Sollunari

Słońce w Wodniku a Ascendent

 

Wodnik a znak Barana na Ascendencie:

.

Niezależność i wolność osobista realizowana jest w sposób zdecydowany, bezpardonowy i z wiarą w powodzenie nawet najbardziej utopijnych zamierzeń.  Prostolinijne podejście do własnego rozwoju i ekstrawertyzmu. Nie widzi się przeszkód ani się ich nie zauważa. Przesadne poleganie na własnych siłach.

 

Rewolucje i skłonność do burzenia struktur przeprowadzane są z naciskiem na autopromocję z pominięciem dobra wspólnego; głównym motorem zmian jest wyrażenie siebie i realizacja uzdolnień właściciela horoskopu. Świat koncepcji Wodnika może być bardzo szybko wprowadzony w życie. Jednakże zbytni pośpiech i parcie do działania może naruszyć prawa innych, którzy mogą nie chcieć być traktowani instrumentalnie.

 

Sposobem wyróżnienia się z otoczenia jest sport, podróże, sprawstwo kierownicze, zarządzanie, podboje.

Cele życiowe są łatwiej osiągane, jeżeli na ASC wypadają znaki pozostające w sekstylu do Wodnika na kole Zodiaku  (Strzelec, Baran) czy w trygonie (Waga, Bliźnięta), natomiast trudniej jest gdy I dom wypada w Skorpionie, w Byku lub w Lwie), bo te znaki są w kwadraturze do Wodnika.

 

Na przykład: Wodnik lepiej wykorzysta swoje cele przy Ascendencie w Baranie aniżeli wówczas, gdy na ASC będzie wypadał znak Skorpiona (chociaż w obu wypadkach władcą horoskopu będzie Mars). Skorpion może spowodować, że metodyka osiągania celu  polegać będzie na zbytnim wyczekiwaniu na odpowiedni moment, zamiast bezpośredniego działania i otwartego zmierzania do celu. Wodnik z ASC w Skorpionie może zapętlić się w rozważaniach i na wszelki wypadek będzie  unikał kontaktów z innym, wybierając bezpieczeństwo zamiast ryzyka.

 

Wodnik a znak Byka na Ascendencie:

.

Dąży do celu spokojnie, powoli obejmując w posiadanie. Nie znosi pośpiechu i nacisków. Metodyka działania jest ściśle autorska, bez obcych wtrętów i naśladowań. Asekuracja przy innowacjach jednak zawsze jest obecna. Pomysły Wodnika mogą pozostać w sferze konceptualnej z powodu lenistwa i niechęci do działania albo ze strachu przed podjęciem ryzyka. Wprowadzanie w życie projektów zmian musi być zmotywowane uzyskaniem większej korzyści materialnej lub zmysłowej.

 

Niezależność i wolność osobista jest realizowana za pomocą przyjemności, tj. im bardziej jest wygodnie, dostatnio, smacznie i estetycznie, tym bardziej pachnie swobodą w życiu i tym bardziej Wodnik z ASC w Byku uważa, że życie jest ekscytujące.

 

Rewolucje i skłonność do burzenia starego przejawiają się w działaniach , mających na celu zabezpieczenie dostatku oraz w celu wejścia w posiadanie dobra, które później okaże się cennym nabytkiem. Słowo „okazja" stanowi klucz do realizacji celu Wodnika z ASC w Byku.

 

Sposobem wyróżnienia się są przedmioty -gadżety , nowinki techniczne, np. nowy telefon komórkowy tzw. wypasiony. Wodnik z ASC w Byku okresowo może nabywać nowe maszyny produkcyjne w miejsce starych, albo sprzedać dotychczasową parcelę, aby kupić w jej miejsce inną -większą lub taką, na sprzedaży której będzie mógł kiedyś więcej zarobić. To także dobre wskazanie na inwestycje finansowe: papiery wartościowe, akcje, obligacje.

 

Wodnik a Ascendent w Bliźniętach:

.

Dąży do celu nieustannie pochłaniając wiedzę. Nakręca się bez przerwy, wchodząc w kilka projektów jednocześnie. W takim zakręceniu widzi sens wyższy. Poszukiwanie informacji jest głównym zadaniem życiowym. Zgodność żywiołów ascendentu i Słońca sprzyja realizacji zadania życiowego. Wola wspierana jest przez intelekt i powoduje, że myśli stają się rzeczywistością. Kształtowanie świata odbywa się poprzez tworzenie koncepcji. Ich realizacja nie jest tak istotna jak sam proces mentalny. Często też samo myślenie zastępuje działanie i zadania pozostają w świecie energii żywiołu Powietrza.

 

Niezależność i wolność osobista realizowana jest poprzez kontakty z innymi, komunikację werbalną lub przy pomocy mediów. Łatwość nawiązywania kontaktów sprzyja postrzeganiu siebie jako osoby ustosunkowanej, wyzwolonej, bez zahamowań społecznych, bez uprzedzeń rasowych. Wodnik z ASC w Bliźniętach jest kosmopolitą.

 

Rewolucje i skłonność do burzenia starego przejawiają się w zawieraniu wciąż nowych znajomości, w wybrednym stosunku do ludzi, w krytyce ich i zrywaniu więzi. Paradoksalnie owe poszukiwania dają szansę na odnalezienie prawdziwych przyjaciół. Gromadzenie informacji a potem ich kasowanie, ciągłe przeróbki zgromadzonej wiedzy to również przejaw rewolucji Wodnika.

 

Sposobem wyróżnienia się jest umiejętność autoprezentacji. Medialność jest środkiem wyrażenia siebie, np. wygląd fizyczny jest atrybutem zajęcia lub powołania. Wiedza jest przekazywana poprzez media i może dać np. tzw. osobowość telewizyjną. Dobre wskazanie na działalność literacką, pisarską bądź edytorską, firmę handlową internetową.

 

Wodnik a Ascendent w Raku:

.

Dąży do celu nieco bojaźliwie a przeszkody na drodze wyolbrzymia. Jest jednak w stanie, dzięki ogromnej ambicji i oddaniu rodzinie a często przy jej pomocy osiągnąć dalekowzroczne cele. Potrzebuje wsparcia ze strony innych. Czując się bezpiecznie jest w stanie osiągnąć zamierzony cel, nawet ten najbardziej odlotowy i rewolucyjny. Niezgodność żywiołów pomiędzy Słońcem w żywiole Powietrza a ASC w żywiole wody utrudnia wyrażanie siebie i satysfakcję z życia, np. zbyt duża emocjonalność przeszkadza i zakłóca intelektualne przejawienia; romantyczne uniesienia nie sprzyjają realiom życia codziennego. Niezgodność  żywiołów prowadzić może do kompleksów, nieśmiałości i zachowań socjopatycznych.

 

Niezależność i wolność osobista realizowana jest poprzez rodzinę i wartości rodzinne. Niekonwencjonalny stosunek do dziecka, matki, żony może zabezpieczyć potrzebę samorealizacji, np. matka może realizować się poprzez opiekę nad nadzwyczaj uzdolnionym dzieckiem. W tym celu podejmie takie zajęcia zawodowe, które będzie mogła wykonywać w dowolnym czasie i w domu, mając jednocześnie dostatecznie dogodne warunki do wspierania rozwoju dziecka. Nie ucierpi także jej wodnikowe poczucie wolności, natomiast praca w znanym otoczeniu wpłynie korzystnie na Racze upodobanie do szukania bezpieczeństwa w domowych pieleszach.

 

Rewolucje przeprowadzane są w sposób nad wyraz emocjonalny i dotyczą spraw codziennych, drobnych. Wodnik z ASC w Raku będzie stale analizował swoje życie uczuciowe, zapobiegliwie i w nadopiekuńczy sposób sprawdzał, czy czasem nikt z rodziny nie narusza jego praw do samostanowienia i wolności. Rewolucje i zmiany mają służyć poprawie życia rodzinnego a tak naprawdę są paliwem i napędem rozwoju emocjonalnego Wodnika. Wodnik zmierza de facto do wyzwolenia się od przynależności do klanu, grupy, społeczności albo chciałby być elementem większej całości ale na specjalnych zasadach, wyróżniających go z tej grupy.

 

Sposobem wyróżnienia się może być także utworzenie rodziny bądź grupy znajomych czy przyjaciół, powiązanej ścisłymi więzami uczuciowo-społecznymi. Grupa ta wspólnie realizuje jakieś wspólne, mocno niekonwencjonalne, wyjątkowe cele, które w powszechnej opinii uchodzą za oryginalne.

 

Wodnik a Ascendent w Lwie:

.

Dąży do celu pewnie, przekonany o własnej wartości. Żąda tolerancji dla własnych wad i nie jest skłonny do jakichkolwiek ograniczeń swojego imperium. Zbyt usilnie też stara się o okazywanie mu szacunku, powodując tym samym efekt odwrotny.

 

Niezależność i wolność osobista jest ogłaszana publicznie, wszem i wobec. Osiągana jest poprzez działania spektakularne, nowatorskie; z niezależnością związany jest ściśle autorytet. Przykładem może być awangardowy artysta: malarz; aktor teatru groteski, komiwojażer, cyrkowiec, osoba znana, wykonująca wolny zawód, twórca.

 

Rewolucje przeprowadzane są głośno albo z nagłośnieniem czyli przy użyciu mikrofonu. Często przy tej okazji stosowany jest element zaskoczenia publiczności i przy znanej społecznej konwencji nagle wyskakuje jakieś novum, którego widzowie nie przewidzieli, dając wrażenie oryginalności i niepowtarzalności. Zmiany i innowacje mają za zadanie budowanie autorytetu. O zamiarach przeprowadzania zmian Wodnik długo i chętnie będzie perorował, podkreślając swoje zasługi dla innych. Po ich wprowadzeniu będzie domagał się uznania swojego intelektu i okazania wdzięczności.

 

Sposobem wyróżnienia się będzie opieka nad słabszym, okazywanie wspaniałomyślności innym, tzw. szeroki gest w obdarowywaniu przyjaciół. Nierzadko towarzyszyć temu będzie rola kierownicza w środowisku czy w grupie. Takie działania wspierające funkcjonować mogą jedynie okresowo, gdyż Wodnik ceni sobie odrębność i choć lubi być w centrum uwagi dzięki ASC w Lwie, to głównym jego celem jest stanie z boku. Przykładem takiej postawy może być aktor udzielający się w określonej akcji charytatywnej albo znana osoba firmująca swoją twarzą jednorazowe akcje pomocowe albo... bohater narodowy (por. Stanisław Pogonowski - bohater Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, ur. 12.02.1895 Domaniów, g.17:00)

 

Wodnik a Ascendent w Pannie:

.

Dąży do celu umiejętnie przystosowując się do aktualnej sytuacji i maksymalnie wykorzystując nadarzające się okazje. Swój cel osiąga systematycznie i metodycznie. Do przesady stara się opanować technikę ułatwiającą życie codzienne. W tym celu zgromadzi magazyn robotów kuchennych, malakserów, wyciskarek do soków i maszynek do pieczenia chleba. Dziwactwa Wodnika będą przejawiać się w produkcji specyfików zdrowotno-zielarskich według znalezionych na strychu starych receptur albo z ingrediencji nieznanego pochodzenia, przywiezionych z podróży zamorskich. Odlotowość Wodnika wyraża się poprzez znak Panny na Ascendencie w dość praktyczny sposób, np. poprzez strój i nietuzinkowe dodatki do stroju, który czasem wygląda wręcz na przebranie. Częste są też uzdolnienia do prac manualnych i wykonywania wytworów rękodzielniczych, które w jakiś sposób są wyjątkowe, np. produkcja sera, pieczenie chleba, dzierganie firanek, itp. Oryginalność przejawia się także często w zajęciach życiowych podejmowanych w służbie innym. Nierzadko tylko specjalne i nietypowe rozwiązania lub niekonwencjonalne metody leczenia są w stanie pomóc potrzebującym i nieuleczalnie chorym. Myślenie niestereotypowe najszybciej rozwiąże problem chorób, określanych dzisiaj jako nieuleczalne.

 

Niezależność i wolność osobista uzyskiwana jest przez zapobiegliwość życiową. Praktyczność, zdolność do analizy i szybkiego kojarzenia ułatwia pracę, która jest zawsze służbą i powołaniem. Wodnik znajduje pracę w laboratorium chemicznym, jako farmaceuta, naukowiec, analityk, kontystka, informatyk wprowadzający dane do komputera. Zawód wykonywany jest często w warunkach odosobnienia, w nie limitowanym czasie pracy, ale zawsze do jego wykonywania konieczne jest umiłowanie szczegółu.

 

Rewolucje i zmiany są mistrzowsko zaplanowane i perfekcyjnie przeprowadzane. Samokrytyka sprzyja uzyskaniu optymalnych wyników. Stałe dążenie do poprawiania siebie i innych ma doprowadzić do uzyskania pożądanego statusu społecznego, uniknięcia uzależnienia sytuacyjnego lub zabezpieczenie się przed utratą wpływów. Innowacyjność ma służyć uwolnieniu się od obowiązków i zobowiązań. Obrazowo przedstawia to scenka myślenia koncepcyjnego (Wodnik) w trakcie prasowania (Panna). Czynności prozaiczne są też często ucieczką Wodnika , za pomocą których można odseparować się od innych i zająć własnymi myślami.

 

Sposobem wyróżnienia się jest przydatność dla innych i uczynność, ale jednoczesna aseptyczność uczuciowa. Celem jest uznanie innych , nie zaś współczucie. Wyróżniać się można również krytykując innych. Nie można za wiele od takiego człowieka wymagać, poza pracą na własny rachunek i zajmowaniem się swoimi sprawami. Podejmując swobodne i egoistyczne działania często tłumaczy je koniecznością wykonania określonej pracy lub zasłania się brakiem czasu i zadaniami zawodowymi.

 

Wodnik a Ascendent w Wadze:

.

Dąży do celu poprzez działania harmonijne, wyważone, unikając konfliktów. Zdanie innych jest brane pod uwagę i ma znaczenie ale rezultat powinien być zgodny z oczekiwaniem Wodnika. Sprytnie i pomysłowo uzasadnia swoją samowolę i dba o pozory, nie rezygnując z własnych planów. Ten sam żywioł w przypadku Wodnika i Wagi ułatwia realizację planu  życiowego. Intelektualne rozważania wspierają rewolucje towarzyskie a za pomocą znajomych Wodnik z ASC w Wadze osiągnie łatwiej wygodne i samodzielne życie. Kontakty i znajomości wzbogacą światopogląd. Właściwa tu jest tolerancja dla innych ale i żądanie tego samego dla siebie. Nikt nie powinien wtrącać się do wyborów i decyzji Wodnika. Cynizm w dążeniu do celu jest w tym układzie wzorcowy.

 

Niezależność i wolność osobista uzyskiwana jest pozornie przy poszanowaniu reguł i savoir vivre. Jest to trudne ale innowacyjność Wodnika nie ma sobie równych w tym, aby sprostać oczekiwaniom innych, nie rezygnując jednocześnie z własnej wolności. Priorytetem jest takie ułożenie relacji z innymi, aby mogli oni wspomóc Wodnika na drodze do celu. Dyplomacja zaprzęgnięta zostaje do tego, aby nie narazić się nikomu i w ten sposób zyskać większą niezależność; typowe dla takich zachowań jest „wychodzenie po angielsku z przyjęcia" czyli niepostrzeżenie i bez pożegnania, nie robiąc szumu wokół siebie.

 

Rewolucje i zmiany są przeprowadzane taktownie i po rozważeniu „za i przeciw". Na przykład rozstanie i rozpad związku odbywa się w sposób niezauważalny dla innych, w  zgodzie i poprzez oświadczenie obu stron, że pozostają nadal przyjaciółmi. Chęć uwolnienia się od obowiązków towarzyskich lub wyrwanie się z przynależności grupowej może być dalszemu otoczeniu niewyartykułowana; następuje niejako przez status quo. O tym się nie mówi, przechodzi się nad tym do porządku dziennego.

 

Sposobem wyróżnienia się jest kompatybilność i brak cechy wyraźnie wyróżniającej, albo starannie jest ta cecha ukrywana z powodu złej samooceny, albo z uwagi na opinio communis. Częściej jednak potrzeba bycia wyjątkową osobą polega na brylowaniu w towarzystwie, na staraniach o doskonały wygląd czy o pozycję społeczną lub o autorytet. Cecha ta może być również przyczyną szczególnego wyróżnienia (Artur Rubinstein, ur. 28.01.1887 g. 22:00 Łódź ).

 

Wodnik a Ascendent w Skorpionie:

.

Dąży do celu przez oryginalność, silną psychikę, sprytne posunięcia, beznamiętną analizę sytuacji, umiejętność zdominowania innych i władzę. Często jest to poza przybierana po to, aby ukryć strach przed ujawnieniem braku silnych skorpionich cech. Ukrywanie swoich prawdziwych cech charakteru lub motywacji w działaniach jest wzorcowe. Możliwe działania autodestrukcyjne, powstrzymywanie się przed działaniem, przed emocjami, wypieranie popędów ze strachu przed utratą bezpieczeństwa. W skrajnych przypadkach energia marsowo-plutoniczna jest sztucznie lub farmakologicznie ograniczana. Wodnik z ASC w Skorpionie może nie zrealizować swoich celów wobec zamrożenia energii życiowej i zamienić się w emocjonalny sopel lodu.

 

Niezależność i wolność osobista osiągana jest w sposób wytrwały, zdecydowany i konsekwentny. Wodnik z ASC w Skorpionie nie afiszuje się ze swoimi celami, pracuje nad nimi w tajemnicy. Wewnątrz może być rozgrzany jak drucik wolframowy w żarówce a na zewnątrz nie widać tego po nim. Szare komórki pracują na pełnych obrotach ale otoczenie o tym nie ma pojęcia. Niezależność jest zachowywana nawet względem najbliższych. Nie ma takiej siły, która mogłaby zmusić Wodnika do rezygnacji ze swej swobody. Wolność uzyskiwana jest nierzadko sposobem, w zawoalowany sposób. Wiedza także, przy czym zdarza się, że podjęcie własnego rozwoju wynika z zazdrości o cudzą wiedzę lub dokonania.

 

Rewolucje i zmiany podejmowane są z żelazną konsekwencją, nadużywając siły. Przekonanie o własnej mocy sprawczej nierzadko wywołuje efekt odwrotny od zamierzonego i rewolucja może pożreć własne dzieci. Tym niemniej zmiany i ucieczki na wolność przeprowadzane są często z zimną logiką i bezpardonowo. Taki uciekinier nie przejmuje się odrzuceniem i konfrontacją z innymi, robi swoje.

 

Sposobem wyróżnienia się jest siła fascynacji, wyporność organizmu, skrajne emocje i lodowata logika. Bezwzględność ale i zdolność do spektakularnej (zadziwiającej) metamorfozy. Lawirowanie między krytyką innych a schlebianiem im i pozyskiwaniem ich jako przyjaciół. Zaskoczenie ma duże znaczenie w sposobie wyróżniania się; Wodnik z ASC w Skorpionie chce znienacka przytłoczyć swoją wiedzą, oryginalnością, powabem bądź wyglądem (czymkolwiek, co wydaje się wyjątkowe).

 

Wodnik a Ascendent w Strzelcu:

.

Dąży do celu optymistycznie wierząc w jego realizację. Przesadny ekstrawertyzm jest dość skuteczny ale nierzadko też powoduje rezerwę u innych. Idealizuje niemal wszystko a w szczególności poziom swojej wiedzy oraz poczucie wolności. Wodnikowe dążenie do poznania rzeczy oryginalnych i nietypowych przejawia się poprzez ASC w Strzelcu jako zamiłowanie do sportu i podróży oraz do nauki, również przez zdobywanie wiedzy na temat siebie.

 

Niezależność i wolność osobista osiągana jest przez stałe podejmowanie wyzwań, mających na celu rozwój (nowe kierunki studiów tzw. wiecznego studenta). Podejmowane są zatem zajęcia związane z pobieraniem wiedzy oraz z ich przekazem (nauczyciel akademicki). Zmienność Strzelca sprzyja także zmianom miejsc pracy i pobytu, konieczność pozostania w jednym miejscu staje się problemem i powoduje nie dające się wyraźnie określić, dziwne poczucie nieadekwatności miejsca, w którym się przebywa, a także nieprzystosowalność społeczną. Niezadowolenie ze status quo zmusza w końcu do ucieczki w nieznane tereny i zajęcia, prowokuje zmianę otoczenia, gdyż konieczność realizacji swojego poczucia wolności tego wymaga. Wielkim ułatwieniem dla tego rodzaju potrzeb i celów życiowych Wodnika jest korzystna sytuacja materialna. W przeciwnych uwarunkowaniach Wodnik z ASC w Strzelcu staje się zgredliwym dziwakiem, uprzykrzającym życie otoczeniu. Jednak w każdych okolicznościach możliwa jest realizacja siebie, jeżeli w człowieku jest dostatecznie rozwinięta samoświadomość. Pozytywnie, acz bez ułatwień materialnych i środowiskowych cel może być zrealizowany przez zajęcie zawodowe, wymagające wielu podróży służbowych, np. zawody reporterskie, z których wraca się po to, aby opowiedzieć o obcych stronach, zdać relację innym ze zdobytej wiedzy i swoich doświadczeniach w podróży. Nie ruszając się z domu można zajmować się np. działalnością handlową artykułami kolonialnymi przez Internet.

 

Rewolucje i zmiany podejmowane są nagle i z dużą wiarą w ich powodzenie. Nie ma od nich odwrotu. Nie ma żadnych wątpliwości co do celowości ich przeprowadzenia. W ciągu życia człowiek przeprowadza wiele takich zmian, głównie dlatego, że często zmienia mu się optyka widzenia i szuka realizacji jakiegoś ideału, spełnienia siebie w ściśle określonej zasadzie. Przykładem takiej realizacji siebie może być Małgorzata Braunek ur. 30.01.1947r. w Warszawie, godz. 3:30. Aktorka, po sukcesie zawodowym, m.in. jako odtwórczyni roli Oleńki w „Potopie" (typowo strzelcowa rola) i wielu innych, odeszła na wiele lat od aktorstwa, aby poświęcić się buddyzmowi, jodze i rozwojowi duchowemu.

 

Sposobem wyróżnienia się jest poziom wiedzy, jakaś szczególna rola w społeczeństwie, rozwój duchowy i wysokie zaufanie do swoich wyborów i zasad moralnych. Czasem ta ocena może być odosobniona i takie zdanie o Wodniku z ASC w Strzelcu ma jedynie sam zainteresowany. To również sposób wyróżniania się - zupełny braku samokrytycyzmu. Robienie „co się podoba" i wbrew opinii całego świata jest postrzegane przez przedstawicieli innych znaków Zodiaku, jako odszczepieństwo, dziwactwo i nieprzystosowanie społeczne.

 

Wodnik a Ascendent w Koziorożcu:

.

Niezależność i wolność osobista zdobywana jest trudem własnym i samodzielnym wysiłkiem. Skupienie wspomaga uzyskanie celu życiowego. Wytrwałość i praca nad strukturą daje wymierne wyniki, często więc Wodnik z ASC w Koziorożcu wyprzedza swój czas, staje się wzorem dla innych. Innowacje, które wprowadza w swoje życie skutkują również w następnych pokoleniach. Pracuje często w pustelniczym odosobnieniu. Zastrzega sobie prawo do własnych wyborów, krytyki autorytetów i sceptycyzmu względem świata. Taka postawa nie zdobywa mu sympatii w oczach tych, którzy lubią większą otwartość u interlokutora, natomiast u osób zainteresowanych konkretem i oryginalnością z pewnością wzbudzi podziw. Cudze zainteresowanie nie jest aż tak bardzo potrzebne Wodnikowi z ASC w Koziorożcu, chyba że to może pomóc mu w karierze, np. w zdobyciu funduszy na badania naukowe.

 

Rewolucje i zmiany są przeprowadzane z rozwagą, ostrożnie, bez zbędnego pośpiechu i metodycznie. Metodyka pracy przy osiąganiu najbardziej śmiałego projektu lub zadania jest najważniejsza. Rewolucja tak, ale w konkretnym celu i z dokładnie obliczonym ryzykiem. Chodzi przecież o to, aby zaistnieć w panteonie osób dojrzałych i odpowiedzialnych, których dokonania zostaną zapisane na kartach historii albo chociażby w pamięci ludzkiej.

 

Sposobem wyróżnienia się jest ciężka praca, umiejętność zaplanowania kariery i realizacji każdego celu, czy to związanego z dniem powszednim czy też z zadaniem w formacie XXL. Zwraca uwagę rozsądne mierzenie sił na podejmowane zamiary. Pracowitość, szczególne umiłowanie szczegółu, walka z błędami w podejmowanej pracy. Od innych, których obecność pomocnicza przy tej pracy jest nieodzowna, wymaga się tytanicznych wysiłków i mentalności Syzyfa. Wodnik z ASC w Koziorożcu wyróżnia się wyjątkowo wysokim mniemaniem o sobie i sceptycznym stosunkiem do poziomu cudzej wiedzy. Albo odwrotnie.

 

Wodnik a Ascendent w Wodniku:

.

Niezależność i wolność osobista realizowana w sposób oryginalny i niepowtarzalny albo dziwny. Typowa jest niechęć do ustępstw i sprzeciw wobec konieczności liczenia się z planami innych. Bardzo rzadko można przekonać takiego Wodnika do zrobienia czegoś, czego on nie chce. Tolerancja nie jest nieograniczona a wygasa w mgnieniu oka w sytuacji, kiedy otoczenie jest nudne (Byk), zbytnio dyrektorskie i zarządzające (Lew) albo skłonne do manipulacji i zdominowania w celu zawładnięcia (Skorpion). W takich razach Wodnik nie zważa na oceny innych i salwuje się ucieczką. Takie podwojenie cech Wodnika, tj. jednocześnie przez pozycję zodiakalną Słońca oraz przez ASC w tym znaku, daje wyraźnie widoczne na zewnątrz cechy Wodnika, które nie byłyby tak oczywiste w innej konfiguracji horoskopowej. Sam wygląd i zachowanie nie pozostawiają wątpliwości i inni ludzie mają świadomość, że oto mają do czynienia z ekscentrykiem i oryginałem.

 

Rewolucje i zmiany są przeprowadzane dość często, nie licząc się z reakcją otoczenia. Od tego zależy dobre samopoczucie Wodnika. Niczego nie można mu zabronić ani w niczym ograniczać. W przeciwnym wypadku i tak zrobi, co będzie chciał, a autor zakazów zostanie porzucony, odseparowany, pozostawiony samemu sobie. Można co najwyżej liczyć na to, że Wodnik wprawdzie zostanie, ale zamknie się w sobie i trudno będzie nam do niego dotrzeć.

 

Sposobem wyróżnienia się będą gadżety elektroniczne i telefoniczne, sprzęt audiowizualny najnowszych technologii, itp. czyli wszystko to, co jest nowoczesne, zagraniczne, wysokiej technicznej próby bądź w jakiś inny sposób wyróżniający właściciela tych urządzeń. Może nim być także wygląd zewnętrzny bądź strój. Przy ASC w Wodniku uzdolnienia i tendencje do wyróżniania się i bycia w centrum uwagi innych są dość wyraźne. Czasem jest to zamierzone zachowanie i maska dziwaka oraz oryginała jest świadomie zakładana a czasem natura sama obdarza ascendentalnego Wodnika nietypowym lub interesującym wyglądem. Niegdysiejsi przedstawiciele tego stylu pokazywania się otoczeniu określani byli dandysem lub emancypantką a dzisiaj człowiekiem metroseksualnym.

 

Wodnik a Ascendent w Rybach:

 

Niezależność i wolność osobista uzyskiwana jest za pomocą medialnych środków wyrazu. Człowiek posiada nieomylną intuicję, która prowadzi go po wodach życia niczym kompas. Niestety kompas często się psuje i wtedy można ugrzęznąć na mieliźnie albo wpaść na rafę. Tym niemniej siłą przewodnią jest jakaś wizja majacząca na horyzoncie, do której się tęskni i której się wypatruje, poszukując doskonałych środków na jej wyrażenie, ziszczenie, oświetlenie i wyłuskanie z mgły. Poszukiwania mogą trwać długo, niczym podróż Odyseusza, ale warto. Tak przynajmniej myśli Wodnik z ASC w Rybach. Wolność w tym wypadku polega na swobodzie dryfowania, poszukiwania, na marzycielstwie - ale ugruntowanym i na wytyczony port docelowy.

 

Rewolucje i zmiany przeprowadzane są zrywami, w chwilach natchnienia, po przebłysku intuicyjnym, po przeczuciu nie pozostawiającym wątpliwości. W takich razach, póki trwa wena racjonalizatorska, umysł pracuje szybko, na wysokich obrotach. Niestety często nie wiadomo, dlaczego i do czego nas gna, co jest motorem zwrotów życiowych i po co dokonujemy zmian. Rewolucje mogą być zatem pochopne, niepotrzebne i mogą niczego wartościowego nie wnosić. Typowe „bicie piany", która i tak z czasem opadnie.

 

Sposobem wyróżnienia się jest pomysłowość, żywy intelekt, ciekawe wizje przyszłości, co niewątpliwie pomaga w realizacji siebie i stanowi ciekawy sposób na życie. Podejmowane próby dotarcia do wytyczonego ideału zazwyczaj okazują się skuteczne, pod warunkiem że poparte są energią żywiołu Ziemi i Ognia. Najlepsze bowiem pomysły muszą być wprowadzone do rzeczywistości za pomocą konkretu, do czego potrzebny jest jeszcze wystarczający zapał i energia. Bez tego nawet najlepsze projekty upadają. W skrajnych wypadkach sposobem wyróżnienia się są wszelkiego rodzaju uzależnienia.

 

 

Krystyna Daca        

 

 

©wszelkie prawa autorskie zastrzeżone
<< spis artykułów dla znaku: Wodnik   
<< powrót do strony głównej                                                                                                                                                                                                                                                          
Strona Sollunari używa plików cookies do prawidłowego działania strony.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
ZAMKNIJ
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności.