przepływem bądź niejasne sposoby i źródła finansowania.

Dwie silne planety Saturn w Wodniku i Pluton w Skorpionie wskazują na mechanizmy kontrolno-stabilizujące, działają bez zarzutu, pozwalają trwać imperium ojca Rydzyka mimo wielu potknięć, upadków, przeszkód oraz "ataków ze strony wrażych sił".

 

Radio RMF FM

Genny19: Radio RMF FM to pierwsza polska prywatna stacja radiowa. Powstała ona i ma swoją siedzibę w Krakowie. W eterze jest od 15 stycznia 1990, od godziny 12:00 (tutaj horoskop). Pierwszy utwór, który pojawił się na antenie, to piosenka "Africa" grupy Toto. Od 1992 roku emituje program drogą satelitarną, a w 1994 otrzymała koncesję ogólnopolską od KRRiT. Koncesja została przedłużona w 2001, jednak bez możliwości nadawania przez RMF FM audycji lokalnych tzw. rozszczepień programowych. Skutkiem tego były masowe zwolnienia pracowników oraz protesty fanów i słuchaczy przeciwko decyzji KRRiT. Od 27 października 2006 głównym udziałowcem rozgłośni jest niemiecka spółka Bauer Media Invest GmbH RFM FM, jest też współwłaścicielem Interii.pl.[vii] 

- Księżyc we władzy Merkurego w 5 domu rozrywki, którego władcą jest Słońce
- władca ascendentu Wenus i Merkury w retrogradacji
- silny Jowisz i Saturn

 

Lupka: W horoskopie radia RMF FM podkreślony jest znak Koziorożca. Rozgłośnia jest liderem na rynku radiofonii i podejmuje wszelkie działania, by w przyszłości nadal grać pierwsze skrzypce. Strona internetowa stacji kipi od stwierdzeń zaczynających się od: „najlepszy", „pierwszy", „rekordowy", itd. Typowy Koziorożec- karierowicz. Saturn władający X domem wskazuje m.in. na wizerunek, prestiż, strategię rozwoju i zarząd firmy. Saturn w Koziorożcu to wielka siła i uparte wspinanie się po szczeblach kariery, dobry zmysł planowania i organizacji. Koniunkcja Saturna z Neptunem odzwierciedla miękki i niestabilny grunt polityczny, na jakim stacja powstawała. Saturn jest w sekstylu do silnego Plutona w VI domu: „Bycie pierwszym i najlepszym stało się obsesją nowej stacji i jej twórców."[viii] Pluton w VI domu wskazuje na szczęście do pracowników bardzo zaangażowanych, gotowych na wielki wysiłek, bardzo wydajnych i zawziętych. W ambitnym znaku Koziorożca znajduje się Saturn - jego władca, gdzie jest bardzo silny, a także Słońce, Merkury, Uran i Neptun. Radio utworzone zostało na początku roku 1990, kiedy to rozpoczął się proces szybkiej prywatyzacji. Ludzie, którzy tworzyli rozgłośnię porzucili swoje pewne posady w publicznej radiofonii (Saturn w Koziorożcu) żeby rozpocząć niepewną (Saturn w koniunkcji z Neptunem) przygodę (koniunkcja Uran) z radiem komercyjnym.

 

Radio RMF FM było wielokrotnie wyróżniane i nagradzane - szczególnie za szybki rozwój i ekspansję. Merkury, który mówi o komunikacji przedsiębiorstwa, reklamie i kontaktach jest w tym horoskopie osłabiony retrogradacją, ale nie przeszkadza to wcale stacji w organizowaniu kampanii reklamowych, które utrwaliły markę w pamięci niemalże całego społeczeństwa. Retrogradujący Merkury jest w koniunkcji z Neptunem i Uranem i zdaje się być w tym utrwalaniu i wałkowaniu całkiem dobry. Metoda: powtarzający się do obrzydzenia między audycjami, piosenkami i wiadomościami charakterystyczny sygnał dźwiękowy i slogan radia. Nie dziwi, że każdy zna to na pamięć.

W horoskopie zaznaczony jest też IX dom. Ambicje RMF FM sięgają daleko poza granice Polski. Od 1992 roku radio to można było odbierać za granicą przez satelitę, co przyczyniło się do tego, że i tam RMF FM cieszy się dużą popularnością. Inną, nowoczesną drogą odbioru jest Internet (Merkury koniunkcja Uran). Poza tym RMF FM patronowało organizowanym w Polsce koncertom zagranicznych sław jak Tina Turner i Michael Jackson. Podczas wojny w Iraku RMF FM wysłało do Bagdadu swoich dziennikarzy, którzy donosili na gorąco z miejsca wydarzeń (duże poświęcenie i ryzyko- Księżyc w Pannie w kwadraturze do Marsa w Strzelcu). Ponadto, jak już wspomniała Genny19, od 2006 roku głównym udziałowcem RMF FM jest zagraniczna spółka Bauer Media Invest GmbH. Bauer jest rodzinną firmą, o wybitnie hierarchicznych strukturach, co również odpowiada silnemu znakowi Koziorożca. Księżyc w znaku Panny w V domu i w trygonie z Saturnem i Neptunem a także w sekstylu z Plutonem to „10 milionów lojalnych słuchaczy, którzy włączają tę stację każdego dnia."[ix]

 

kliknij w obrazek dla powiększenia/ Horoskop Radio ZET
kliknij w obrazek dla powiększenia/ Horoskop Radio ZET

Radio Zet

Genny19: Radio ZET rozpoczęło nadawanie 28 września 1990r. o godz. 6.00 rano jako pierwsze prywatne radio w Warszawie pod nazwą "Radio Gazeta". Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym prezesem Radia ZET był Andrzej Woyciechowski. Radio powstało dzięki poparciu Adama Michnika, pomocy finansowej francuskiej organizacji Euro Libe oraz pomocy technicznej francuskiej rozgłośni RFI. W początkowym okresie działalności radio pracowało na sprzęcie nadawczym i studyjnym użyczonym przez RFI. Początkowo głównym udziałowcem (90%) Spółki Radio Gazeta była spółka Agora. Następnie Agora zachowała 10% udziałów, a pozostałe 90% udziałów rozdzielono wśród współzałożycieli. Niebawem większość udziałów rozgłośni przejęła nowa spółka Andrzeja Woyciechowskiego powiązana z francuskim koncernem medialnym Europe 1. Obecnie właścicielem jest Eurozet.

 

Lupka: W przeciwieństwie do konkurencyjnej stacji RMF FM na stronach internetowych Radia Zet nie znajdziemy takiego natłoku informacji o zaszczytach, ani o „wybitnej" historii stacji. Są owszem pewne informacje, ale dużo skromniej sformułowane. W horoskopie mocno podkreślony jest znak Panny - znajdują się w nim Merkury, Ceres i Wenus, która włada Słońcem a także ascendent. : „Radio ZET zawsze podporządkowuje swój program najważniejszym wydarzeniom w kraju i na świecie (...), „przerywa swój program zawsze, gdy zdarzy się coś ważnego, by powiedzieć o tym swoim słuchaczom."[x] Celem radia jest służenie przede wszystkim informacją. Od 1999 roku pod skrzydłami stacji działa Fundacja Radia Zet, która pomaga przede wszystkim dzieciom z chorobami serca, wyposaża oddziały kadriologiczne i kardiochirurgii dziecięcej, co pasuje do położenia Jowisza w znaku Lwa, któremu przyporządkowane jest m.in. serce. Fundacja pomaga także ofiarom klęsk żywiołowych. Neptun w horoskopie jest silnie aspektowany i znajduje się na wierzchołku Palca bożego z Marsem i Jowiszem a także (m.in.) w trygonie z Merkurym i Ceres.

Ponadto Radio Zet stawia na ludzi sławnych. Współpracuje z osobami cieszącymi się popularnością w całej Polsce, jak np. Janusz Weiss, Wojtek Jagielski czy Beata Pawlikowska.  Także w reklamie: „Zawsze wiąże swój wizerunek z największymi gwiazdami. Robbie Williams jest drugą po Madonnie gwiazdą światowego formatu, która zdecydowała się na współpracę z Radiem ZET"[xi]- co również odzwierciedla położenie Jowisza w znaku Lwa i Słońce w znaku Wagi.

 

Rebecca: Księżyc położony w Koziorożcu w horoskopie Radia Zet jest frapujący, w dodatku znajduje się w "uścisku" Saturna. Nie ma wiele do powiedzenia, jedynie dobre samopoczucie wynikające z położenia w IV domu. Księżyc jest przy tym współwładcą X domu: "Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma" - tak mi się to kojarzy. Księżyc, oprócz słuchaczy, opisuje w horoskopie firmy też produkt. Tutaj jakby część większej całości - korporacji, którą symbolizuje Saturn w Koziorożcu, współwładca IV domu: Eurozet, właściciel Radia Zet, skupia wiele rozgłośni radiowych. Poza tym władcą IV domu jest Jowisz (obcokrajowcy, zagranica), który położony jest w znaku Lwa w XI domu (stowarzyszenia, protekcja).W tworzeniu korporacji ma swój udział francuska firma, a znak Lwa jest kulturowym odpowiednikiem Francji.
Radio Zet, podobnie jak RMF FM ma bardzo silnie podkreślonego Koziorożca, tak więc ambicja jest po obu stronach. Obie firmy rywalizują ze sobą ostro. Możliwe, że Radio Zet gorzej się z tym czuje, dlatego, że jest bardziej stratne. Możliwe też, że nie jest przekonane do narzuconej wizji marketingowej. Indywidualny, mówiący o samopoczuciu i emocjach Księżyc przebywa w towarzystwie społecznego Saturna i pokoleniowej pary - Urana i Neptuna. Wymogi społeczeństwa nowych czasów narzucają wizję (Neptun) i tworzą sytuację, w której Księżyc nie czuje się najlepiej.

Horoskop RMF FM jest wewnętrznie spójny: Ambicja właścicieli jest związana z chęcią wybicia się (Słońce w Koziorożcu) i to harmonizuje z Księżycem w znaku Panny a także z ascendentem w Byku. Powstaje produkt, który ma zarobić. I faktycznie zarabia, na co wskazuje wywyższony Jowisz w II domu. Radio Zet ma Słońce w Wadze, znaku który "kłóci" się z Księżycem i innymi sygnifikatorami położonymi w znaku Koziorożca. Wprawdzie Wenus - władczyni Słońca znajduje się w Pannie, co przy ascendencie w tym samym znaku daje również dobre wyczucie materii - niemniej jednak Wenus jest w upadku, a Księżyc na wygnaniu. Jest tu zarysowany jakiś konflikt, jakaś niezgoda, coś uwiera, przeszkadza, nie pasuje. Poza tym Słońce w upadku w Wadze, może wskazywać na dwóch właścicieli: najpierw Agora, teraz Eurozet. Może nawiązywać również do śmierci twórcy i właściciela Radia Zet, Andrzeja Woyciechowskiego. Radio Zet, już po śmierci Woyciechowskiego, przeszło "lifting", zmieniło strategię marketingową, stało się bardziej "pod publiczkę". Pojawiły się konkursiki, zabawy ze słuchaczami, gładkie, bezsensowne gadki aby zapewnić rozgłos i przyciągnąć jak najwięcej słuchaczy. Wszechobecna reklama. Sieczka. Komercja albo wręcz komercha. W zasadzie ten sam profil, co RMF FM.

 

Genny19: Księżyc w Koziorożcu oznacza brak klientów na początku działalności firmy i nastawienie na wąską grupę klientów. Radio ZET było początkowo rozgłośnią regionalną. Księżyc w Koziorożcu ma Microsoft.

 

Rebecca: Izabela Podlaska w Astrologii Profesjonalnej nr 2-3 (3-4) 2011 pisze, że Księżyc w Koziorożcu oznacza wąską grupę odbiorców, wybrednych i skąpych klientów oraz ciągłe braki kadrowe i trudność z utrzymaniem dobrego wizerunku firmy. Księżyc w Koziorożcu jest dobry tylko dla przedsiębiorstw, które sprzedają produkt stary, klasyczny, o ustalonej renomie i skupiają się na jednym produkcie lub na obsłudze dużych firm i korporacji. Dodatkowo Księżyc w Koziorożcu osłabiają negatywne aspekty do Saturna i Marsa (koniunkcja). Księżyc w Koziorożcu faktycznie ma Microsoft i Izabela Podlaska wnioskuje z tego, że klienci tej firmy są niezadowoleni, ale mimo narzekań używają drogiego oprogramowania. Świadczy to również o strategii firmy sprzedawania pakietów oprogramowań. Trzeba zauważyć, że Microsoft ma silne Słońce w Baranie w koniunkcji z Jowiszem, co zmienia charakter całości. Księżyc w Koziorożcu ma też Coca-Cola Company i tu - wg Izabeli Podlaskiej - przejawia się to w renomie marki; sam jest produkt przygotowywany według starej receptury. I znów, klienci są przywiązani do produktu, pomimo tego, że na niego narzekają i że powszechnie wiadomo o jego szkodliwości. Są wręcz uzależnieni. Coca-Cola ma Słońce, Wenus i Saturna w Pannie, więc jest harmonia z Księżycem. W horoskopie Radia Zet tej harmonii nie ma. Słońce jest w upadku w znaku Wagi i w naturalnej niezgodzie z Księżycem w Koziorożcu. Nie uważam, że przesądza to o kłopotach firmy, raczej szukam "dziury w całym", czegoś, co zgrzyta. Bo, że zgrzyta, to widać, słychać i czuć.

 

Genny19: Słońce i Księżyc łączy silny Saturn w Koziorożcu. Druga silna planeta to Merkury mający władzę nad Słońcem dlatego, że Wenus znajduje się w Pannie, a pośrednio także nad 4 domem ze względu na Jowisza położonego w znaku Lwa. Z Radiem Zet współpracuje Madonna. W horoskopie Madonny Merkury też jest silny i położony w znaku Panny. Kłopoty rozgłośni są możliwe, dlatego że Saturn tranzytuje teraz II dom. Silny 12 dom z Merkurym i Wenus to dużo ukrytych wrogów. Ponadto horoskop państwa francuskiego ma silnego Merkurego i znak Panny na ascendencie.

 

Radio Północ

 

Genny19: Z sentymentu dodaję horoskop nie istniejącego już Radia Północ nadającego w Koszalinie. Radio Północ rozpoczęło nadawanie w Walentynki - 14 lutego 1993 roku, godz. 6:00 (tutaj horoskop). Jego prezesem był Leszek Malinowski, założyciel i autor większości tekstów kabaretu Koń Polski. Od początku stacja miała charakter lokalny -"U nas złamanie nogi na ulicy Koszalina czy Białogardu jest ważniejsze od morderstwa w Warszawie i siedmiu ofiar wypadku w Indonezji" mówił założyciel rozgłośni Leszek Malinowski. W 1995 roku stacja otrzymała koncesję. 22 marca 2008 nadano pożegnalną audycję koszalińskiego Radia Północ.

 

Lupka: Księżyc w znaku Raka pasuje do rozgłośni lokalnej i do subiektywnego postrzegania rzeczywistości: Księżyc- chociaż zodiakalnie silny nie jest ani mocno, ani ładnie aspektowany. To wystarczyło na tyle, żeby przynajmniej wpisać się w pamięć i wzbudzać sentymentalne wspomnienia... Opozycja do Wenus może wskazywać na chęć zyskania jak największej liczby wiernych słuchaczy ale oszczędzając przy tym w środkach. Wenus w Koziorożcu często lubi konkretne układy przynoszące zyski, brakuje jej spontaniczności. Niestety Saturn jest w opozycji do koniunkcji Marsa z Plutonem, co mogło oznaczać jakieś poważne przeszkody i konieczność zmiany strategii postępowania. W horoskopie zaznaczony jest znak Wodnika. Może i błyskotliwych pomysłów początkowo nie brakowało- ale Słońce jako źródło kreatywności w Wodniku jest słabe. Izabela Podlaska pisze w Astrologii Profesjonalnej nr. 2-3(3-4) 2011, że „bez silnego Słońca firma długo nie będzie egzystować na rynku, a pomysły i chęć do jej prowadzenia szybko zanikną." Tutaj Słońce jest jeszcze w koniunkcji z Uranem co dodatkowo może skracać dystans. Natomiast Jowisz chciałby działać z rozmachem i błyszczeć, jednak nie może za bardzo liczyć na swojego władcę- Słońce w znaku Wodnika. Stacja zakończyła działalność kiedy tranzytujący Neptun zbliżał się do Słońca, które w horoskopie jest dyspozytorem Jowisza. Neptun jest w ścisłej opozycji z Jowiszem co zdradza brak konkretnych planów rozwoju lub nieumiejętność snucia realnych planów a także problemy finansowe.

 

Autorki tekstu w kolejności alfabetycznej:

©Genny19

©Lupka

©Rebecca

Redakcja: Lupka

Wykresy z programu Urania: Maszowa

Publikacja pierwotna Sollunari/VARIA:11 maja 2012r.

 

Przypisy:

 


[i] Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny z dn.31.03 - 01.04.2012, str.16.

[ii] http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Program_III (04.2012)

[iii] J.w.

[iv] J.w

[v] www.parafia-przedzel.pl/grupa_radia_maryja.html ( 04.2012)

[vi] http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Maryja (04.2012)

[vii] http://pl.wikipedia.org/wiki/RMF_FM (04.2012)

[viii] http://20lat.rmf.fm/tiki-index.php?page=Sukces (05.2012)

[ix] J.w.

[x] http://www.radiozet.net/pozostale/historia-radia-zet-2601.html (05.2012)

[xi] J.w.

Dodaj komentarz

<< spis artykułów   
<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.