Sollunari

Słońce w Lwie a Ascendent

 

Lew a znak Barana na Ascendencie:

 

Celem jest ustawianie się w centrum i pozostanie w nim jak najdłużej. Istotne są sława i znaczenie w otoczeniu. Uzyskuje się ów cel dość łatwo, albowiem znak Barana na Ascendencie jest w trygonie na kole zodiakalnym do znaku Lwa, a oba znaki należą do tego samego żywiołu Ognia. Istnieje zatem zgodność żywiołów, co może być pomocne w szybkim, odważnym dążeniu do realizowania siebie. Nie brak także optymizmu i wiary w to, co się robi. Przeszkodą może być zbyt agresywne dopominanie się o uznanie, niecierpliwość okazywana otoczeniu, które nie dość ochoczo przyklaskuje pomysłom zodiakalnego Lwa.

 

Metodą realizacji jest rozdawanie światła, widowiskowość, dramatyzm, co przy ascendencie w Baranie odbywa się w sposób dość bezpardonowy, głośny a nawet brutalny. O sławę i uznanie walczy się do ostatniej kropli krwi, nie przejmując się ewentualnymi przeszkodami w postaci konkurentów do tronu. Sława może mieć postać niesławy, kiedy cel życiowy osiągany jest przemocą i agresją.

 

Protektorat nad innymi jest narzucany, nie tak rzadko siłą i trudno w takich razach dopatrzeć się w stereotypowym wspaniałomyślnym i opiekuńczym Lwie dobrych intencji. Starania o poddanych mogą mieć formę walki z innym Lwem, nie zawsze wygraną. Zbyt natarczywe zabiegi o uznanie innych mogą skończyć się fiaskiem, gdy sami poddani służbę wypowiedzą i odejdą pod inny protektorat.

 

Rozwój, inicjatywa, żywotność jest ogromna przy ascendencie w Baranie. Kanon Lwa każe w tym znaku zodiaku widzieć dostojeństwo, majestat, miłosierdzie wobec maluczkich. Przy ascendencie w Baranie zodiakalny Lew traci te wspaniałe cechy na rzecz niecierpliwości, prostackich metod działania czy zwiększonej dawki zarozumialstwa. Zyskuje natomiast większą żywiołowość, szczególnie w okresie starości a także nie gasnący optymizm nawet w podeszłym wieku, kiedy stereotypowemu Lwu zdarza się popadać w histerię i pesymizm wobec utraty znaczenia.

 

Lew a znak Byka na Ascendencie.

.

Ustawianie się w centrum przy ascendencie w Byku traci na rozmachu. Nie ma już takiego dramatyzmu, na scenie obecni są inni aktorzy i trzeba jakoś się z nimi ułożyć, aby zachować przywództwo. Przy ascendencie w Byku uwypuklają się i stają się bardziej widoczne ojcowskie cechy Lwa, jego opiekuńczość, troskliwe oporządzanie stada, a także wzrasta wyrozumiałość dla oponentów.

 

Metodą realizacji Lwa jest w pozytywnym znaczeniu rozdawanie światła, czyli wiedzy, majestatu, opieki. Przy ascendencie w Byku (znak w kwadraturze do znaku Lwa) zodiakalny Lew frustruje się tym, że musi czynić stałe wysiłki, aby ci, którymi się opiekuje nie rozbiegli się w obce strony, tylko zostali przy nim. Ważna jest niezmiernie stałość posiadania, władztwa nad tym co się zdołało zgromadzić i zagospodarować. Straty materialne uznawane są za upadek autorytetu, maleje poczucie bezpieczeństwa i przekonanie o swojej wartości.

 

Protektorat nad innymi jest prawdziwym celem Lwa z ascendentem w Byku. To jest doskonałe wskazanie na sprawowanie władzy nad podopiecznymi; dla wszelkich zajęć polegających na zarządzaniu zbiorowościami ludzkimi i ich potencjałem. Przy czym, zespołem ludzi zarządza się w celu wyższym, dla ich rozwoju a sławy Lwa.

 

Rozwój widziany jest w dorabianiu się , w zdobywaniu majątku, który doprowadzi do wywyższenia w otoczeniu. Dzięki majątkowi Lew uzyskuje poważanie i majestat. Żywotność właściwa Lwu przybiera formę zmysłowości, ulegania przyjemnościom. Majestat uzyskuje się dzięki wartościowym przedmiotom, markowym lub dobrej jakości. Stereotyp Lwa, który błyszczy na salonach jest modyfikowany ascendentalnym Bykiem w ten sposób, że lenistwo nie pozwala dotrzeć na salony, a Lew woli czerpać przyjemność z życia na własnej łące. Inicjatywa jest wyważona, nic nie robi się nagle, czy pod wpływem impulsu. Rzecz czy problem trzeba przemyśleć a dopiero potem realizować. Niestety zwłoka może ograniczyć prestiż i utratę tzw. okazji. Przywództwo może być zakwestionowane, gdy lenistwo i niechęć do robienia czegokolwiek zdominuje na jakiś czas działania Lwa.

 

Lew a ascendent w Bliźniętach.

 

Powołanie do stanowienia centrum dla otoczenia modyfikowane jest energią Bliźniąt. Człowiek ma liczne praktyczne umiejętności, które pomagają mu w eksponowaniu siebie i wyróżnieniu się w życiu. Wola wspomagana jest uzdolnieniami i talentami manualnymi, językowymi, intelektualnymi, artystycznymi. Lew z natury jest dobrym mówcą i aktorem i te cechy wzmacnia ascendent w Bliźniętach. Znak ten dodaje większej komunikatywności, uwypukla praktyczny kontekst w działaniu. Bardziej liczy się konkret i metodyczność w życiu. Przyćmiewanie innych odbywa się za pomocą bardziej wyrazistych środków przekazu (gestykulacja, mimika, podniesiony głos) lub konkretnych informacji, którymi otoczenie jest zasypywane (Louis de Funès ur. 31.07 19 14 g. 1:00 Courbevoie/ Francja).

 

Metodą realizacji celu życiowego jest agitatorstwo, zachęcanie, reklamowanie, pokazywanie wielu swoich obliczy i masek. Te cechy odbiegają od kanonu Lwa. Matrycowy Lew jest dumny, dostojny i władczy, często wytwarza dystans pomiędzy sobą a innymi. Przy Bliźniętach na ascendencie jest bardziej towarzyski, skłonny do bliższych kontaktów z otoczeniem i wykonywania czynności bardziej prozaicznych.

 

Protektorat nad innymi sprawowany jest przy pomocy pośredników, sekretarzy, pełnomocników albo człowiek sam wyróżnia się wykonując tego typu zadanie życiowe. To także przywódcza rola dzięki uznaniu ludzi, dzięki ich protekcji. Umiejętność nawiązania bezpośredniego kontaktu oraz utrzymania go sprzyja pozyskiwaniu nowych zwolenników, potencjalnych dworzan i sprzyja np. działalności politycznej (Fr. Hollande).

 

Inicjatywa Lwa przez znak Bliźniąt skupia się na czynnościach dnia codziennego, na załatwianiu spraw bieżących. Promocja uzyskiwana jest dzięki sprytowi, fachowości, znajomości rozmaitych sposobów działania. Lew króluje w otoczeniu jako człowiek - orkiestra, a nie jako jej dyrygent. Młodzieńczy sposób bycia i nadpobudliwość są aprobowane, dopóki nie zamienią się w groteskę, co w zawodzie aktora jest tolerowane a niekiedy pożądane, natomiast u polityka już niekoniecznie. W przypadkach skrajnych człowiek wyróżnia się i słynie ... z przejawów własnej głupoty. Upadek możliwy przez pajacowanie, zgrywanie ważniaka, fircykowatość czy zwykły brak rzetelnej wiedzy.

 

Lew a ascendent w Raku

 

Centrum w otoczeniu zapewnia odpowiedzialny stosunek do rodziny, do pochodzenia, swoich korzeni. Opiekuńcza rola nad otoczeniem Lwa zostaje wzmocniona znakiem Raka na ascendencie. O rodzinę, ojczyznę zabiega się intensywnie, dba o jej rozwój i przetrwanie (Emiliano Zapata ur. 8.08.1879r, g.4:00 Anenecuilco Meksyk).

 

Metodą realizacji jest poza ojca i/lub matki rodziny. Zastępuje się innym opiekuna, męża opatrznościowego, wykazuje troskliwość i zapobiegliwość. Ascendent w tym znaku dodaje Lwu wrażliwości, szczególnie na krzywdę dzieci, osób słabszych. Możliwe przewrażliwienie na swoim punkcie, przesadne dramatyzowanie sytuacji, gwałtowne reakcje emocjonalne, wzbudzanie poczucia winy u innych, domaganie się opieki i uznania, granie na uczuciach.

 

Protektorat nad innymi sprawowany jest z prawdziwym poświęceniem, z gotowością rewolucjonisty do oddania siebie w całości. W przypadku braku należytej wdzięczności za taką ofiarną opiekę Lew nie omieszka wypomnieć podopiecznym, co dla nich zrobił i będzie to czynił latami. Pamiętliwość w tej konfiguracji jest znaczna.

 

Rozwój i ekspansja może być zahamowana nadmiernie przeżywanymi porażkami, wpadaniem w dołki psychiczne i emocjonalne zapaści. Użalanie się nad sobą ogranicza żywotność Lwa, a jeżeli nie uzyskuje on ogromnej dawki uczucia ze strony najbliższych traci inicjatywę i ambicję. Przy ascendencie w Raku wiara w siebie jest ograniczona na rzecz strachu przed działaniem, czy wycofania się z aktywnego życia. Słońce w Lwie najsilniej świeci, kiedy ma obok siebie kochającą go rodzinę i właśnie poprzez nią realizuje siebie.

 

Lew a ascendent w Pannie.

 

Powołanie do wiodącej roli w otoczeniu Lew realizuje przez konkret. Centrum jego zainteresowań stanowi praca w znaczeniu służby. Lew pragnie służyć innym, pomagać im w praktyczny, wymierny sposób, dbać o ich zdrowie, pilnować, aby obowiązki wypełniane były należycie.

Przez znak Panny Lew pokazuje, że jest rzeczowy, potrafi planować i aprowizować. Wskazuje najlepsze rozwiązania i umie zobaczyć rzeczy w szerszym kontekście. Stereotyp leniwego Lwa modyfikowany jest pracowitością i starannością Panny. Sława i uznanie uzyskiwane są właśnie dzięki tym cechom. Możliwe jest jednak zagubienie celu w pogoni za ścisłym przestrzeganiem zasad i reguł a realizacja siebie nie jest pełna a jedynie fragmentaryczna głównie z uwagi na asekuranctwo, sceptycyzm i zgorzknienie. Moralizatorstwo Lwa jest przy ascendencie w Pannie znacznie wzmocnione.

 

Protektorat nad innymi jest sprawowany bardzo ściśle; to permanentna kontrola cudzych zachowań, wytykanie z pasją ich błędów. Przyćmiewanie innych w ten sposób nie przysparza zwolenników.

 

Rozwój i wiara w siebie możliwe są po należytym przepracowaniu swoich sił i możliwości względem potrzeb otoczenia. W tej konfiguracji istnieją bowiem tendencje do pracy ponad siły na rzecz innych, która wyczerpuje i ogranicza żywotność. Inicjatywa Lwa działania w kierunku realizacji samego siebie jest modyfikowana znakiem Panny; Lew wykorzystuje swoje uzdolnienia na rzecz innych a spełnienie uzyskuje wykonując swoją pracę, często zleconą przez silniejsze jednostki.

 

Lew a ascendent w Wadze.

 

Powołanie do zajmowania centralnej pozycji w otoczeniu uzyskiwane jest dzięki zdolnościom utrzymywania korzystnych relacji społecznych. Ważne są znajomości, doborowe towarzystwo, uzdolnieni wspólnicy, małżonkowie. Skłonności zodiakalnego Lwa do brylowania na salonach wzmacnia ascendent w Wadze. O ludzi i lukratywne posady na urzędach czynione są zabiegi dyplomatyczne. Ze znakomitym skutkiem. Przesadne dążenia Lwa do eksponowania siebie mogą być zniekształcone złym smakiem, przepychem w ubiorze i próżnością. Waga bowiem przywiązuje znaczenie do wyglądu i estetyki. Wyolbrzymione przez znak Wagi mogą być także wady stereotypowego Lwa takie, jak potrzeba pochlebstwa, protekcjonalność, władczy sposób bycia.

 

Metodą budowania przewodniej siły w otoczeniu jest poza osoby stonowanej, eleganckiej, dobrze wychowanej, obytej i wykształconej. Może to mieć skrajną postać w snobowaniu się, utrzymywaniu kontaktów tylko z wyższymi sferami, itp. Waga jak i Lew lubią dowartościowywać się cudzym kosztem.

 

Protektorat jest potrzebny dla odpowiednio wysokiej pozycji społecznej , do której matrycowy Lew czuje się predestynowany. To dobre wskazanie na polityka, wysokiego rangą urzędnika lub celebrytę. O wsparcie innych zabiega się i odwzajemnia się (aby było równoważnie) tym samym.

 

O rozwoju i spełnieniu decyduje umiejętność harmonijnego wykorzystania swoich walorów osobistych bez narzucania innym swojego przywództwa. Także ważne jest aby dyrektorowanie otoczeniem nie pomniejszało innych, aby czuli się równouprawnieni i szanowano ich indywidualność.

 

Chęć do życia zależy od poziomu, na jakim to życie upływa. Im wyższy status społeczny, tym człowiek czuje się bardziej spełniony. W przeciwnym razie jest niezadowolony, kapryśny i poddaje się losowi. Może bardzo wcześnie zaprzestać rozwoju i zadowolić się przeciętnością, banałem, szarzyzną, utracić chęć do życia, bezwolnie poddawać się opinii innych.

 

Lew a ascendent w Skorpionie.

 

Dążenie do ustawiania się w centrum nie jest widoczne i nie poraża oczywistością.

 

Zazwyczaj w otoczeniu zodiakalny Lew jest szybko zauważany, gdyż taka jest jego natura, że wszędzie czuje się kierownikiem i swoim zachowaniem to podkreśla. Z ascendentem w Skorpionie tego rodzaju cel jest w pewien sposób ukrywany albo ujawnia się później, nie zawsze z inicjatywy zainteresowanego. Siła majestatu ma często postać władczości, siły charakteru, odporności psychicznej i magnetyzmu. Siłę Lwa raczej wyczuwa się aniżeli się ją dostrzega w pozie zewnętrznej.

 

Metoda realizacji siebie polega na dogłębnej analizie swoich możliwości i ich wykorzystaniu w odpowiednim momencie. Sława i uznanie następuje po transformacji postawy życiowej, po jakiejś traumie czy trudnym doświadczeniu. Matrycowy Lew realizuje siebie odważnie, impulsywnie i z pewną dozą pompy, natomiast przy Skorpionie na ascendencie działanie jest mniej impulsywne, nie ma mowy o przesadzie w środkach wyrazu a zamiast tego człowiek kontroluje siebie i swoje popędy, przynajmniej w pierwszym wrażeniu. W skrajnych wypadkach przy takiej konfiguracji występuje jakiś problem z władzą, albo człowiek ma fobię na tym tle albo realizuje siebie przez niekontrolowane zaspokajanie tego popędu.

 

Patronat nad innymi często zmierza do nie zawsze uświadamianej chęci zdominowania otoczenia. Skorpion uwypukla potrzebę sprawowania zwierzchnictwa nad innymi, w dobrym znaczeniu kierując innych na właściwą drogę postępowania a w złym może popychać do zachowań nagannych za pomocą manipulacji.

Spełnienie możliwe po uzyskaniu wiedzy na temat swoich popędów i nawyków i takie ich wykorzystanie, aby wzmacniały cel życiowy a nie popychały w stronę deprecjacji osobowości i jej wypaczenia. Inicjatywa Lwa i rozmach w działaniu powinny być poprzedzone skupieniem nad sobą i nad swoimi prawdziwymi motywacjami, które do działania skłaniają.

 

Lew a ascendent w Strzelcu.

 

Potrzeba rozdawania światła w tej konfiguracja jest przemożna. Człowiek kieruje energię w kierunku przekazywania wiedzy, prezentowania innym swoich przekonań i idei. Instynktownie wchodzi w samo centrum wydarzeń, w których istotna jest walka o ideały, zasady, prawo, gdzie rozstrzygają się sprawy z kategorii moralnych. W takich razach na próbę wystawiany jest zestaw norm moralnych i wierzeń, światopogląd. Przybierana jest poza dydaktyka, mentora, opiniodawcy.

 

Metoda realizowania celu życiowego polega na pozostawaniu w otwartości na nowe, rozwojowe trendy, poglądy. Wszystko co może u człowieka wywołać jakiś postęp i jego moralną poprawę jest entuzjastycznie podchwytywane i transponowane w codziennym życiu. Łatwo tu jednak o przesadę i zodiakalny Lew powinien wystrzegać się głównie bufonady i zbytniej zarozumiałości, pozostać skromnym i pokornym.

 

Protektorat nad innymi ma postać sponsoringu, wszelkich odmian obejmowania mecenatu. Opiekuńczy Lew jest dzięki Strzelcowi jeszcze bardziej uwznioślony, wierzy w sens wyższy, skłonny jest do większego dystansu względem siebie i ma skłonności do filozofowania. To bardzo dobry nauczyciel i demagog w dobrym tego słowa znaczeniu.

 

Pęd do rozwoju i ekspansji, zabieganie o uznanie i chęć wykazania się w pracy wychowawczej na rzecz otoczenia jest ogromny. Jest silna wola, aby być członkiem zespołu, grupy albo nią kierować. Dobrze byłoby to stale równoważyć, gdyż istnieje wielka pokusa do władztwa nad duszami, a w skrajnych przypadkach do zaślepienia ideologicznego, fundamentalizmu i szefowania gangowi.

 

Lew a ascendent w Koziorożcu.

 

Powołanie realizuje się przez postawę osoby odpowiedzialnej, prezentuje się swój dorobek, autorytet. Z matrycowego Lwa uwypuklone zostają cechy: duma z dokonań, dążenie do awansu społecznego, ojcowski, wspierający stosunek do innych. Najbardziej widoczne jest to w otoczeniu przez roztaczanie protektoratu nad słabszymi. Dla innych jest przeznaczona ciężka, wyrobnicza praca, po wykonaniu której nie oczekuje się sławy ale wymiernych materialnych korzyści i satysfakcji, że oto cel został osiągnięty.

Przy niekorzystnych konfiguracjach Saturna do Słońca człowiek trudzi się na darmo i często dochodzi do wniosku, iż niewdzięczność jest zapłatą świata za jego wysiłek.

 

Podopieczni wykorzystują jego chęć wspierania, zwalając na niego czarną robotę, sami nie chcąc nawet palcem kiwnąć. Znaki Lwa i Koziorożca pozostają względem siebie w kwinkunksie, co wskazuje na znaczną determinację w dążeniach o realizację celu życiowego i niemal przymus takiego postępowania ale i zapowiada możliwość chorego poglądu na taki sposób spełnienia.

 

Inicjatywa Lwa jest zatem hamowana ascendentem w Koziorożcu. Możliwe są tu rozmaite przeszkody w działaniu i rozwoju. Człowiek po ciężkich doświadczeniach, kiedy nadmiernie eksploatował swoją energię życiową może zachorować albo celowo spetryfikować swój pęd do kariery, zadowalając się minimum osiągnięć w tej dziedzinie. Trudności w karierze powoduje również strach przed konkurencją, niewiara w siebie, strach przed upadkiem i popełnieniem błędu, które paraliżują i wykluczają paradny cug do sławy i uznania, tak Lwu potrzebny.

 

Lew a ascendent w Wodniku.

 

Znaki Lwa i Wodnika są w opozycji na kole zodiakalnym; w realizacji życiowej ważne zatem są relacje z innymi. Dla ich prawidłowego ułożenia konieczne jest zachowanie umiaru w chęci wyróżnienia się, typowej dla obu znaków a która wobec ascendentu w Wodniku może przybierać najdziwniejsze, ekscentryczne, a nawet dziwaczne formy. Przyjacielskość, humanitaryzm, brak oporów przed kontaktami z różnymi środowiskami są zauważalne w tej pozycji ascendentu ale ekscytują jedynie przez krótką chwilę. Przyjaciele i znajomi uznają przywódczą rolę zodiakalnego Lwa, jeżeli jest on skłonny realizować hasła równości, wolności i braterstwa również wobec nich.

 

Metoda realizowania celu życiowego polega na przyjmowaniu przywództwa z zachowaniem prawa do wolności. Lew swój majestat realizuje niechętnie wikłając się w zbyt zobowiązujące go układy. Może z obawy przed zbytnim zaangażowaniem usunąć się w cień i przestać udzielać się na forum publicznym. Przyczyną separowania się bywa często wysokie mniemanie o sobie i zarozumiałość, także nuda. Znudzony Lew nie zabiega o zaszczyty, gdy Ci, którzy ewentualnie mogą stanowić potencjalny dwór nie przystają do jego wygórowanych wymagań.

 

Protektorat sprawowany jest nad tymi, którzy są w stanie inteligencją, sposobem bycia i wiedzą zaintrygować lub zadziwić Lwa. Z uwagi na to, że ascendent w Wodniku obdarza oryginalnością i uzdolnieniami intelektualnymi, zodiakalny Lew potrafi takich nietuzinkowych ludzi przyciągać do siebie i ich wynajdywać. Nie zadowala się przeciętnością, jest dla ludzi wymagający, toteż w swej chęci roztaczania światła wybiera środowiska nowatorskie, postępowe a u jednostek ceni silną indywidualność.

 

Inicjatywa słabnie także z powodów znudzenia, braku dostatecznych dowodów uwielbienia albo wyczerpania się ekscytujących bodźców ze strony środowiska. Żywotność w chęci roztaczania swej władzy uzależniona jest również tym samym. Im mniej interesujące są relacje z otoczeniem, tym bardziej preferowana jest samodzielna, niezależna poza Lwa samotnika. W separacji widziane są większe szanse na rozwój i spełnienie. W razie potrzeby przecież zawsze można wrócić do porzuconego środowiska.

 

Lew a ascendent w Rybach.

 

Przekonanie o dyrektorskiej roli w otoczeniu nie jest stabilne. Człowiek wątpi w swoją przewodnią rolę, raczej pozuje na wiecznego wędrowca, poszukującego ideału czy realizującego jakąś wizję. Przedstawianie siebie jako osoby wątpiącej, niezbyt zdecydowanej odbiega od stereotypu zdecydowanego i pewnego siebie Lwa. Przy ascendencie w Rybach ponadto Lew lubi tylko przez jakiś czas pławić się w blasku reflektorów a potem woli zniknąć ze sceny.

 

Wymówka wyjazdu, jakiejś nowej wizji do zrealizowania jest roztaczana przed oczami innych, dotychczasowych podopiecznych aby zwolnić się również od wymogów, jakie narzuca jego rola przywódcy i rola źródła wiedzy w środowisku. Rolę tę Lew sam na siebie przyjął ale po niewczasie zmienił mu się ogląd sprawy albo sprawy i ludzie gonią go w inne strony. Toteż w tej konfiguracji łatwo utracić dotychczasowe wpływy i znaczenie z powodu zwykłej nieobecności.

 

Metodą częstą realizowania siebie oprócz fluktuacji celów, które w wygodny i samowolny, kapryśny sposób są zmieniane jest również postawa pielęgniarza, który najczęściej opiekuje się sobą ale po prawdzie zdarza mu się nadstawiać karku za innych. Potrzeba uwznioślenia swojej roli życiowej znajduje wdzięczne pole do popisu wśród osób chorych, potrzebujących, wymagających prowadzenia, wiktu i opierunku. W tej konfiguracji Lew chce pokazać, jak jest pomocny, jak potrafi leczyć i naprawiać z dużą dozą poświęcenia. Lew z ascendentem w Rybach jest podatny na wpływy innych, lubi kiedy ludzie są jego fanami, wyznawcami, toteż łatwo go wykorzystać.

 

Inwencja życiowa zasadza się na jakiejś idei, lub kilku, na wizji. Inicjuje się nawet naraz kilka takich projektów czy pomysłów, którym niewolniczo podporządkowane jest życie codzienne. Nic poza dążeniem do urzeczywistnienia idei nie istnieje i ta metoda „chodzenia za myślą przewodnią", „odgrywanie roli" sprawdza się i przynosi wyróżnienie w życiu.

 

W tej konfiguracji Lew ma większą intuicję, działa w stanach natchnienia, jest bardziej empatyczny niż stereotypowy przedstawiciel tego znaku, ale za to ma mniej zdecydowania w działaniu i częściej doznaje upadku i rozczarowania nieudanymi projektami.

 

Krystyna Daca         

 

©wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

dane urodzeniowe: www.astrotheme.com

 
<< spis artykułów dla znaku: Lew   
<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.