Sollunari

Aspekty Lilith do planet społecznych i duchowych wg Vereny Bachmann 

 

Aspekty Lilith do planet społecznych*

 

Jeśli Lilith aspektuje planety społeczne (Jowisza i/lub Saturna), to najprawdopodobniej w psyche zainteresowanego żyją treści z czasów matriarchatu. Oprócz ukształtowanych przez aktualną kulturę norm moralnych, które są związane z odróżnianiem dobra od zła (Jowisz), oraz zinternalizowanych nakazów, co wolno a czego nie (Saturn), zawiera ona obraz świata zorganizowanego według ściśle matriarchalnych zasad. Na poziomie nieświadomym prawa i wartości Wielkiej Bogini są równie silne, jak te powszechnie dominujące. Taki człowiek za rzecz naturalną uznaje nadrzędność wspólnoty wobec potrzeb i interesu jednostki, wie, że to ogół decyduje o jej przywilejach oraz obowiązkach, w zamian za wysiłek wspiera i zapewnia nieskrępowany rozwój. Dobre jest wszystko, co służy systemowi i całości, złe - to, co im szkodzi. Nie ma tu miejsca na egoizm, wymagania czy samotnictwo. W odróżnieniu od współczesnego świata Zachodu, który kładzie duży nacisk na prawa jednostki, ba, uprawia jej kult (porządek patriarchalny), w społeczeństwie matriarchalnym poszczególni członkowie musieli podporządkować się interesom rodziny, klanu i państwa. tego kto nie przestrzegał reguł, karano, a nawet wykluczano ze wspólnoty.

 

Przy aspektach Lilith/ Jowisz osobiste potrzeby, roszczenia i poglądy są potencjalnie niebezpieczne. Tutaj zbiorowość decyduje o tym, na ile jednostka może sie rozwinąć, jakie znaczenie i rangę osiągnąć, określa również, jaka przestrzeń przysługuje człowiekowi. Lilith przycina nadmierny wzrost, który zakłóca równowagę całości, dlatego, jeśli osoby mające taki aspekt w horoskopie urodzeniowym zażądają czegoś dla siebie, odniosą sukces albo zyskają szerokie uznanie, to automatycznie czują lęk przed karą. Z drugiej strony reagują one złością na wszelkie przejawy egoizmu, nadmierne pretensje i chciejstwa realizowane kosztem wspólnoty.

 

Ponieważ Jowisz archetypowo ucieleśnia zasadę męską, to i w tym przypadku dostrzegamy elementy walki płci. Z punktu widzenia Lilith istnieje powszechnie obowiązująca, wieczna prawda i sprawiedliwość, która znajduje swoje odzwierciedlenie w naturze oraz jej prawidłowościach (cyklach, rytmach, itd.). Osobiste przekonania mogą zakłócić porządek, wręcz zagrażać mu, zatem wszyscy powinni przestrzegać zasad Wielkiej Bogini (prastarych prawd). Z kolei Jowisz symbolizuje wynikające z hierarchii prawo mistrza (guru, kapłana, nauczyciela, sędziego itd.) do rozstrzygania o tym, co jest prawdziwe, słuszne i dobre, czyli decydowania o losach i powodzeniu innych ludzi. Każdy, kto zachowuje się właściwie, jest nagradzany i awansowany, a kto nieodpowiednio - karany. Obecnie Jowisz sygnifikuje także prawo do własnej prawdy oraz indywidualnego rozwoju, które ludzie kultywują nawet kosztem pogwałcenia cudzych norm.

 

Aspekt Lilith/Jowisz wskazuje na konflikt psychiczny pomiędzy opisanymi wizjami świata, przy czym na poziomie świadomym może dominować jeden albo drugi biegun. Jeśli obydwa połączą się ze sobą, to nastąpi prawdziwa ewolucja świadomości: Lilith przyniesie wiedzę o prastarych prawdach egzystencji, nada sens naturalnemu wzrostowi i dojrzewaniu w harmonii z całością, natomiast Jowisz pozwoli jednostce na indywidualny rozwój, zachęci ją do nowych wglądów i rozproszy mroki nieświadomości światłem zrozumienia.

 

Połączenie Lilith/Saturn akcentuje żeńską stronę Saturna (więcej informacji na ten temat w rozdziale poświęconym Saturnowi). Człowiekowi z takim aspektem nosi w swojej psyche wyraźną świadomość prawidłowości, jakie występują w życiu i przyrodzie, instynktownie wyczuwa naturalny autorytet, wynikający z postawy życiowej oraz kompetencji, a także sprzeciwia się bezpodstawnym roszczeniom dotyczącym sprawowania władzy, przepisów czy zakazów. W głębi duszy posiada on wiedzę o cyklach, którym podlegają wszystkie ziemskie formy istnienia.

Tacy ludzie w dużej mierze dysponują siłą nadawania kształtu, której użyczą Lilith. Z jednej strony potrafią rozpoznać nadrzędną regułę leżącą u podstaw danej formy, z drugiej - tworzyć i podtrzymywać struktury oraz kształty odpowiadające prawom naturalnym. Jeśli świadomie skoncentrują się na celu, to mogą bardzo wiele osiągnąć: wewnętrznie zyskują coraz większą jasność sprawy i głębokie zrozumienie zasad tego, co studiują, zaś na zewnątrz, niejako samoistnie, powstają struktury czy formy służące wykonaniu zadania. Osoby z aspektem Lilith/ Saturn często celebrują też w swoim życiu rozmaite rytuały, których przestrzeganie zapewnia im wewnętrzne oparcie i moc, ale również niezwykłe oddziaływanie energetyczne.

 

Aspekty Lilith do planet duchowych

 

Aspektów Lilith do planet duchowych nie można zrozumieć ani opisać. Są one nośnikami prastarych, głębszych obrazów, które częściowo przejawiają się w wielkich mitach i epopejach. Dlatego wymienione poniżej przykłady proszę potraktować jedynie jako zachętę do własnych badań.

 

Lilith w aspekcie do Urana: Gaja i Uranos, matriarchalne rytuały inspiracji przez boga nieba, człowiek jako naczynie Ducha Świętego, mity związane z rozwojem świadomości.

 

Lilith w aspekcie do Neptuna: mity o morskich boginiach, morze jako źródło wszelkiego życia, mity podejmujące temat boskiej miłości.

 

Lilith w aspekcie do Plutona: Hades i Persefona, tantryczne mity i obrazy, mity stworzenia, upadły anioł.

 

Verena Bachmann

 

 

 

*fragment książki V. Bachmann, pt. "Potęga kobiecości. Symbolika astrologiczna w zwierciadle zmian" Wyd. Mintaka, tłum. Monika Dykier, Oborniki Śląskie 2014

 

 

Dodaj komentarz

<< spis artykułów   
<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.