Sollunari

Elementy horoskopu obliczane "na piechotę" - część 2- Stary Bosman

 

 

Kontynuując " wyliczankę"  (patrz część 1) zwrócić wypada uwagę na to, czy narodziny nie nastąpiły  na przełomie zmiany czasu (z zimowego na letni albo z letniego na zimowy), bo ma to istotne znaczenie.  Widać to na przykładzie dwóch osób, które urodziły się w tej samej miejscowości (Kowary), w identycznym czasie urzędowym (3.46,50), ale jedna (nazwijmy ją X) urodziła się 26 marca 2016, a druga (Y) w dniu następnym. W nocy z 26/27 marca 2016 miała miejsce zmiana czasu.

 

Czas zimowy (osoba X) powoduje, że urzędowy czas zimowy (3.46,50) różni się od czasu strefowego (UTC) o jedną (1) godzinę. Wobec powyższego X urodziła się o 2.46,50. Natomiast letni czas urzędowy (3.46,50) to różnica dwóch (2) godzin w stosunku do czasu strefowego (UTC), stąd osoba Y przyszła na świat o 1.46,50 (UTC).

 

Średni czas strefowy to 24 godziny (23.60.60). Z kolei dobowy czas gwiazdowy wynosi 23.56,04. Różnica między tymi parametrami wynosi 9,856 sekundy na każdą godzinę czasu słonecznego. Wywołuje to ten skutek, iż stwierdzoną różnicę należy uwzględnić w obliczeniach. 

 

Czas  narodzin  osoby X, a więc 2.46,50, należy pomnożyć przez poprawkę (9,856), by stwierdzić różnicę, której wielkość musimy dodać do czasu strefowego (UTC). Najpierw jednak wypada zamienić  czas 2.46,50 na formułę dziesiętną (2.78055 ):

2.78055 x 9.856 = 27,4051 sekund (27 sekund i 4051 tysięcznych sekundy).

 

Na pytanie, czy te 27 sekund należy zaokrąglić do 28, czy też pozostawić, odpowie proste działanie. Naszą " końcówkę " (4051) mnożymy przez 60 sekund, bo dowiedzieć się, czy wynik przekroczy 30 (zaokrąglamy w górę), czy też nie (pozostawiamy bez zmian). 0,4051 x 60 =  24,3060, co powoduje, że pozostawiamy 27 sekund bez zaokrąglania.

 

W efemerydach (dostępne w Uranii) na godz. 0,00 UTC dla daty 26.03.2016 czas gwiazdowy to 12.15.29. Do tego parametru dodajemy nasz czas urzędowy UTC(2.46,50 ) oraz wyliczoną poprawkę (27 sekund),co przybiera postać :

 

12.15.29 + 2.46,50 + 27 sekund uzyskując sumę  14 godzin (12 + 2) 61 minut (15 + 46) oraz 108 sekund (29 + 50 + 27).

 

Teraz zamieniamy minuty na godziny a sekundy na minuty, stąd ostateczny wynik:

 

14  godzin + 1 godzina ( 61 minut to 1 godzina i 1 minuta) +  1 minuta (108 sekund - 60) oraz 48 sekund, co daje nam 15 h 2 minuty 48 sekund.

 

W ten sposób ustaliliśmy czas gwiazdowy osoby X obliczony dla ZEROWEJ długości geograficznej (Greenwich).

 

Wiemy, że osoba X urodziła się w Kowarach, a dla tej miejscowości długość geograficzna wyrażona w formule dziesiętnej to 15.08355. Słońce w ciągu 24 godzin dokonuje pełnego obrotu wokół osi (360 stopni), stąd na pokonanie 15 stopni potrzebuje 1 godzinę (360 : 24 = 15), natomiast 1 stopień kątowy pokonuje w ciągu 4 minut (60 : 15). W konsekwencji wykonujemy działanie :

 

15.08355 (dł. geogr.)  x 4  minuty = 60.3342 minut.

 

Mamy więc 60 minut (1 godzina) oraz liczbę 3342, która wymaga zbadania, ile to jest sekund czasowych: 0,3342 x 60 = 20.0520. W efekcie mamy 1 godzinę, zero minut i 20 sekund. Innymi słowy - czas gwiazdowy dla miejsca urodzenia (Kowary) osoby X wynosi 1.00,20.

 

Teraz kolejne działanie, by ustalić "całkowity " czas gwiazdowy urodzenia osoby X w Kowarach:

 

15.02,48 (czas gwiazdowy dla zerowej dł. geogr.) + 1.00,20 (czas gwiazdowy dla Kowar) = 16 godzin 2 minuty i 68 sekund, czyli po zamianie  sekund na minuty otrzymujemy 16 godzin 3 minuty i 8 sekund.

 

To jest nasza " wyjściowa " godzina (16,03) do wyznaczenia wierzchołków domów, a także pozycji wszystkich planet dokładnie na chwilę urodzenia osoby X. Jednak tutaj musimy dysponować astrologicznymi tablicami domów.

 

Kolej na  osobę Y, urodzoną 27 marca 2016 o godz. 1.46,50 UTC, który to czas przeliczamy na formułę dziesiętną (1.78055).

Ten parametr mnożymy przez poprawkę " gwiazdową":

 

1.78055 x 9.856 = 17.5491 (tysięcznych) w zaokrągleniu 18 sekund.

 

Czas gwiazdowy z efemeryd na godz. 0.00 UTC dnia urodzin to 12.19.25.

 

Czas gwiazdowy dla zerowej dł. geograficznej ( Greenwich):

 

12.19.25 + 1.46,50 (czas UTC) + 18 sekund (poprawka) = 13.65.93 sekundy, po zamianie -  14h 6 min 33 sekundy.

 

Czas gwiazdowy urodzenia dla Kowar:

 

15.08355 ( dł. geogr. Kowar w formie dziesiętnej) x 4 minuty = 60,3342.

60,3342 to 1 h 00 minut 20 sekund.

 

Ustalenie ostatecznego miejscowego czasu gwiazdowego:

14.06.33 + 1.00,20 = 15.06,53

 

Wyjściowa dla obliczeń wierzchołków domów i planet to 15,07.

 

 

©Starybosman

09.04.2016

 

Wykorzystano źródła :

 

S. Wroński - Astrologia klasyczna

J. Nawrocki - Efemerydy planet ; Astrologiczne tablice domów

R. Marzewski - Obliczanie horoskopu ręcznie

 

 

Dodaj komentarz

<< spis artykułów   
<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.