Sollunari

Słońce w Baranie a Ascendent

 

Baran a znak Barana na Ascendencie:

 

Walka o wyznaczone cele prowadzona jest energicznie, czasem nadużywając środków wyrazu. Baran domaga się uznania swojej wyjątkowości bezpardonowo, pochwały dla swojej siły i energii, jaki to on nie jest młody i silny. Zabiega o cudze względy dość natarczywie. Jest niespożyty w pokonywaniu przeszkód i nie ma takiego płotu, którego by nie przeskoczył. Nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że do celu dojdzie i to dość szybko. Bardzo sprawny, zdecydowany i pozbawiony jakichkolwiek wątpliwości. Wyjątkowo skuteczny. Optymista i zapaleniec. Jest szalenie atrakcyjny dla zodiakalnych Wag. Ujmuje je niespożytą energią, co wzbudza zrozumiałe zainteresowanie u płci odmiennej.

 

Strategia przy podbojach nie jest do końca przemyślana ale to może doprowadzić do celu - często kosztem innych. Brak dyplomacji i zrozumienia dla praw innych niesie ze sobą duże ryzyko pozostania samemu. Podbój będzie skuteczny ale krótkotrwały.

 

Cel życiowy osiągany jest zrywami, ale z dużą siłą i wiarą w powodzenie, co zazwyczaj kończy się sukcesem. W przypadku trudności, cel lub zadanie nie zostaje porzucone, natomiast człowiek próbuje uczynić to ponownie, pamiętając o guzach i razach, jakie dostał w poprzednim podejściu. Ustawiczny trening swojego ciała i umysłu daje w końcu pożądany efekt.

 

Wrogów produkuje się łatwo, ale nie stanowią oni problemu przy realizacji celu. Baran z Ascendentem w tym samym znaku nie zauważa ich i nie zwraca na ich istnienie uwagi. Zajmuje się sobą i swoim zadaniem.

Stereotyp zodiakalny znaku Barana sprawdzi się przy tej konfiguracji w horoskopie. Jego modyfikacji trzeba byłoby szukać w pozycji zodiakalnej Marsa, w pozycji horoskopowej (domy) Słońca i Marsa oraz w ich aspectarium.

 

Baran a znak Byka na Ascendencie:

.

Walka prowadzona jest asekurancko, zabezpieczając się na wszelkie możliwe sposoby. Unika się rozlewu krwi i strat własnych. Po pierwszych, gwałtownych starciach, animusz mija i wzrasta chęć do zawarcia ugody. Ważne jest ostateczne, pozytywne rozwiązanie sporu aniżeli długie potyczki i spory. Preferowane są konserwatywne metody działania a także silne przywiązanie do tradycyjnych technik współzawodnictwa, co nie jest zgodne ze stereotypowym działaniem Barana.

 

Zwycięstwo osiągane jest pozorną uległością, umiejętnością wykorzystania wszystkich nadarzających się okazji, w tym doskonałemu rozpoznaniu terenu, wad i zalet, słabych punktów przeciwnika. Przedkłada się konsensus i ewentualny dialog nad rozwiązaniami skrajnymi i siłowymi, przy czym do ugody dochodzi, pod warunkiem przyjęcia rozwiązań zaproponowanych przez Barana.

 

Cel życiowy osiąga się powoli, małymi kroczkami, unikając zagrożeń, przy założeniu, aby po drodze było jak najbardziej wygodnie.

 

Wrogów produkuje się przede wszystkim uporem i brakiem fleksyjności, niemożnością spojrzenia na problem z cudzego punktu widzenia. Gwałtowne domaganie się od życia jedynie przyjemności zmysłowych nie przysparza zwolenników. Podobne opory budzi w innych niechęć do zmian w sposobie działania i brak dystansu do siebie.

 

Baran a znak Bliźniąt na Ascendencie:

.

Walka o realizację siebie prowadzona jest w żywy, głównie intelektualny sposób. Dużo się o sobie mówi, ze swadą, posługując się mimiką i używając gestykulacji. Przykładem może być Jean Paul Belmondo (ur. 9.04.1933r. godz. 08:00  Neuilly Sur Seine  /Francja  2°16'E 48°53'N ).

Ruchliwość i  wielostronność metod i sposobów w podbojach jest znaczna. Walka prowadzona jest werbalnie, pisemnie i poprzez inne formy komunikacji z innymi. Symbolem takiej metodyki działania mogłaby być Nike walcząca piórem. Współzawodnicy mogą jednak pokonać śmiałka zarzutem o plagiat albo o kłamstwo medialne, ewentualnie zarzucić powierzchowność celów i środków.

 

Zwycięstwo osiąga się w sumie dość łatwo, Bliźnięta są w sekstylu do Barana na kole zodiakalnym. Zdecydowanym i pewnym działaniom Barana sprzyja bowiem siła intelektu, przez co związki merkurialne z marsowymi należą raczej do udanych. Duże znaczenie w pomyślnej realizacji zadania życiowego ma płodność pomysłów i idei a także szybkość wprowadzania ich w życie. Przeszkodą może być wielość zadań do wykonania w jednym czasie i zniechęcenie z powodu nadmiaru problemów do rozwiązania. W rezultacie cel może być zgubiony, zaniechany a problem rozwiązany przez przecięcie mieczem i w ten sposób unicestwiony.

Wrogowie powstają jak grzyby po deszczu a Baran stara się ich pozbyć wdając się w niepotrzebne polemiki, które tylko opóźniają go na drodze postępu. W zacietrzewieniu może stracić bardzo wiele czasu, zamiast iść po złote runo. Jednakże zdarza się i to wcale nierzadko, że Baran - nieoczekiwanie dla wrogów - zaprzestaje walki. Robi tak, kiedy intelektualnie dochodzi do przekonania, że przeciwnik jest już pokonany albo że jest zbyt słaby, aby z nim walczyć. Baran z Ascendentem w Bliźniętach walczy tylko z silnym; słabszym pomaga i stara się zrozumieć albo porozumieć.

 

Stereotypowo przypisywany Baranowi pośpiech w działaniu może w tym wypadku mieć miejsce.

 

Baran a znak Raka na Ascendencie:

.

Realizacja celu odbywa się w sposób emocjonalny. Walka taka może całkowicie wyczerpać siły Barana. Jest on bowiem przekonany, że cały świat sprzysiągł się przeciwko niemu, nikt go nie rozumie i nikt nie chce go przytulić. Przewrażliwienie na swoim punkcie jest notoryczną kłodą u nogi w dążeniu do celu. Jeżeli w horoskopie nie ma silnego wsparcia w żywiole Ziemi i Powietrza, cele są zmieniane pod wpływem kwasów lub zakwasów i do niczego sensownego nie można dojść. Stereotyp zodiakalny przypisuje Baranowi zainteresowanie sportem. W przypadku ASC w Raku tego rodzaju zainteresowań nie będzie, gdyż taki Baran będzie stale wynajdywał przeszkody do wyjścia z domu na świeże powietrze albo wykręcał się mięśniami, zakwaszonymi w poprzednim treningu.

 

Wieczne obrażanie się jednak może przekształcić się w ambicję i wolę zwycięstwa ale na zasadzie „jeszcze zobaczymy". Złośliwość może pomóc w zawodzie krytyka, cenzora lub urzędnika skarbowego. Pozytywne relacje ze znaku Raka a także pozytywnie aspektowany i korzystnie posadowiony Księżyc daje znaczne ułatwienia Baranowi i pomaga głównie w realizacji siebie i swoich licznych uzdolnień artystycznych (Gary Oldman, 21 marca 1958r. godz.10:56, Londyn). Wpływa również na złagodzenie egoizmu i agresji Barana.

Potęguje romantyzm i wprowadza potrzebę bliskości w kontaktach z innymi, a zatem agresja jest znacznie zmniejszona dzięki empatii i umiejętności wczucia się w sytuację innych. W tej relacji Słońca do ASC widać wyraźnie, jak stereotyp zodiakalny jest modyfikowany przez pozycję ASC w Raku.

 

Co do zasady nie jest łatwo osiągnąć sukces życiowy Baranowi z Ascendentem w Raku. Są to dwa znaki kardynalne , pozostające ze sobą w kwadraturze, a zatem wola (Słońce) symbolizowana przez znak Barana i nastawiona na rozwój i działanie na zewnątrz nie jest kompatybilna ze strategią pozostawania we własnym wnętrzu i ucieczką w świat wewnętrzny. Wola pozostaje w dysonansie z emocjami. Człowiek dopasowuje obraz świata do tego, jak w danym momencie się czuje. Trudno mu wypracować obiektywny pogląd na rzeczywistość a tym samym  sprostać realnym problemom i skupić się na wyznaczonym celu.

 

Wrogami są ludzie zasadniczy, przywiązujący wagę do konkretu i odpowiedzialni. Przy silnym i beneficznie posadowionym Księżycu Baran potrafi zjednać sobie życzliwość ludzką i nawet wrogów jest w stanie uczynić członkami rodziny. Cel życiowy wówczas najlepiej realizuje się poprzez rodzinę.

 

Baran a znak Lwa na Ascendencie:

.

Baran z ASC w Lwie walczy o swoje na forum publicznym. Jest znany ze swej odwagi a niewątpliwe dokonania rozgłasza szerszemu audytorium. To silna jednostka, znajdująca zadowolenie w potyczkach z innymi. Rywalizuje chętnie i nie boi się przeciwników. Jest wspaniałomyślny dla pokonanych. Istotnym elementem zwycięstwa jest autoreklama. Prezencja i właściwy skład otoczenia stanowi jeden z elementów strategii życiowej. Baran podbija serca tym, że ma niespożytą energię, jest w stanie zadziwić sobą innych w każdej sytuacji. Czasami jednak jego energia życiowa skupia się tylko na tej czynności. Urodzony aktor, domagający się coraz większego uznania i łasy na splendor. W pozytywnych przejawach i zgodnie ze stereotypem - mistrz sportowy na skalę światową.

 

Zwycięstwo osiągane jest łatwo i szybko; wszak Baran i Lew to znaki tego samego żywiołu Ognia. Czy będzie to sukces krótkotrwały, to zależy od innych sygnifikacji w horoskopie. Teoretycznie jest zagrożenie zbyt wieloma podbojami towarzyskimi, po których w pamięci i w sercu niewiele zostanie, ale trzeba pamiętać, że oba znaki odznaczają się siłą i mądrością, toteż nie przekreślajmy od razu szans na stabilne życie uczuciowe Barana z Ascendentem w Lwie. Lwi pazur dobrze przysłuży się Baranowi, gdyż dodaje wspaniałomyślności i wiedzy w wyborze strategii życiowej, a to już bardzo wiele znaczy w zmaganiach z losem i własnym temperamentem.

 

Baran z Ascendentem w Lwie wrogów rozbraja dużą tolerancją, zazwyczaj też okazuje łaskę. Nie jest łatwo poradzić sobie z kimś, kto dysponuje tak ogromną siłą autorytetu, władzą czy wiedzą. Toteż wrogowie najczęściej odchodzą sami, oddając zwycięstwo walkowerem. Nie da się wygrać z mistrzem, chyba że trafi swój na swego.

 

Baran a znak Panny na Ascendencie:

.

Walka prowadzona jest z drugiego rzędu, gdyż energia Panny polega raczej na służeniu innym niż sprawowaniu kierownictwa. Aktywność życiowa idzie w stronę pomagania słabszym i polega na walce o poprawę ich losu. Postawy życiowe mogą być najróżniejsze i zależą od pozostałych zapisów w horoskopie natalnym. W każdym razie, w realizowaniu energii życiowej Barana przez strategię Panny możliwe są jakieś nieprawidłowości, albowiem na kole zodiakalnym znaki te łączy kwinkunks.

 

Zwycięstwo strategiczne osiągane jest przez poświęcenie lub porządek. Walczy się stale, uporczywie, bez względu na przeszkody ale z ryzykiem zachorowania i przeciążenia organizmu. Typowy pracoholizm, przy którym zawsze cierpią sprawy osobiste i rodzina. Orężem może być staranność, spolegliwość, wybitna pracowitość ale również szkodzenie innym przez pomówienia, plotki, czepianie się wad innych, dzięki czemu liczy się na wyróżnienie własnej osoby. Nadmierne zwracanie uwagi na szczegóły, analiza zamiast syntezy nie sprzyja realizacji celów. Podbój nowych terytorium jest ograniczony możliwością sprawczą. Nie można uzyskać rozmachu w działaniu a powodzenie uzyskuje się zaledwie w zakresie drobnych spraw. Energia życiowa skoncentrowana jest na obowiązkach i powinnościach, często niepotrzebnych i przez to pochłaniających zbyt wiele czasu. Stereotypowy upór Barana i obstawanie przy swoim może przejawić się w tej konfiguracji.

 

Wrogowie są punktowani drobiazgowo i intelektualnie. Wynajduje się ich błędy i w ten sposób uzyskuje się przewagę. Błędy innych mogą być także zachętą do działania, stanowić impuls do zrobienia czegoś. To potknięcia innych dodają odwagi w zmaganiach z losem. Energia, zdecydowanie w działaniu są znacznie większe, kiedy przeciwnik ma słabe strony. Przytyki, wypominanki przysparzają wrogów. Takich ludzi nie lubi się i nikt nie chce utrzymywać z nimi kontaktu. Natomiast sprawdzają się oni na pozycjach społecznych, kiedy trzeba o kogoś zawalczyć lub upomnieć się o czyjeś prawa. Czasem może to się przejawić wielkim sukcesem, kiedy Baran z Ascendentem w Pannie pracuje na rzecz pokrzywdzonych.

.

Baran a znak Wagi na Ascendencie:

.

Rywalizacja nie jest prowadzona bezpośrednio a agresja jest wyrażana w inny sposób, niż za pomocą mięśni. Zazwyczaj w sposób wskazany przez pozycję Marsa w horoskopie. Walka odbywa się drogą dyplomatyczną, „w białych rękawiczkach" albo rękami innych ludzi. Stereotyp Barana jest łagodzony dążeniem Wagi do harmonizowania sporu, do uzyskania konsensusu w sporach i potyczkach. Baran ze znakiem Wagi na Ascendencie zazwyczaj walczy o ludzi i zabiega o ich względy, robi wszystko, aby go lubili. Stara się im pomóc ale i wyciągnąć korzyści ze swojego działania. Zdobywa ludzi, za których potem walczy ale do pewnego stopnia, zazwyczaj granicą jest własna korzyść. Energia Barana zużywana jest w przedsięwzięciach społecznych, wspólnie z innymi o coś się zabiega, aktywizuje otoczenie. Rywalizacja odbywa się podczas zajęć grupowych, we wspólnej grze i zabawie. Animator, aktor.

 

Zwycięstwo strategiczne osiągane jest przez umiarkowanie i posługiwanie się zasadą „złotego środka". Baran rywalizuje z innymi poprzez swój wygląd, swoją pozycję społeczną i towarzyską; ponadto stara się pokazywać jako osoba zawodowo spełniona, która nie ma żadnych problemów w pracy i w otoczeniu. Niebagatelną rolę w tej strategii spełnia małżonek i jego osiągnięcia środowiskowe. Zabiegi o prymat są wspomagane wieloma znajomościami z osobami znanymi, które albo stanowią wspólników na drodze do celu albo są wzorem do naśladowania. Ceni się osoby z otoczenia, które osiągnęły sukces, mogą w czymś pomóc, albo stanowić współuczestników życiowych. Najlepszym rozwiązaniem jest promocja siebie na rzecz innych.

 

Wrogowie to najczęściej małżonek, wspólnik, znajomy, ktoś z otoczenia. Na nich przenosi się własne wady i u nich poszukuje się aprobaty i wsparcia. Inni ludzie są orężem, za pomocą którego zwalcza się przeciwnika. Wygrana jest możliwa, pod warunkiem uwzględnienia racji drugiej strony i skierowania większej dawki energii na rzecz innych, na większej bezinteresowności. Przegrana jest gwarantowana, jeżeli egoizm w dążeniu do celu przeważy nad kompromisem, ugodą i sprawiedliwym podziałem ról. Potrzebne jest umiarkowanie i osiągnięcie równowagi pomiędzy dawaniem i  braniem. Zamiast typowania zwycięzcy potrzebna jest praca nad wynikiem remisowym.

 

Baran a znak Skorpiona na Ascendencie:

.

Walka o realizację celu życiowego prowadzona jest z ogromnym wewnętrznym samozaparciem. Człowiek działa „z siłą wodospadu". Ponadto wie, że jest silny a właściwie , że jest silniejszy od innych. Stara się to wszystkim uświadomić. Obnosi się ze swoją fizycznością, co nie zawsze oznacza sylwetkę atlety ale z pozą ciała, sposobem aranżowania się w otoczeniu. Lubi przyjmować władczą postawę, mającą zdominować przeciwnika i pozbawić go pewności siebie. Taka poza widoczna jest u kulturystów, którzy chodzą szerokim krokiem , wypinając mięśnie. Można takie zachowanie zaobserwować np. u boksera, który przed rozpoczęciem walki nadyma się, prezentuje swoje pasy mistrzowskie, obrzuca przeciwnika wyzwiskami, wątpiąc w jego męskość itp.

 

Potyczki staczane dla realizacji siebie są długo przygotowywane, trening jest siłowy, kondycyjny a także pracuje się nad wzmocnieniem psychiki, która wspomaga mięśnie, decydując o wygranej nad mniej odpornymi psychicznie.

Przeciwnicy są niezbędni, gdyż istnienie rywali potęguje siłę i moc oddziaływania. Czasami na tym polega zajęcie zawodowe Barana (policjant, sportowiec, szpieg, żołnierz, przestępca, prawnik). Silna energia marsowa wyładowywana jest w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem, czy to na arenie stadionu czy na sali sądowej. Niestety taka konfiguracja bywa źródłem chorób psychicznych lub tych z autoagresji organizmu (np. nowotwory). Jednakże nie dzieje się tak w każdym przypadku tej konfiguracji, gdyż ryzyko zachorowań musiałyby dookreślać pozostałe wskazania horoskopu. Silna energia marsowo-plutoniczna może doprowadzić również do metamorfozy pozytywnej, np. poprzez ćwiczenia jogi.

 

Stereotyp - kanon znaku Barana może się doskonale sprawdzić w tej konfiguracji. Jego modyfikacji trzeba byłoby szukać w pozycji zodiakalnej Marsa i Plutona, w pozycji horoskopowej (domy) Słońca, Marsa i Plutona oraz w ich aspectarium.

 

Baran a znak Strzelca na Ascendencie:

 

Rywalizacja prowadzona jest ideologicznie, za pomocą zasad i reguł lub wiedzy wyższej. W celu osiągnięcia celu życiowego człowiek korzysta z różnych form dokształcania; stale podnosi sobie poprzeczkę i stara się sprawdzać w wielu dyscyplinach, nie tylko sportowych ale i naukowych. Cel jest stosunkowo łatwo osiągany, człowiek jest zadowolony i ma szerokie horyzonty myślowe. Zabiega o stały dopływ świeżej krwi zarówno do mięśni jak i do mózgu. Sam poszukuje wyzwań i konkurentów. Rzuca wyzwanie, staje do pojedynku z pokojowym nastawieniem, dla dobra nauki albo dla pożytku społecznego. Ważny także jest element gry i zabawy, podkraszanej ryzykiem. Czasem jest to pojedynek tylko temu służący a czasem jego przebieg zmierza niebezpiecznie w kierunku przepaści. W walkach z innymi ryzyko czasem jest źle obliczone i grozi upadek.

 

Strategia dążenia do celu jest podszyta jakąś ideą, coś się zamiaruje dla wyższych celów, w walce o innych członków społeczeństwa (np. jako prawnik). Kiedy metodą jest wysiłek fizyczny można mówić o zajęciu sportowym. Człowiek może działać jednak zbyt pośpiesznie, za szybko i niepotrzebnie stawiać na jedną kartę cały dotychczasowy dorobek życia. Jest to kusząca i łatwo przychodząca postawa, gdyż Baran i Strzelec to znaki żywiołu Ognia, pozostające ze sobą w trygonie. Łatwo jest zatem znaleźć siły i środki do realizacji siebie. Od decyzji do jej wykonania jest krótka droga, w czasie której można zabłądzić, jeżeli Merkury nie jest silny w horoskopie.

 

Wrogowie gromieni są słownie (np. w przypadku zawodu nauczyciela), za pomocą płomiennych wystąpień (polityk, prawnik), siłą i wytrzymałością mięśni (taternik) lub szerszym horyzontem patrzenia (podróżnik, filozof). Rywalom wykazuje się niewiedzę, powierzchowność i brak głębi myślenia. Dowodzi się ich braku doświadczenia, zbytniego pośpiechu i nieadekwatności podjętych środków. Pouczając przeciwnika zbyt protekcjonalnie i bez ogródek samemu produkuje się wielu wrogów. Niewielu lubi być pokonywanych w taki ostentacyjny sposób. Pomaga współczucie dla innych i pokora przed cudzą wiedzą, najlepiej w postawie ucznia.

 

Stereotyp- kanon Barana jest modyfikowany w tym układzie zwiększoną ofiarnością w działaniu na rzecz innych. Baran „matrycowy" jest odważny, podobnie jak Strzelec, ale Strzelec walczy o innych w imię idei, nie tylko po to, ażeby rozruszać mięśnie. Walka jest ideologiczna i dla nauki, albo nauczki czynionej innym. Z dodatkiem energii strzelcowej Baran staje się bardziej nauczycielem niż żołnierzem.

 

Baran a znak Koziorożca na Ascendencie:

.

Walka jest prowadzona konsekwentnie, z nastawieniem i wiarą w powodzenie. Podbój dotyczy jakiejś roli przywódczej w strukturze, prowadzi się ostrą rywalizację z konkurentami. Człowiek sam się napędza do stałego wysiłku w kierunku wyznaczonego celu. Towarzyszy temu bezwzględność w doborze środków i metod. Można kogoś skrzywdzić i tego nie zauważyć. Nie ma mowy o rezygnacji z obranej drogi ale wiąże się to ze znacznym przeciążeniem organizmu. Przy takiej konfiguracji możliwe zajęcia robotnicze, polegające na pracy fizycznej albo na ciężkich warunkach pracy. Cel osiągany jest z wielkim trudem ale częściowo też dlatego, że człowiek sam sobie utrudnia dotarcie do celu, np. poprzez upieranie się przy określonym sposobie postępowania albo z uwagi na wąskie horyzonty intelektualne.

 

Strategia może być prymitywna, prostacka i przez to nieskuteczna. Może być za trudna do zrealizowania. Typowa w tej konfiguracji postawa życiowa jest zbyt egocentryczna, co powoduje z czasem takie spiętrzenie kłód, barier i przeszkód na drodze, że tylko wielka powódź ze znaku Raka, może te trudności pokonać. Przeszkodą są zazwyczaj inni ludzie, często bliscy człowieka. Nadmierne kierowanie energii na realizowanie się na drodze kariery czy egoistyczny sposób traktowania innych nie sprzyja rodzinie i życiu osobistemu.

Wrogowie są zazwyczaj słabsi; zarówno w poziomie celów życiowych, jak i w środkach stosowanych do jego osiągnięcia. Inną sprawą jest, jakim kosztem jest to osiągane. Wrogowie mogą uniemożliwić sukces lub go ograniczyć.

 

Stereotyp zodiakalny Barana, kojarzonego z niecierpliwością, jest modyfikowany przez upór w realizowaniu wyznaczonego zadania. Ponadto matrycowy Baran jest radośniejszy i bardziej optymistyczny, a z ASC w Koziorożcu jawi się raczej jako osoba ograniczona, bądź jako tyran i despota, który nie umie korzystać z życia.

 

Baran a znak Wodnika na Ascendencie:

 

Rywalizacja ma miejsce na polu naukowym albo na polu doświadczalnym, jakim może być własny wygląd. Przyjmowana jest poza ekscentryka, osoby niezależnej i niechętnej wspólnym przedsięwzięciom. Zadanie życiowe polega na realizowaniu swojej oryginalnej drogi życiowej, człowiek stara się wyróżnić i wydać się innym bardziej władczy, o światowym życiu towarzyskim i szerokich kontaktach z cudzoziemcami lub innymi środowiskami, które uchodzą w opinii społeczeństwa za wyjątkowe. Człowiek stara się osiągnąć przywództwo również poprzez partnera, który jest ogniwem , łączącym z przyjaciółmi. To dowartościowanie jest potrzebne, jest jedną z metod na nawiązywanie relacji, które bez udziału partnera byłyby ograniczone, z uwagi na ekscentryzm i mini-socjopatię Barana z ASC w Wodniku. Taki kontakt ze światem możliwy również dzięki dzieciom.

 

Strategią jest dążenie do samowystarczalności. Samodzielność we wszystkim współistnieje również z poczuciem wyższości. Człowiek uważa, że jest wyjątkowy i dlatego nie szuka wsparcia u innych, stara się radzić sobie sam. Często wystarcza mu jego własna orbita, nie musi zdobywać innych. Uczucia nie są stawiane na pierwszym miejscu. Ważne jest aby zrealizować swoje pomysły i plany; pokłada się wielkie nadzieje na sukces życiowy, który dość łatwo osiągnąć, z uwagi na to że znaki Barana i Wodnika pozostają w sekstylu. Daje to wiele energii w zmaganiach z życiem (Ayrton Senna 21.03.1960r. godz. 2:35 Sao Paulo Brazylia).

 

Wrogowie zwalczani są poprzez separację. Ucieka się od nich, albo samemu wysyła się ich na banicję. Nie ma kontaktu- nie ma problemu z wrogiem. Wrogów bywa wielu, bo wymagania stawiane innym są znaczne. Element wodnika na ASC daje uzdolnienia tego rodzaju, które przez innych są albo cenione albo wywołują rewoltę. Człowiek jest albo lubiany albo inni utożsamiają go z wszelkim złem tego świata. Swoim postępowaniem może wzbudzać w innych odruchy rewolucyjne, może też powodować rozpad związków i zrywanie relacji z otoczeniem.

 

Stereotyp Barana jest modyfikowany Wodnikiem przez większą samodzielność w działaniu i tendencje separatystyczne, także egotyczne.

 

Baran a znak Ryb na Ascendencie:

 

Rywalizacja prowadzona jest w sposób zawoalowany. Nie wiadomo, skąd nastąpi atak i jakie będą tego konsekwencje. Człowiek dąży do celu prowadzony jak po sznurku, nie do końca wiedząc, jak -skąd -i po co- ale o dziwo, dochodzi do celu. Dążenie do samorealizacji związane jest z potrzebą przejścia jakiejś inicjacji, wtajemniczenia, którego efektem będzie uzyskanie oświecenia co do podłoża egzystencji. Samobadanie napotyka na różne przeszkody w trakcie życia, człowiek błądzi jak w labiryncie i wraca do punktu wyjścia, ale nie poddaje się. Wiele energii ognistej sprzyja procesom regeneracji i odnowie duchowej. Człowiek wciąż próbuje od nowa dotrzeć do siebie.

 

Strategią życiową jest współczucie dla innych. Inni ludzie pomagają utrzymać właściwy kierunek i zmuszają do podejmowania konkretnych działań na drodze do wyidealizowanego celu. Pomyłki i złudzenia są wychwytywane przez otoczenie i stanowią prawdziwą wartość. Zdecydowanie i marsowa agresywność jest łagodniejsza w przypadku Barana z ASC w Rybach. Zodiakalny Baran realizuje siebie na rzecz innych. Poza realizacją swoich celów pamięta również o potrzebach innych ludzi. Jednakże może być także oszustem, który wykorzystuje łatwowierność słabszych od siebie. Wiele zależy od pozostałych wskazań w horoskopie. Przy wsparciu innych sygnifikatorów instynkt Barana łączy się z intuicyjnym wglądem i daje świetne wyniki, dalekie od stereotypowego szufladkowania Barana.

 

Stereotyp znaku Barana, przedstawiającego go jako egoistę i brutala jest modyfikowany przez ASC w Rybach głównie przez zdolność współodczuwania z innymi a także sprawowanie opieki duchowej nad bliźnim. Jednakże zdarza się, że z powodu ASC w Rybach, matrycowy Baran nie jest osobą prostolinijną ale np. zwodniczą a jego działanie podyktowane jest ukrytymi celami, o których nikt nie wie. Może też być i tak, że zaangażowanie Barana w realizację życiową ma jakieś błędne podstawy, człowiek tkwi w błędzie poznawczym i nawet o tym nie wie. O tym, jak jest naprawdę głównie powiedzą: pozycja zodiakalna i horoskopowa Marsa, Neptuna i Jowisza (jako władców Ryb), pozycja horoskopowa (dom) Słońca oraz ich aspectarium, itd.

 

 

Krystyna Daca

©wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

 dane urodzeniowe: www. astrotheme.com
<< spis artykułów dla znaku: Baran   
<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.