Sollunari

Prasa cz.5 z cyklu Media w Polsce - praca zbiorowa

Kilknij w obrazek dla powiększenia / Horoskop Gościa Niedzielnego
Kilknij w obrazek dla powiększenia / Horoskop Gościa Niedzielnego

Gość Niedzielny

 

Pismo powstało jako tygodnik Administracji Apostolskiej Śląska. Jego pierwszy siedmiostronicowy numer ukazał się 9 września 1923, z artykułem wstępnym Augusta Hlonda. Moment jego wydawania został połączony z II Śląskim Zjazdem Katolickim. Poniżej zacytuję niektóre wypowiedzi zawarte w tym numerze, które - moim zdaniem - doskonale nawiązują do sygnifikacji widocznych w horoskopie.

"Ma ten zjazd być przede wszystkim jednomyślnym wypowiedzeniem się Śląska za swoją odbudową na zasadach wiary swych ojców. Weszliśmy z woli Opatrzności Boskiej na nowe drogi politycznego i narodowego życia, ale po głębokich wstrząśnieniach, które w społeczeństwie naszem niemałe wyrządziły spustoszenia. Na naszym drogim Śląsku, znanym niegdyś ze swych prawych ludzi (...) zanika (...) uczciwość, a szerzy się (...) wstrętne samolubstwo, pijaństwo, zmysłowość, waśń bratnia i groźne zdziczenie obyczajów" (wszystkie cytaty - pisownia oryginalna).

 

Pluton w Raku w kwadraturze do Saturna w Wadze - "głębokie spustoszenia i wstrząśnienia". Pluton, jako symbol podziemnych skarbów i bogactw, to również nawiązanie do Śląska jako krainy węgla i kopalń, co wyznaczało codzienny rytm pracy Ślązaków oraz stanowiło o ich tożsamości. Wyliczanie wad narodowych oraz w konsekwencji wzywanie do ich usuwania czyli porządkowania siebie to emanacja znaku Panny, w którym położony jest ascendent i stellium: Słońce, Wenus, Mars.

 

"Na to zło niema innej rady, jak powrót do Kościoła, który jest "filarem i utwierdzeniem prawdy" i do Boskiej nauki i do Boskiego prawa, które już tylokrotnie odrodziło świat i narody(...). Zatruta dusza ludu ożyje i wyzwoli się z pęt moralnej niemocy przez przyjęcie odrzuconej prawdy i zaniedbanej łaski Chrystusowej" - walka (Mars ) o duchowe (XII dom) odrodzenie i uzdrowienie (Panna) ludzi. Mars jest władcą VIII domu - "zatruta dusza ożyje", transformacja duszy.

"Musi się Kościół posługiwać współpracą osób świeckich (...). Takie zaś zadania spełniają stowarzyszenia ściśle kościelne, ale i te organizacje (...), które pracują w związku z Kościołem(...)" - Księżyc w koniunkcji z Neptunem we Lwie w XI domu- domu stowarzyszeń i organizacji.

"Stworzenie ŚLĄSKIEJ LIGI KATOLICKIEJ, któraby organizacjami swojemi objęła wszystkie parafja, skupiając w swych szeregach, bez względu na różnice klasowe i polityczne, najlepsze siły nasze w tym celu, aby bronić i popierać sprawę katolicką na całej linji, w życiu prywatnem i publicznem. Do ważniejszych zadań Zjazdu na tem polu będą należały także organizacja walki z pijaństwem i rozpustą, rozbudowanie Stowarzyszeń młodzieży katolickiej, rozwój Kongregacji Marjańskich itd." - dostrzec tu można zakrojoną na szeroką skalę wizję gruntownej odbudowy w duchu katolickim całego społeczeństwa, co pokazuje Latawiec, w którego skład wchodzą Jowisz, Pluton i Uran w znakach wodnych oraz Słońce i Wenus w Pannie w XII domu. Silny znak Panny, z Marsem, to walka o moralną odnowę, to również dobra organizacja i praktyczne rozwiązania, na co wskazuje powołanie konkretnych stowarzyszeń, umożliwiających osiągnięcie celu.

"Będzie więc ten drugi Śląski Zjazd Katolicki nietylko demonstracją religijną, nietylko potężnym wyrazem naszej zdecydowanej woli i niezmąconej myśli katolickiej, ale będzie olbrzymim sejmem ludowym, obradującym ze swym Arcypasterzem i duchowieństwem nad zagadnieniami duszy śląskiej" - przykład bezkompromisowej propagandy, zdecydowania, "potężnej woli" panowania nad "duszą ludu śląskiego" to emanacja dziesiątodomowego Plutona w Raku, jako elementu figury Latawca, który daje wyobrażenie o zakresie i skali tego przedsięwzięcia, poświęcenie ludu śląskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu (podczas Zjazdu 09.09.1923r.) - Księżyc (lud) w koniunkcji z Neptunem we Lwie (serce Jezusa).

 

O listach pasterskich - pochwała mowy, a szczególnie mowy biskupów i innych włodarzy Kościoła, przez których "Duch Św. do nas się odzywa". Biskupi to "książęta w świecie ducha i pracy", a ich listy pasterskie to "pełne ziarna prawdy", "ich duch sięga głęboko w istotę każdej sprawy", "ogarniają dużo więcej wiedzą swoją" - Merkury (mowa) w koniunkcji z Saturnem w Wadze - hierarchia wartości, wywyższenie dostojników Kościoła ponad "zwykłych ludzi", w kwadraturze do Plutona w Raku X domu - znów propaganda w służbie celu, formowanie dusz, sprawowanie "rządu dusz".

Porównanie społeczeństwa do chorego organizmu (w kilku akapitach) i Bóg, który uzdrawia poprzez Kościół - to emanacja znaku Panny i Ryb oraz domów XII i VI. Rozważania na temat pokory w kontekście przytoczonej przypowieści Jezusa - to znów podkreślony znak Panny.

 

Na sam koniec - początek, czyli "wstępniak" A. Hlonda: "Gość Niedzielny" przychodzi jako przyjaciel ludu z otwartym słowem prawdy(...). Chce w mroki szare wnieść promień światła, orzeźwiający powiew Chrystusowego ducha" - Księżyc w koniunkcji z Neptunem w Lwie w XI domu (przyjaciel ludu, promień światła, powiew Chrystusowego ducha) we władzy Słońca w Pannie, a ono we władzy Merkurego w Wadze (słowo prawdy).

Ascendent w Pannie, Słońce, Wenus i Mars po stronie XII domu wskazują, że jest to pismo w służbie duchowości, którego celem i przeznaczeniem (Głowa Smoka tamże) jest głoszenie słowa bożego, szerzenie wiary i umacnianie wartości religijnych, co podkreślają Słońce i Wenus w sekstylu do Jowisza w Skorpionie (II/III dom) oraz pogłębianie związków z tradycją rodzimą, z polskością i Śląskiem (sekstyl do Plutona w Raku X dom). Całość, czyli koniunkcja Słońce-Wenus, Jowisz trygon Pluton przy współudziale Urana w Rybach w VI domu tworzy figurę Latawca. To dobry znak dla powodzenia w/w postulatów i celów czasopisma. Zwraca uwagę trygon wodny będący częścią Latawca, który obok zaznaczonego XII domu, podkreśla znaczenie wiary, uczuć i duchowości.

 

Dodatkowe czynniki, które sprzyjają powodzeniu to Merkury w Wadze, silny dlatego, że znajduje się w sprzyjającym mu znaku powietrznym i w I domu, gdzie pełni rolę władcy horoskopu i dodatkowo X domu. Merkury w koniunkcji z wywyższonym Saturnem w znaku Wagi w II domu oraz w kwadraturze do Plutona w znaku Raka wskazuje na przywiązanie do tradycyjnych struktur, utrwalanie i umacnianie katolickich wartości poprzez tworzenie więzi społecznych, a także poprzez bezpardonową propagandę, jako jedno z narzędzi utrwalania religii w narodzie. Podłączony pod tę kwadraturę Saturn może wskazywać na problemy redaktorów naczelnych z władzami komunistycznymi, a wcześniej zawieszenie działalności czasopisma w wyniku wybuchu II wojny światowej. W sumie czasopismo było zawieszane trzy razy: 1939-1945 (wojna), 1952-1953 (na dwa miesiące, ale perturbacje, kolejne zmiany redaktorów, bojkot pisma przez część księży oraz zmiany wydawcy trwały do 1956 roku) oraz w stanie wojennym.

 

W latach 1957-1959 zaczął wychodzić dodatek do "Gościa" pod nazwą "Niepokalana zwycięża" poświęcony ruchowi abstynenckiemu. Czyż nie jest to emanacja Wenus (niepokalana) i Marsa w Pannie? Czystość, purytanizm, abstynencja. Wenus w upadku w Pannie w dodatku spalona - intuicyjnie czułam jakiś problem z kobietą/ kobietami/ archetypem kobiety. Nie dopatrzyłam się jednak niczego w lekturze dwóch egzemplarzy "Gościa". W Wikipedii znalazłam jednak taką wzmiankę: "W latach 2007-2008 Gość Niedzielny opublikował kilka artykułów komentujących sprawę Alicji Tysiąc. W roku 2009 sąd nakazał tygodnikowi przeproszenie kobiety i wypłacenie jej 30 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za wprowadzanie w błąd czytelników i stosowanie obraźliwych i napastliwych sformułowań w tychże tekstach. Ostatecznie doszło między Alicją Tysiąc a gazetą do porozumienia".

 

Alicja Tysiąc, jako kobieta domagająca się wykonania aborcji w związku z groźbą utraty wzroku na skutek ciąży, zdecydowanie nie pasuje do wzorca "Niepokalanej". Najprawdopodobniej kwadratura Merkury-Pluton jest odpowiedzialna za brutalne sformułowanie wymierzone w kobietę oraz jej zwolenników, porównujące ją/ich do zbrodniarzy hitlerowskich.

.

Rebecca

©Rebecca

Redakcja: Lupka

Wykresy z programu Urania: Maszowa

Publikacja pierwotna na stronie Sollunari: 16 maja 2012r.

 

________________________________________________________________

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gość_Niedzielny

http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=1227&tab=3

 

Dodaj komentarz

<< spis artykułów   
<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.